Fortsæt til indhold
Efterretningsassistent i Flyvevåbnet

Konstabel i Flyvevåbnet

Efterretningsassistent i Forsvaret

scroll down

VIL DU ARBEJDE TÆT SAMMEN MED BESLUTNINGSTAGERE OG RÅDGIVE DEM?

Som efterretningsassistent i Flyvevåbnet vil du få en unik mulighed for at arbejde tæt sammen med beslutningstagere og forsyne dem med efterretninger, så Flyvevåbnet 24/7 kan udføre luftoperationer i ind- og udland.
Som efterretningsassistent bidrager du derved direkte til sikkerheden for de danske styrker og Danmark.

Afhængig af hvilken myndighed du arbejder hos, vil du blandt andet være med til løse følgende opgaver:

Air Control Wing (ACW), Karup:

Din opgave vil være at tilvejebringe den datamængde, der sikrer ledelsen et oplyst grundlag at træffe beslutninger på, i forhold til sikkerheden i det danske luftrum.

ACW er en operativ enhed, hvilket betyder, at vi hver dag arbejder ”skarpt”, og de data, som du behandler, ligger til grund for, at danske kampfly kan gå på vingerne og udføre suverænitetshåndhævdelse i luften.

Helicopter Wing (HW), Karup:

Din opgave er at støtte med trusselsvurderinger ifm. helikopteroperationer og give ledelsen og besætningen det bedst mulige beslutningsgrundlag under planlægning og udførelse af en operation.
Du skal hele tiden søge viden om fjendens taktik og doktriner, våbensystemer, historik og kapacitet for at kunne støtte med et så oplyst efterretningsbillede som muligt.
Dette sætter krav til din grundighed og nysgerrighed og ikke mindst integritet. Der bliver truffet vigtige beslutninger ud fra det grundlag, som du præsenterer.

Fighter Wing (FW), Skrydstrup:

Vil du arbejde tæt sammen med piloterne, og hjælpe med at forberede missionerne? Anvendelse af kampfly til træning og indsættelse i væbnede konflikter kræver indsigt og viden om modstanderens våbensystemer, træningsmønstre, situationsbillede samt handlemuligheder. Alle disse informationer og data analyseres af dig som efterretningsassistent. Du vil komme til at undervise, briefe samt rådgive piloter til effektiv indsættelse af F-16 i daglig træning og mission, samt formidle informationer til foresatte myndigheder gennem rapportering på både skriftlig dansk og engelsk.

Så vil du have en udfordrende og alsidig fremtid med både kontorarbejde, briefinger og undervisning, så er uddannelsen som Efterretningsassistent måske noget for dig?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn under uddannelsen?
Ca. 21.970,74 kr. pr. mdr. + 16,6 % i pension.
Er du allerede ansat i Forsvaret vil dit ansættelsesforhold bibeholdes under uddannelsen. Lønnen tilpasses den respektive stilling, du søger. 
Er du tidligere ansat i Forsvaret, vil en evt. anciennitet tælle med i din lønberegning.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 3 år som en kombination af teori og praktik.

Perioden kan variere alt efter dine kompetencer og engagement og om du tidligere har arbejdet med efterretning.

Hvor foregår uddannelsen?
Uddannelsen foregår typisk på Flyvevåbnets flyvestationer i Karup, Aalborg, Skrydstrup og i udlandet afhængig af hvilken enhed du bliver tilknyttet.

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen får du ved at have ansøgt om og fået jobbet som efterretningsassistent ved en af Flyvevåbnets myndigheder. Jobopslag er kun tilgængelige ved ledige stillinger ved de enkelte myndigheder.

Find jobopslag på vores jobside. 
Vælg funktionsniveau "konstabel" og værn "Flyvevåbnet".

Hvornår starter uddannelsen?
Uddannelsen har ikke et fast optag - Flyvevåbnet rekrutterer, når stillinger bliver ledige. Når man har søgt stillingen og fået jobbet, vil man påbegynde uddannelsen efter tiltrædelse i stillingen. 


Adgangskrav

For at søge jobbet/uddannelsen skal du have gennemført sergentuddannelsen og være fundet egnet til international tjeneste.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT, på nær ved NAOC ISR og Air Transport Wing, hvor du skal kunne sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET.

FOR AT KOMME IND SKAL DU

Bestå optagelsesprøven
Optagelsesprøven udføres ved Forsvaret Rekruttering og består af:

Derudover skal du ved Fighter Wing Skrydstrup gennemføre:

 • Engelsk screening/test

ØNSKELIGE KRAV:

Du har gode engelsk kundskaber samt flair for at arbejde med IT applikationer og programmer

 Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte Flyvevåbnet på 25 51 18 99 mandag til fredag kl. 7.30-18.00.

Uddannelsens opbygning

 • Typisk 36 måneders funktionsuddannelse afhængig af dine forudsætninger, for Air Transport Wing dog op til 60 måneder

  Uddannelsen varierer mellem kurser, sidemandsoplæring, on-the-job-training og deltagelse i aktive missioner.

 • Funktionsuddannelsen (36 måneder) består af flere forskellige moduler, sammensat af teori og praktik, som samlet giver dig en uddannelse til efterretningsspecialist.

  Uddannelsen vil bibringe dig en dybdegående operativ viden, forståelse af egen våbenplatform, anvendelsesmuligheder, taktikker samt operationelle forhold.

  Du skal bl.a. gennemgå uddannelse i efterretningsprincipper, elektronisk krigsførelse, fjernkending, våbensystemer samt anvendelse af computerprogrammer og systemer. Nogle moduler gennemføres lokalt, mens andre foregår ved bl.a. Flyveskolen i Karup eller i udlandet. Under uddannelsesforløbet får du bl.a. mulighed for at afprøve din navigationsplanlægning i form af en flyvetur med et af Forsvarets lette træningsfly, T-17 Supporter. 

  I løbet af uddannelsen gennemgår du en grunduddannelse, denne efterfølges af en operativ uddannelse samt et længerevarende praktisk træningsforløb. Dele af uddannelsen gennemføres som sidemandsoplæring kombineret med kurser.

 • Uddannelsen foregår indledningsvis som sidemandsoplæring kombineret med undervisning i luftrumsteori i forbindelse med et indledende Air Operations Course. Derudover er der en væsentlig mængde fagstof på dansk og engelsk, der giver uddannelsen et doktrinært grundlag og som kræver en del fordybelse og selvjustits at komme igennem. Den indledende uddannelse tester ansøgers faglige kvalifikationer, personlige egenskaber og engagement.

  Uddannelsen bygger efterfølgende på en række fagmoduller, som alle er en vigtig del af efterretningsassistentens daglige arbejde. Uddannelsen i fagmodulerne vil foregå på meget forskellig vis, men her gives et indblik i de fagområder som efterretningsassistenten primært vil beskæftige sig med:

  Informationsindhentning
  Metodisk og kritisk datatilgang
  Databehandling og datalagring

  Skriftlig kommunikation
  Visuel præsentationsteknik
  Mundtlig kommunikation og taleteknik
  Briefing teknik og underviseruddannelse

  Teknisk forståelse: Fly, våbensystemer, radar teknik, aerodynamik osv.
  Organisatorisk helhedsforståelse: Egen enhedsplacering og ansvar i forhold til Forsvaret som organisation.
  Samfundsmæssig forståelse, antropologi, geografi og teknologi udvikling.

 • Uddannelsen bygger på nationale efterretningskurser som gennemføres ved NAOC ISR, såvel som ved Hærens efterretningsmyndighed. Ligeledes vil der være mulighed for internationale kurser.

  Emner der som minimum berøres er:

  Taktisk efterretning, SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape), special operations planning og EW (Electronic Warfare).

  Ud over kurser og uddannelse har efterretningsspecialisten dagligt arbejde med træning og samvirke med helikoptereskadrillerne, og der vil internt i efterretningscellen udføres sidemandsoplæring og on-the-job-training i form af enhedsuddannelse i emner såsom: Taktiske overvejelser, materielkending, SERE (herunder skydning og fysisk træning), befalingsudgivelse, produktfremstilling og formidling.

 • Vores uddannelse sigter indledningsvist mod at klæde dig på til at indgå i efterretningssektionens almindelige arbejde og din uddannelse vil veksle mellem sidemandsoplæring, støtte til operationer og uddannelse indenfor efterretningsfeltet i Danmark og udlandet

   

   

Flyvevåbnet f-16

Min fremtid

Du bliver ansat som konstabel i Forsvaret og kan deltage i internationale fredsbevarende operationer. Du kan dog tidligst blive udsendt, når du har afsluttet din grundlæggende efterretningsgrunduddannelse, som typisk tager 6 måneder. Hvor ofte du vil blive udsendt afhænger af din jobfunktion, politiske beslutninger – og af dig selv. En udsendelse varer typisk 2-3 måneder, men kan i enkelte tilfælde vare længere, afhængig af hvilken myndighed, som du bliver ansat ved.

Du vil ligeledes deltage på øvelser i ind- og udland.

Har du evnerne og lysten kan du søge videre på sergentskole og derigennem få mulighed for at kombinere din faglige uddannelse med en mellemlederuddannelse.


Læs mere om udsendelse med Forsvaret