Fortsæt til indhold

Søværnets internationale udsendelser

international Udsendelse med Søværnet

FØR UDSENDELSEN
Du er måske konstabel, befalingsmand eller officer og gør tjeneste ved en enhed, der skal udsendes på en international mission. Du vil typisk blive varslet ½ - 1 år inden, du skal afsted, og du vil herefter begynde at forberede dig på opgaven. Forberedelserne indebærer deltagelse i internationale maritime øvelser og i missionsspecifikke uddannelser, der tester, afprøver og klargør dig til den konkrete mission. Op til udsendelsen af din enhed (oftest et skib) vil din dagligdag i høj grad ligne din normale tjeneste men blot med ekstra fokus på træning til den specifikke opgave.

Under hele forløbet støtter Forsvarets Sanitetskommando med personligt lægetjek og vaccinationer. Løbende vil der også gives information til pårørende m.m., hvilket Forsvarets Veterancenter sørger for.

Forsvarets Veterancenter

UNDER UDSENDELSEN
Både på vej til og efter ankomst til missionsområdet bliver der gennemført øvelser, der gør dig og din enhed klar til at kunne løse de operative opgaver. Sejlads, som du kender fra din normale tjeneste, foregår nu i et skarpt operationsområde. Under udsendelsen løser du operative opgaver og vedligeholder din uddannelse. Din enhed vil forventeligt ikke være til søs hele tiden, men vil med mellemrum lægge til i havnebyer, så du også får fast grund under fødderne en gang i mellem.

EFTER UDSENDELSEN
Efter en afsluttet udsendelse skal din enhed klargøres til næste opgave. Du og resten af besætningen skal imidlertid først holde en del fri, da man normalt optjener fridage på en mission.

Du vil ved hjemkomsten blive debriefet af militære kolleger, der vil anvende dine erfaringer og oplevelser til at styrke Søværnets uddannelser og internationale opgaveløsning. Forsvarets psykologer gennemfører også en debriefing af dig, så der kan tages hånd om eventuelle oplevelser i missionen, der ellers risikerer at kunne medføre psykologiske udfordringer.

FAKTA

Hvem kan blive udsendt til internationale missioner?
Alle militær- og civilansatte i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen kan som udgangspunkt blive udsendt. Vil du udsendes, kan du tage en dialog med nærmeste chef om dine muligheder.

Hvor kan jeg udsendes til?
Valget af de missionsspecifikke områder er en politisk beslutning. Såfremt din enhed skal udsendes vil det ske efter et forudgående varsel og forberedelse til missionen. Hvis du vil udsendes som enkeltmand, kræver det, at den pågældende mission har behov for netop dine kompetencer.

Hvor længe varer en udsendelse?
Længden på en udsendelse varierer. Normalt vil det være mellem 3-6 måneder.

Kan jeg blive beordret udsendt?
Langt størstedelen af udsendte er frivillige, men du kan også blive beordret afsted.

Hvor ofte kan jeg blive udsendt?
Forsvaret tilstræber at der går mindst 3 år mellem hver udsendelse, men det afhænger forskellige faktorer, fx hvor efterspurgt præcis dine kompetencer er.

Hvordan foregår en udsendelse?
Der kan være stor forskel på, hvordan en udsendelse foregår, afhængig af hvilket værn, du udsendes med, og om det foregår med din egen enhed eller med en anden enhed.

Kan jeg blive udsendt som værnepligtig?
Værnepligtige kan ikke udsendes, dog kan du som værnepligtige i Beredskabsstyrelsen frivilligt søge om udsendelse.