Militær politi 3

Sektionschef til Implementeringssektionen i 3 CIS Operationsstøttebataljon


Sektionschef til Implementeringssektionen i 3. CIS Operationsstøttebataljon

Kan du være chef i et spændingsfelt hvor hårde deadlines og ubønhørlige krav om kvalitet kun kan opnås gennem effektiv anvendelse af knappe ressourcer og et tæt samarbejde med interne og eksterne partnere?
Så er du måske den sektionschef, som i samspil med vores højt specialiserede og dygtige medarbejdere får Implementeringssektionen til at være et helt centrale omdrejningspunkt i 3. CIS Operationsstøttebataljon.
Om os
3. CIS Operationsstøttebataljon skal implementeres som en del af forligsimplementeringen. Bataljonen skal samle store dele af de opgaver, som nu løses i staben ved Telegrafregimentet. For at kunne indfri dette, vil 3 CISOPSBTN blive etableret med tre indbyrdes forbundne ben, som er:
• Driftssiden, som består af CIS Operationscenteret, SATCOM HUB og Forsvarets Frekvenskontor.
• Videreudviklingssiden, som består af Federated Mission Networking Sektionen og Implementeringssektionen.
• Uddannelsessiden, som består af UDDSEK.
Hertil kommer en stab, der skal synkronisere, prioritere opgaver og ressourcer, samt støtte de seks sektioner.
3. CIS Operationsstøttebataljon får sæde i Fredericia, men har dog SATCOM Hub placeret i Karup. Det betyder at personel i Implementeringssektionen har fast tjenestested i Fredericia, men må forvente en del aktivitet i form af møder, tests m.v. uden for garnisonen, også i udlandet.
Bataljonen vil i høj grad være præget af specialister, der inden for hver deres område bidrager til den fælles opgaveløsning.
Arbejdstempoet vil være højt, og der vil være en stor grad af fleksibilitet og omstillingsparathed, når operative behov eller pludselige ændringer skal imødekommes.

Der vil være fokus på alle tre ben, hvor driftsbenet vil fokuserer på at støtte de tre andre bataljoner. Videreudviklingsbenet vil især fokuserer på NATO-koncepten for Federated Mission Networking og herunder etablering af Battlelab, definering af arkitektur og topologi, samt opbygning af de instanser og standarder, der skal sikre at vi kan indgå i denne koncept.
Uddannelsesbenet vil fokuserer på at skabe forudsætninger for den kapacitetsnære uddannelse, samt på at højne det faglige niveau ved alle bataljoner i Føringsstøtteregimentet.

Implementeringssektionen (IMPSEK) bidrager til udarbejdelsen af brugerspecifikationer og koncepter som led i foresattes materielanskaffelsesproces og generel udviklingsvirksomhed.

Implementeringssektionen skal lede tests støttet af operative brugere, FØSTBTN, CSBTN og øvrige sektioner i CISOPSBTN. IMPSEK forestår validering, dokumentering og produktion af uddannelsesmateriel, samt udrulle nye kapaciteter eller opgraderinger af eksisterende systemer.

Implementeringssektionen støtter opgaven som Kontrollerende Myndighed for Hæren inden for kryptoområdet, forestår kryptosagsbehandling og udarbejder sikkerhedsdokumentation for systemer/kapaciteter. IMPSEK bidrager til uddannelser med instruktører, bl.a. på IT-sikkerheds- og kryptoområdet.
Om stillingen
Du vil referere direkte til bataljonschefen, men du vil få en særdeles selvstændig rolle og på eget initiativ koordinerer med mange forskellige aktører både internt og eksternt. Ligeledes vil du skulle støttet af staben og være ansvarlig for bataljonens deltagelse i interoperabilitetsaktiviteter, samt lede tests og afprøvninger af Forsvarets operative systemer.

En væsentlig opgave vil desuden være at medvirke til at øge bataljonens bidrag til effektiv CIS-operationsstøtte og standardisering, herunder udvikle og vedligeholde dokumentation på et højt kvalitativt niveau. Stillingen vil også indeholde opgaver med selvstændigt sagsbehandlervirke, hvor du vil skulle råde og vejlede, fx i forhold vedr. nyanskaffelser og operativ anvendelse af nuværende materiel, samt medvirke til udvikling af vores kapacitet til Computer Network Defence.

I koordination med staben og de øvrige sektionschefer vil du derfor skulle navigere på alle niveauer og med både interne, eksterne og de operative brugere i Værnsfælles Forsvarskommando inklusive værnsstabe, Arktisk Kommando og Special Operations Kommandoen, samt med sagsbehandlere i FMI og tekniske eksperter i KAKI, FE og Center for Cyber Sikkerhed.

Der skal forventes en del rejseaktivitet i både ind- og udland af kortere varighed.
Om dig
Vi forventer, at du har gennemført videreuddannelsestrin II/Ledere eller ækvivalerende uddannelse. Men er du kaptajn/kaptajnløjtnant og er du tæt på at afslutte MMS eller tilsvarende uddannelse, så vil der være mulighed uddannelsesaftale og en udviklende førstegangstjeneste som major/orlogskaptajn.

Du er initiativrig og du forudser kommende opgaver, og med din operative forståelse forstår du brugernes funktionsvilkår og behov i forbindelse med deres opgaveløsning. Gode analytiske evner og en god helhedsforståelse vil være væsentlige egenskaber, som du bør besidde. Du har desuden gode forhandlingsevner og en løsningsorienteret og diplomatisk tilgang til opgaveløsningen.

Det forventes, at du har kendskab til Forsvarets operative behov for CIS og i hvilken ramme de ses indsat. Du skal hurtigt kunne tilegne dig en forståelse for de tre sektioners opgaveløsning og derefter kunne medvirke til at koordinere opgaveløsninger.
Din tidligere tjeneste kan være CIS-relateret, men du bør have erfaringer fra internationale operationer og en vilje til fortsat kompetenceudvikling inden for CIS på højere niveau. Stillingen er værnsfælles, så baggrund fra ethvert værn er relevant.

Det er et krav, at du kan formulere dig korrekt (skriftligt og mundtligt) på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvaret, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. I denne stilling er det et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes til Yderst Hemmeligt/NATO Cosmic Top Secret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Frank Valentin Nielsen på tlf.: 20 60 46 34.

Ved spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du kontakte KN Steen Kreiner på tlf.: 32 66 55 04.

Ansøgningsfristen er 19. oktober 2018. Samtaler gennemføres snarest derefter.
Stillingerne er til besættelse snarest muligt.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge dine seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ryes Kaserne

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

19.10.2018

Indrykningsdato

20.09.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent