Fortsæt til indhold
Våben og forplejning 5

Leder

Våben- og elektronikteknisk Løjtnant i Søværnet

scroll down

Går du forrest, og vil du uddannes til våben- og elektronikteknisk løjtnant?

Vil du indgå i et dynamisk ledelsesteam om bord i Søværnets enheder, og vil du være med til at løse militære opgaver i Søværnet?

Som uddannet våben- og elektronikteknisk løjtnant i Søværnet kommer du i samarbejde med øvrige officerer til at virke som leder i et miljø, hvor der er stort fokus på faglighed og udvikling af besætningens kompetencer.

Derudover er dine primære opgaver som våben- og elektronikteknisk løjtnant at stå for drift og vedligehold af enhedens komplekse systemer i våben- og elektronikteknisk division.

Du får indsigt i ledelsespraksis, og opnår derfor hurtigt praktisk ledererfaring.

Så hvis du ser dig selv i en stilling, hvor du indgår aktivt i et professionelt ledelsesteam, også i svære situationer, kan det være, at du skal søge uddannelsen som våben- og elektronikteknisk løjtnant i Søværnet?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn (april 2018)?
Under det civile uddannelsesforløb aflønnes du med basisløn (plus faste tillæg for konstabler), hvis du er konstabel. Er du sergent aflønnes du med basisløn (plus faste tillæg for sergenter). 

Under uddannelsen ved Søværnets Officersskole aflønnes du som løjtnantselev, hvor basislønnen er ca. 22.300 kr./md. Som udnævnt løjtnant er din basisløn ca. 23.250 kr./md. plus Forsvars- og beredskabstillæg på ca. 1.900 kr./md. Hertil kommer ydelser under sejlads.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Det kvalificerende civile uddannelsesforløb tager mellem 24 og 36 måneder afhængig af dine forudgående uddannelsesmæssige forudsætninger.

Den våben- og elektroniktekniske løjtnantsuddannelse ved Søværnets officersskole tager samlet ca. 22 måneder. Uddybende beskrivelse kan læses under punktet ”Uddannelsens opbygning”. 

Hvad er ansøgningsfristen?
17. oktober 2021.

Hvornår starter jeg?
1. august 2022.

Hvornår er der afprøvning?
Forventes afholdt i uge 42 - 50.


Adgangskrav

Hvis du er konstabel eller sergent i Søværnet og har en studentereksamen eller tilsvarende uddannelse (hhx, stx, htx, hf eller eux) eller er faglært med et svendebrev, kan du søge uddannelsen til våben- og elektronikteknisk løjtnant i Søværnet.

For at komme ind skal du

BESTÅ OPTAGELSESPRØVEN 

Optagelsesprøven varer en dag og gennemføres ved Forsvarets Rekruttering på Nyholm i København. Når du søger om optagelse til løjtnantsuddannelsen og opfylder de formelle adgangskrav, bliver du inviteret til optagelsesprøve. Her skal du gennemgå en række tests, der tilsammen giver et billede af, om du er egnet til at blive officer.  En vigtig del af afprøvningen til officersuddannelsen er at undersøge dit lederpotentiale. Det er ikke en enkelt kompetence, der afgør, om du er egnet som leder, men en helhedsvurdering ud fra din ansøgning og dine resultater. Vi kigger bl.a. efter sociale kompetencer, selvdisciplin, psykisk robusthed og selvtillid.

På baggrund af optagelsesprøven vurderes det, om du kan optages på den våben- og elektroniktekniske løjtnantsuddannelse i Søværnet.

Afprøvningen indeholder følgende:

For ansatte i Forsvaret:
 

 • Hvis du er ansat i Forsvaret, skal du kunne fremvise gyldigt Blåt Bevis
 • Gruppeopgave
 • Digitale prøver
 • Psykologsamtale

 

 • Før du indtræder på OBU, skal du gennemføre IT-teknologuddannelsen (2 årig)
 • Derudover er der et adgangskursus (1 år) til IT-teknologuddannelsen, som indeholder følgende: MAT A, DA A, FYS B, ENG C og KEM C
 • Har du tilfredsstillende karakterer i disse fra tidligere uddannelse (eks. HTX) skal du meritafklares


Opdateret FOKUS
I ansøgningsprocessen skal du vedhæfte en opdateret FOKUS-bedømmelse. Bedømmelsen skal endvidere være påtegnet af myndighedens chef (eksempelvis skibschefen), som skal forholde sig til din egnethed til at indtræde på søofficersuddannelsen.

For andre ansøgere:
 


OBS: Hvis du ikke består den fysiske test, stopper afprøvningsforløbet, men du kan træne dig op og prøve igen næste gang der er åbent for tilmelding.

