Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Civil karriere 3

Vi søger en skarp kontorelev ved staben på Hærens Sergentskole i Varde


Vi søger en skarp kontorelev ved staben på Hærens Sergentskole i Varde

#Forsvaret.dk #Værdatkæmpefor#Erhvervsuddannelse

Brænder du også for administration, som vi gør? - Har du mod på at indgå i en travl og til tider forandringsrig hverdag, og vil du være en del af et fagligt stærkt element med høje ambitioner, højt humør og højt tempo? Så er du måske vores nye kontorelev med speciale i offentlig administration. Hvis du kan nikke ja til dette, så er din næste karriemulighed at finde hos Hærens Sergentskole i Varde fra den 1. marts 2022. Læs med her og se, hvordan vi forestiller os, at dine næste to år kommer til at se ud.
Om os
Hærens Sergentskole er en del af Forsvarsakademiet. Hærens Sergentskole uddanner korporaler til hele Forsvaret samt sergenter til alle våbenarter i Hæren. Derudover gennemfører Hærens Sergentskole officersbasisuddannelsen og som noget nyt også løjtnantsuddannelsen i Slagelse og den militære diplomuddannelse.

Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør. Vi ønsker, at det administrative fællesskab er et godt sted at arbejde.
Om stillingen
Vi har gjort forarbejdet og skitseret, hvad vi tænker, at du vil komme til at skulle i løbet af dine 2 år, som uddannelsen varer.

Du kommer som udgangspunkt til at veksle mellem et praktikforløb hos os og fire skoleperioder af 4 ugers varighed på en skole. Du kommer til at udføre arbejdsopgaver inden for nogle af de administrative områder, vi beskæftiger os med på Hærens Sergentskole. Din arbejdsdag vil ofte indeholde en god blanding af nye udfordringer og mere rutineprægede opgaver.

I dine praktikophold på arbejdspladsen skal du bl.a. beskæftige dig med arbejdsopgaver inden for:

• Administration.
• Rejseafregning.
• Arbejdstidsregistrering.
• Kommunikation og korrespondance.
• Kundekontakt og telefonbetjening.

Du afslutter din uddannelse med en fagprøve, og får et uddannelsesbevis som faglært kontorassistent med speciale i offentlig administration.
Om dig
Du er en succes hos os, når du starter, viser ansvarlighed, motivation og kvalitet, da det er en vigtig værdi i Forsvaret, og vi forventer, at du tager ansvar for og være med til at præge de opgaver, du bliver stillet over for.

Du har bestået (eller forventer at bestå inden start)
• EUX Business, 1. del
• Studenter- eller Hf-eksamen suppleret med 5 ugers EUS
• Øvrige studentereksaminer suppleret med 5 ugers EUS
• HHX
• HG2/HGV/HGS med kvalifikation til offentlig administration (opnået før 1. august 2015)

Derudover vil du opleve, at du skaber værdi hos os, når du:
• Ønsker at blive en professionel kontorfunktionær, der løser opgaverne servicemindet og samvittighedsfuldt.
• Er nysgerrig og engageret af natur.
• Er villig til fortsat at lære og implementere ny viden, så du løbende udvikler dig.

Er du over 25 år, bedes du vedlægge realkompetencevurdering, RKV, fra en erhvervsskole eller tage dem med til en eventuel samtale. Er du i tvivl om kravene, bedes du kontakte en erhvervsskole.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Lønnen er afhængig af din alder, og udgør efter endt grundforløb for dig som er under 18 år, det første år 11.416,08 kr. pr. måned. Er du over 18 år vil lønnen det første år være 14.301,83 kr. pr. måned. Er du derimod over 25 år vil lønnen være 20.479,00 kr. pr. måned. Lønnen er oplyst i oktober 2021 niveau.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte Leder Skolesektionen, MJ Niels Broch, på telefon 72 82 97 10.

Har du spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mathias Fønskov på telefon 72 81 91 21.

Ansøgningsfristen er den 30. januar 2022. Vi forventer at afholde samtaler i uge 6.

Vi vil bede dig om at søge stillingen ved at klikke på linket og vedhæfte ansøgning, CV, eksamensbevis (udskrift af eksamensblad) samt evt. anden dokumentation. Er du over 25 år, skal du huske at vedhæfte realkompetencebevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale lærings-former.

FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.

FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Videns produktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling indkaldes relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi indkalder normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye elever

Opret Jobagent