Fortsæt til indhold

Sådan behandler vi din personoplysninger

Dataansvarlig

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er dataansvarlig i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Modtagere af oplysninger

Oplysninger om dig vil ikke blive videresendt til andre. FPS benytter dog virksomheden KANTAR GALLUP (CVR Nr. 11945198 ) som databehandler for at kunne gennemføre undersøgelsen.

Formål

FPS ønsker at få gennemført en målgruppeundersøgelse, der skal afdække rekrutteringspotentialet til den interne vej til officersuddannelsen. Analysen skal desuden give FPS en forståelse for målgruppens opfattelse af officersuddannelserne, drivers og barrierer for at søge den interne vej samt give indblik i målgruppens generelle overvejelser omkring karrierevalg, herunder en karriere i Forsvaret.

Kategorier af personoplysninger som FPS har trukket fra DeMars

For at kunne gennemføre undersøgelsen, har FPS sendt følgende kategorier af oplysninger om dig til Kantar Gallup:

  • Navn
  • Køn
  • Alder
  • Rang i Forsvaret
  • Værn
  • CPR-nummer (nødvendigt så vi kan udsendelse brev om undersøgelsen i e-Boks)

Personoplysningerne behandles strengt fortroligt og anvendes kun i forbindelse med undersøgelsen.

Opbevaringsperiode

Personoplysningerne opbevares af KANTAR GALLUP. Alle personoplysninger slettes 3 måneder efter undersøgelsen er afsluttet.

Retsgrundlag

Dine personoplysninger behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6 og databeskyttelseslovens § 11. Såfremt du deltager i undersøgelsen, behandles oplysninger indhentet via undersøgelsen med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 6 (Samtykke). Såfremt følsomme oplysninger anføres i fritekstfelter behandles oplysningerne med hjemmel i artikel 9, stk. 2, litra a).

Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. De mest relevante rettigheder nævnes nedenfor.

Ret til at se oplysninger (indsigt)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har i den forbindelse ret til at få en række oplysninger om FPS og behandlingen af dine oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du har i særlige tilfælde ret til at få dine oplysninger slettet.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.  Du kan for eksempel gøre indsigelse mod behandling af oplysninger omkring dig, som er vurderet nødvendige at behandle af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller en opgave, som henhører under offentlig myndighedsudøvelse. I forbindelse med en eventuel indsigelse, vil vi på ny vurdere nødvendigheden af behandlingen.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte FPS.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Klageadgang

Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningsbrevet eller behandlingen af dine personoplysninger, eller du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, kan du kontakte den dataansvarlige myndighed, se nedenfor.

Du kan også vælge at rette spørgsmål til databeskyttelsesrådgiveren, se nedenfor.

Personalestyrelsen
Lautruphøj 8
2750 Ballerup

Telefon: 72 81 90 00
E-mail: fps@mil.dk

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Ulla Kræmer

E-mail: fps-ktp-dpo@mil.dk