Fortsæt til indhold
Kampvogn fra JDR

Professionel soldat i Hæren

Konstabelelev ved
Jydske Dragonregiment

scroll down

BLIV KAMPVOGNSSOLDAT PÅ 9 MÅNEDER

Vil du have en hverdag, hvor du bliver udfordret fagligt, og skal arbejde som en sammentømret enhed på Hærens tungeste og mest avancerede køretøj?
Så kan nu blive kampvognssoldat på 9 måneder i Jyske Dragonregiment.
De første 4 måneder vil foregå under værnepligtslignende forhold, herefter vil du være ansat på konstabelelev kontrakt i de resterende 5 måneder. 

Som kampvognssoldat vil du enten blive uddannet kører, skytte eller hjælper på Hærens Leopard 2A7 kampvogne. Du skal kunne samarbejde med den øvrige besætning og holde hovedet koldt under pressede og udfordrende forhold. Du vil få grundlæggende soldateruddannelse, og derudover vil du blive uddannet i alt fra vedligeholdelse, taktisk brug af kampvogne i forskelligt terræn og i samspil med andre kampvogne, ammunitionstyper, samarbejde mellem infanteri og kampvogne og meget mere.

Da de tre kampvognseskadroner skiftes til at indgå Hærens kampbataljon, som er en del af NATO reaktionsstyrke vil der også være mulighed for at blive udsendt på internationale missioner. En professionel og handlekraftig kampvognseskadron er essentiel for, at Hærens enheder har direkte støtte på kamppladsen, og kan løse deres opgaver.

Læs mere om adgangskrav nedenfor.

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn?
De første 4 måneder får du løn på værnepligtsvilkår: Ca. 8.997,33 kr. pr. måned + 249 kr. pr. dag (skattefrie kostpenge) – satser gældende fra 1. april 2024.

De sidste 5 måneder får du løn som konstabelelev; ca. 18.916 + et militær tillæg på 1.877 kr. jf. HKKF lønfolder gældende fra 1. oktober 2022.

Hvis du allerede har gennemført værnepligtsuddannelsen, ansættes du som konstabelelev fra dag 1.

Hvad bliver min løn som færdiguddannet?
Du kan forvente en løn på ca. 22.285 + et militær tillæg på 1.877 kr.

Hvor skal jeg bo?
Du bliver indkvarteret på belægningsstue i hele perioden

Hvor foregår uddannelsen?
Uddannelsen gennemføres ved Jydske Dragonregiment i Holstebro.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Uddannelsen varer ca. 9 måneder, hvor du bliver uddannet til kampvognssoldat

Hvad er ansøgningsfristen?
d. 10 maj 2023

Hvornår starter jeg?
d. 01 august 2023

Hvornår er der afprøvning?
Uge 23, 25, 26 og 27,- 2023Adgangskrav

Hvis du har bestået folkeskolens afgangsprøve med en minimumskarakter på 02 eller tilsvarende i fagene matematik, dansk og engelsk, så kan du søge ind på uddannelsen. 

Har du taget værnepligtsuddannelsen, så kan du også søge.

FOR AT KOMME IND SKAL DU:

Bestå optagelsesprøven 

Vi indkalder dig til en optagelsesprøve.

Optagelsesprøven består af følgende elementer:

• Skriftlige prøver
• Interview med psykolog
• Helbredsundersøgelse


Du får svar på optagelsesprøven i din e-boks.

Kunne sikkerhedsgodkendes (til "Fortroligt")
Opfylde Forsvarets basis helbredskrav - få overblikket her

Uddannelsens opbygning

  • Udnævnelse sker ved Jydske Dragonregiment

Min fremtid

Efter en tidsperiode med tilfredsstillende tjeneste vil du blive udnævnt overkonstabel.
På samme måde vil du efterfølgende kunne blive udnævnt overkonstabel af 1. grad.
Herefter kan du videreuddanne dig til korporal eller sergent, og avancere i graderne på sergentniveau.
Du kan også på sigt videreuddanne dig til officer via en akademiuddannelse i Forsvaret.