Civil karriere 1

Rådighedsstilling - forbindelsesofficer


Rådighedsstilling - Forbindelsesofficer

Joint Movement and Transportation Organization Reserve søger en kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven som forbindelsesofficer.
Om os
Joint Movement and Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

Vi består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en Movement Control dispositionsenhed. Vi er ansvarlige for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter inden for alle transportformer.

Reserven i JMTO bidrager med støtte til løsning af JMTO opgaver - både som samlet enhed, som terminalhold og som enkeltmand. Geografisk er JMTO placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.
Om stillingen
Du vil indgå i JMTO Reserven i en enhed tilknyttet staben, og skal sammen med din enhed, i hold eller alene gennemføre opgaveløsningen ud fra direktiver og befaling. Du vil skulle løse opgaver såvel operativt som stabsopgaver, nationalt og internationalt.

Du vil indgå i stabens arbejde med at planlægge og gennemføre større eller mindre transportopgaver i forbindelse med øvelser og operativ indsættelse, og afhængig af dine kvalifikationer kan du virke inden for terminaltjenesten, march og forskydning af større enheder, styrkebeskyttelse og varierede planlægnings- og styringsopgaver.

Du vil også kunne blive tilbudt udsendelse som forbindelsesofficer til stabe nationalt som internationalt, og må forvente skæve arbejdstider, skiftende forhold og udfordrende opgaver.

Rådighedstjeneste ved JMTO er kendetegnet ved relativt højt aktivitetsniveau og mange forskelligartede opgaver, så du skal have gjort op med dig selv, at du kan og vil levere som absolut minimum 15 - 20 dages tjeneste om året.
Om dig
Du skal have gennemgået og bestået en grundlæggende officersuddannelse og være indtrådt i reserven eller have en reserveofficersuddannelse fra et af de tre værn i Forsvaret.

Du har indgående kendskab til en eller flere af følgende discipliner: Logistik, movement & transport, terminaltjeneste, speditørvirke, farligt gods og force protection og har eventuel også civil erfaring at byde ind med. Det vil være en fordel, hvis du har gennemført farligt gods kurser (ADR, IMDG, AFMAN, IATA, RID) og/eller har gennemført relevant udlandstjeneste.Du er ansvarsbevidst, omgængelig og kan lide at arbejde selvstændigt. Du behersker det skriftlige på et højt niveau. Holdningsmæssigt og fysisk skal du være parat til at vedligeholde dine militære færdigheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er niveaufastsat til kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven (M321) og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5%. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne i hele ansættelsesperioden.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignede operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan honorere Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte major af Reserven Steen Madsen på telefon 40 80 79 40 eller via mail på JMTO-R-NK@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-sagsbehandler Cecilie Aagaard Bøje på telefon 72 81 91 90 eller via mail FPS-BA-BSS10@MIL.DK.

Stillingerne kan søges løbende frem mod den 31. december 2018. Ansættelsessamtaler, som sker pr. telefon, vil ligeledes blive gennemført løbende.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flyvestation Karup

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 2 (HPRD) - Reserven

Ansøgningsfrist

31.12.2018

Indrykningsdato

23.08.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent