Søværnet 04

Fregatten NIELS JUEL søger tekniker til Elektroniksektionen (genopslag)


Fregatten NIELS JUEL søger tekniker til Elektroniksektionen (genopslag)

Kunne du tænke dig at arbejde som driftstekniker med højteknologiske radarer, satellitkommunikation, sonar og større integrerede netværk?
Har du (eller er du i gang med), en militær eller civil uddannelse som elektronikfagtekniker, IT- eller elektronikteknolog, data(fag)tekniker eller tilsvarende?
Hvis ja, så har fregatten NIELS JUEL et spændende job at tilbyde dig!

Om os
Fregatten NIELS JUEL er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største sejlende enheder og måske en af Danmarks mest avancerede og teknologisk bredspektrede arbejdspladser med en bred vifte af sensor-, kommunikations- og computersystemer som f.eks. radarer, HF-radioer og taktiske netværk.

Fregatterne er moderne skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

Elektroniksektionen i fregatten NIELS JUEL består af otte konstabler, to sergenter og en elektronikofficer. Sektionen er en del af Våben- og Elektronikdivisionen, der ledes af skibets Våben- og Elektronikofficer. Divisionen varetager drift og vedligehold på skibets våben- og elektroniksystemer, der udgør ca. halvdelen af alle skibets tekniske systemer.
Om stillingen
Du vil indgå som en del af skibets elektronikteknikere, der har til opgave at:
Servicere og vedligeholde skibets elektroniksystemer, herunder sensor-, kommunikations- og navigationssystemer.

Vedligeholdelse, kontrol og overvågning af skibets mange netværk samt Informations- og kommunikationstjenester, indgå i skibets organisation under sejlads, hvor der vil være fokus på Battle Damage Repair, som er en del af en ny måde at håndtere havarier under kamp, og en del af skibets kamporganisation.
Opretholde beredskab til søs.
Indgå i dagligt arbejde og vagt i basehavn.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt dine ønsker i videst mulige omfang.
Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Krav:
Du skal kunne gennemføre Søværnets Basis Uddannelse (SBU).
Du skal enten være i gang med, eller have en afsluttet uddannelse som elektronikfagtekniker, IT- eller elektronikteknolog, data(fag)tekniker eller tilsvarende.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
Du skal kunne erklæres egnet til internationale operationer.

Hvis du har en grunduddannelse fra HRN eller FLV vil det være muligt at overgå til SVN med et tre-ugers kursus, samt en teknisk efteruddannelse.
Har du en civil baggrund vil du skulle gennemgå Søværnets Basisuddannelse.

Helbredskrav:
Du skal kunne godkendes ved en helbreds- og tandundersøgelse (Blåt Bevis).
Du skal kunne gennemføre og bestå Forsvarets Fysiske Test (FFT).
Du skal kunne modtage grundvaccination.
Du skal være egnet til røgdykning.
Om dig
Du vil blive en del af Elektroniksektionens teknikere på marinekonstabel-niveau, og vil derfor have hands on på sektionens materiel. Dit arbejde vil kræve en selvstændig og analytisk tilgang til udfordringer - stærkt støttet af resten af sektionens personel.

Vi forventer at du har et åben og fordomsfrit sind, samt at du imødeser udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger og er klar på at være en del i et ungt, lærende og omskifteligt team - i en til tider hektisk hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er dog betinget af godkendt faglig uddannelse og svendebrev.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte skibets Elektronikofficer, premierløjtnant Marc Søndergaard på mail: D21-K1-EKO@fiin.dk.
Alternativt kan CSG John Rasmussen kontaktes på telefon 72 85 63 31.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Dennis Hede ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs251@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 16. oktober 2018 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2018, eller snarest herefter.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag, herunder svendebrev elektronisk via linket.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
2. Eskadre
2. Eskadre opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver.
De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse.
De internationale opgaver spænder fra bidrag til humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe – fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.
Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Flådestation Korsør

Lokation

Region Sjælland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.10.2018

Indrykningsdato

25.05.2018

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent