Fortsæt til indhold

Rådgiver i Informationssikkerhed til beskyttelse af Danmarks klassificerede informationer

Vil du være med til at beskytte Danmarks fortrolige, klassificerede informationer og styrke den nationale it-sikkerheds-myndighed?  Brænder du for cyber- og informationssikkerhed, og er du ambitiøs, arbejdsom og holistisk tænkende, og vil du gerne være en del af et team, som arbejder for at sikre et højt sikkerhedsniveau i Forsvarets IT-systemer og –installationer? Så har vi 2 spændende stillinger med udfordrende opgaver, hvor du vil indgå i et stærkt fagligt miljø ved den nationale it-sikkerhedsmyndighed.

Som en del af Center for Cybersikkerhed (CFCS) er du med i fronten af Danmarks cyberforsvar. Det er en spændende opgave, der følger den løbende udvikling på cyberområdet, og som derfor stiller store krav til vores medarbejdere. Hvis du er dedikeret og stadig har lyst til at lære, kan CFCS tilbyde en spændende og alsidig arbejdsplads, som løser en meget vigtig opgave for Danmark.

Du får udfordringer og plads til at udvikle dig
Som national it-sikkerhedsmyndighed har CFCS til opgave at sikkerhedsgodkende (akkreditere) klassificerede it-systemer. Det er en opgave, der kræver solid teknisk indsigt og forståelse for it-infrastruktur og systemforståelse. Det er samtidig en væsentlig opgave for CFCS at støtte Forsvarets it- og materielanskaffelsesprojekter, og derfor er indsigt i projektledelse og processer en fordel. CFCS har direkte adgang til viden om aktuelle cybertrusler og anvender denne viden i arbejdet med at akkreditere gode og sikre it-systemer. CFCS skal desuden sikre, at både nationale og internationale standarder og krav til informationssikkerheden (f.eks. ISO 27001) overholdes og anvendes til at rådgive bedst muligt om informationssikkerhed.

Dine arbejdsområder vil omfatte akkrediteringsopgaver og rådgivning om cyber- og informationssikkerhed. Som deltager i forskellige internationale fora kan du forvente noget rejseaktivitet i stillingen. Det skal være naturligt for dig at indgå i sparring med dine kollegaer og din sektionschef om opgaverne, så alle opgaver løses så optimalt og pragmatisk som muligt. Vi lægger vægt på løbende faglig udvikling, og der er derfor gode muligheder for kompetenceudvikling i stillingen.

Afdelingen, som du vil blive en del af, varetager opgaven som national it-sikkerhedsmyndighed og yder rådgivning om cyber- og informationssikkerhed til myndigheder og virksomheder, primært på Forsvarsministeriets område, herunder i relation til EU og NATO. Som led heri bidrager afdelingen til udvikling af it-systemer med sikkerhedsdesign, udarbejder sikkerhedsbestemmelser, kvalitetssikrer og kontrollerer informationssikkerheden og yder sikkerhedsteknisk støtte samt sikkerhedsgodkender it-systemer og -installationer.

Du og din baggrund er vigtig
Du har en it-uddannelse på kandidat-/master niveau og har erfaring fra f.eks. en it-driftsafdeling, en it-sikkerhedsafdeling, som it-rådgiver eller lignende.

Du kan også være officer (M331), som har gennemført Videreuddannelsestrin II, Master i Militære Studier eller tilsvarende.

Du interesserer dig for cyber- og informationssikkerhed og har evt. en certificering som CISM, CISSP eller CEH.

Du har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt, og samtidig behersker du engelsk på et niveau, som gør dig i stand til at deltage i internationale arbejds- og erfaringsudvekslingsgrupper.

Derudover kan du nikke genkendende til flere af nedenstående udsagn:

 • Du har god indsigt i it-teknologi og systemforståelse
 • Du har arbejdet med akkreditering eller certificering
 • Du har arbejdet med ISO 27001 og kender rammeværktøjets muligheder og begrænsninger
 • Du har forståelse for roller og ansvar i it-sikkerhedsorganisationen
 • Du har kendskab til krypto området
 • Du trives med at planlægge og gennemføre undervisning og rådgivning
 • Du har arbejdet med SAP og kender systemet godt nok til at have en holdning til sikkerheden
 • Du er god til at indgå i faglige netværk
 • Du har kendskab til Forsvarets organisation.

Din nye arbejdsplads
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er Danmarks udenrigsefterretningstjeneste og arbejder – hemmeligt og åbent – for at beskytte Danmark og danske interesser i en foranderlig verden.

Vi er ikke alene om at beskytte Danmark, men vi er den eneste myndighed, der har fået mandat til at udnytte helt særlige midler til at afdække, hvad andre stater og udenlandske aktører forsøger at holde hemmeligt. Det giver mening for os at bidrage til fred, tryghed og sikkerhed for danskerne, både i den analoge og i den digitale verden og det gør vi ved at afdække, vurdere, rådgive om og modvirke både aktuelle trusler og trusler under udvikling.

Vi værdsætter styrken i vores mangfoldighed med dybe fagligheder og specialister og vi er en helt speciel og operativt orienteret vidensorganisation, der har mange forskellige opgaver, men fælles for dem alle er det vidensgrundlag, som vores efterretningsarbejde skaber.

FE’s Center for Cybersikkerhed udgør Danmarks nationale forsvar mod cybertrusler, og vi arbejder for et sikkert digitalt Danmark. Vi er med til at opdage og håndtere, når danske interesser udsættes for cyberangreb, og vi samler, opbygger og deler den viden, som kan forebygge det næste angreb.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som Forsvarets Efterretningstjeneste betaler.

Er du officer vil du blive ansat efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette kortvarig tjeneste i udlandet. Såfremt du er udpeget til udsendelse i international operation, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Sådan søger du stillingen
Du skal sende din ansøgning og CV via linket på denne side senest den 8. august 2021.

De indledende ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 33. Vi stiler mod en ansættelse hurtigst muligt derefter. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2224, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere på www.fe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i Forsvarets Efterretningstjenestes opgaver, Forsvarets Efterretningstjeneste som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål. Du kan finde mere information om Center for Cybersikkerhed på www.cfcs.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Generel information


Tjenestested

Geografi

Østbanegade, København Ø

Organisation/Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

06.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent