Sagsbehandler i Forsvarets Efterretningstjeneste, afdelingen for Militær Sikkerhed med indstationering i PET (tidsbegrænset ansættelse)

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) søger to medarbejdere til Afdelingen for Militær Sikkerhed med henblik på indstationering i Politiets Efterretningstjenestes (PET) Afdeling for Personsikkerhed. Indstationeringen skal ske frem til udgangen af 2023 og er en del af Forsvarets projekt vedr. anskaffelse af nye F35 kampfly. Stillingerne kan søges af både civile og militære.

Du bliver udfordret og udviklet

Der er tale om delt tjeneste, hvor du skal arbejde i FE i 1-2 dage om ugen og resten af ugen i PET i Buddinge.
Arbejdsopgaven består primært i at sikkerhedsgodkende personer til kampflyprojektet. Arbejdet i PET består af visitation og videresendelse af sager til FE. Arbejdet i FE består i at sikkerhedsgodkende personer og meddele godkendelsen til kampflyprojektet samt tilhørende myndigheder og virksomheder. Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af 2023.

Under indstationeringen i PET er du organisatorisk og administrativt placeret i en stilling ved Afdelingen for Militær Sikkerhed.
Arbejdet kræver, at du er omhyggelig og metodisk i din arbejdsgang. Du vil blive oplært i de relevante it-programmer og sagsbehandlingsprocesser i både FE og PET.

Du og din baggrund er vigtig

Du har tidligere erfaring med forvaltning og sagsbehandling i det offentlige, herunder også kendskab til Forvaltningsloven og din erfaring gør, at du selvstændigt kan træffe afgørelser efter almindelige forvaltningsregler.
Dine formuleringsevner er gode, både mundtligt og skriftligt, og de kommer dig til gavn i stillingen, hvor du i dagligdagen vil komme til at tale med mange forskellige mennesker, og skal formidle fagligt stof så modtageren forstår budskabet. Du skal kunne håndtere svære samtaler og ”komme ind under huden” på folk.

Du er meget omhyggelig i løsningen af dine arbejdsopgaver, og du kender dig selv godt nok til at vide, at du kan arbejde med stor diskretion i opgaverne. Det er vigtigt, at du er fagligt og personligt afklaret i forhold til at kunne arbejde med sikkerhed og mennesker, samt besidde en god menneskelig intuition.

Har du tidligere arbejdet med sikkerhedsgodkendelser og gennemført sikringskursus er det bestemt en fordel, men ikke et krav. Det er heller ikke afgørende, om du har en baggrund fra Forsvaret. Der vil være et uddannelsesforløb i forbindelse med ansættelsen, hvor du bliver introduceret til både sagsbehandlingen og it-systemer samt eksterne kurser i sikkerhed.

Stillingerne kan søges af både civile og militære. Hvis du er militært ansat, forventer vi, at du er udnævnt seniorsergent. Hvis du er civil, forstiller vi os, at du har en relevant uddannelse og flere års erhvervserfaring.  

Din nye arbejdsgiver
 
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) arbejder for at beskytte Danmark og det danske demokrati. Vi opnår vores viden gennem målrettet efterretningsarbejde, og bruger den til at vurdere, bekæmpe og rådgive om aktuelle og fremtidige trusler. Det gør vi ved at indhente og analysere oplysninger om forhold i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser.
FE er både Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste, Danmarks militære sikkerhedstjeneste og den nationale it-sikkerhedsmyndighed, der sikrer et stærkt cyberforsvar.
Vi stræber efter at omsætte vores viden til effekt. Vores målsætning er at være en af de mest dynamiske og operativt fokuserede vestlige tjenester af sin art. Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske interesser.

Din lønpakke afhænger af dine kvalifikationer

Civil:

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation, afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har du mulighed for at forhandle løntillæg efter kvalifikationer. Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer om ugen inklusiv betalt frokostpause. Til stillingen hører en pensionsordning, som FE betaler.
Som ansat i FE er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det er et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.

Militær:

Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn- og ansættelsesvilkår er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesprocessen.
Dit faste tjenestested vil være Købehavn.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse.

Sådan søger du stillingen

Du skal sende din ansøgning og CV eller LinkedIn-profil via stillingsopslaget, senest den 17. februar
Vi forventer, at de indledende ansættelsessamtaler vil finde sted uge 9 og stiler mod en ansættelse fra 1. maj. Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Du er velkommen til at kontakte den lokale HR-partner på 33 32 55 66, lokal 2212, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker flere oplysninger.

Du kan også læse mere påfe-ddis.dk, hvor du blandt andet finder vores ”Beretning” og kan få et mere detaljeret indblik i FE´s opgaver, FE som arbejdsplads og yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Arbejdssted

FE, Østerbro København og PET, Buddinge

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Vi opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen
fe-ddis.dk finder du FE´s beretning, som er det sted, hvor du får det mest detaljerede indblik i FE´s opgaver, metoder, medarbejdere og FE som arbejdsplads. Her kan du også finde andre produkter, bl.a. FE´s årlige risikovurderinger, situations- og trusselsvurderinger samt yderligere information om ansættelsesmæssige spørgsmål.

Generel information

Tjenestested

Østbanegade, KBH Ø

Lokation

Østbanegade, KBH Ø

Værn

Funktionsniveau

Ansøgningsfrist

17.02.2019

Indrykningsdato

28.01.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejere

Tilmeld dig jobagent