 
Derudover skal du kunne:
Sikkerhedsgodkendes
Opfylde Forsvarets basale helbredskrav

Du vil modtage svar i din e-boks snarest muligt efter optagelsesprøven. Her vil det fremgå, om du vurderes egnet, ikke egnet eller om vi gerne ser en ny ansøgning fra dig på et senere tidspunkt. Er du i tvivl om du er i form til at bestå den fysiske test, kan du få hjælp af ”Træn med Forsvaret” app’en, hvor du kan se de præcise krav og lægge et målrettet træningsprogram.Uddannelsens opbygning

 • Under det kvalificerende civile uddannelsesforløb vil du være ansat som elev i Søværnet. Du ansættes på de vilkår, der er gældende for dit niveau (konstabel eller sergent). Lønnen er behandlet tidligere i dette opslag.

  Under uddannelsen ved Søværnets Officersskole vil du være ansat jf. den aftale, som Forsvarsministeriets Personalestyrelse har indgået med Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) om løjtnantskontrakter herunder, at der ingen højeste arbejdstid er i uddannelsesperioderne på skolerne. Har du en tjenestemandsansættelse, vil det være muligt at beholde denne.

  Under hele uddannelsen har du fast tjenestested i København. Du vil blive tilbudt indkvartering på Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS) under uddannelsesopholdet i Frederikshavn, og du oppebærer Time- og Dagpenge samt betalt rejse til og fra din bopæl i perioden, jævnfør gældende bestemmelser herfor. Når du påbegynder funktionsuddannelsen i København er der mulighed for, at du kan søge bolig i Nyboder.
 • Det civile adgangsgivende uddannelsesforløb gennemgår du i det civile uddannelsessystem. Det består af to hovedforløb:

  1. Adgangskursus til ingeniøruddannelserne af ca. 12 måneders varighed
  2. IT-teknologuddannelse (akademiniveau) af ca. 24 måneders varighed
 • På Søværnets Sergentskole i Frederikshavn gennemgår du Søværnets Officersbasisuddannelse (OBU) af ca. fem måneders varighed.

  Uddannelsen er delt op i følgende moduler:
  • Sømilitær Grunduddannelse (otte uger)
  • Pistol, navigation og indsatsleder (fire uger)
  • Sejladsmodul II på større orlogsskib (fire uger)
  • Instruktør/ledelsesmodul (fire uger)
  Uanset din baggrund, erfaring og rang skal du gennemføre hele OBU.
 • Funktionsuddannelsen gennemføres dels ved Center for Sømilitær Teknologi på Holmen (senere i Korsør), dels ved Center for Taktik i Frederikshavn, dels ved Center for Våben på Sjællands Odde og dels om bord i Søværnets enheder. Funktionsuddannelsen har et forløb af ca. 17 måneders varighed inkl. ferie.

  Uddannelsen er delt op i følgende moduler:

  • Basis Teknologi og Analyse (22 uger inklusiv tre ugers sejladspraktik)
  • Operativ teknologi, sensor & Kommunikation (14 uger inklusiv tre ugers sejladspraktik)
  • Maskinteknisk Modul (tre uger)
  • Taktisk Modul (en uge)
  • Integrerede Våben- og Sensorsystemer (12 uger inklusiv tre ugers sejladspraktik)
  • Drift og Vedligeholdelse (tre uger inklusiv studietur)
  • Cybersikkerhed og elektronisk krigsførelse (tre uger)
  • Battle Damage Management (BDM – to uger)
 • Efter afsluttet funktionsuddannelse og udnævnelse til løjtnant skal du gennemgå et løjtnantskursus af ca. to ugers varighed. Kurset indeholder læringsmål, der er udtræk fra den Militære Diplomuddannelse for Søværnet, og som vurderes relevante i din førstegangstjeneste som våben- og elektronikteknisk løjtnant.
Taktisk officer søværnet

Min fremtid

Som våben- og elektronikteknisk løjtnant bestrider du en fast stilling om bord i et af Søværnets skibe som eksempelvis VTO eller EKO. Der kan være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelse med Forsvaret

For at blive premierløjtnant skal du gennemføre den Militære Diplomuddannelse, som tager 12 måneder på Søværnets Officersskole på Svanemøllens Kaserne. Her ansættes du på kadetkontrakt. For at indtræde på den, skal du have to års erhvervserfaring, som du påbegynder, når du udnævnes til løjtnant.

KARRIEREMULIGHEDER

Her kan du se en oversigt over uddannelses- og karrieremuligheder som Våben- og elektronikteknisk løjtnant i Søværnet. Efter endt uddannelse er det muligt at stige i graderne og gennemføre videreuddannelse - f.eks. Master i Militære Studier. Opsiger du din stilling, er det også muligt at tegne en rådighedskontrakt, således at du fortsat er tilknyttet Forsvaret og kan løse opgaver i et omfang, som du selv har indflydelse på.

 
Adgangskrav: Uddannet konstabel eller befalingsmand samt gennemført en af følgende: HTX, STX, HF eller EUX. Du kan også være faglært med svendebrev
Civilt uddannelsesforløb der indeholder adgangskursus ingeniøruddannelserne + IT teknologiuddannelse (32 mdr.)
Officersbasisuddannelse (5 måneder i Frederikshavn)
Funktionsuddannelse (17 mdr. KBH, KOR, FRH)
Løjtnantskursus (2 uger)
Ansat i fast stilling som våben- og elektronikteknisk officer.