Fortsæt til indhold

Hærens Internationale Udsendelser

international Udsendelse med Hæren

FØR UDSENDELSEN
Du har måske færdiggjort din uddannelse til konstabel, befalingsmand eller officer og indtræder nu i en enhed, der skal udsendes til en international operation. Du vil typisk blive varslet 1½ - 3 år inden, du skal afsted. Herefter vil du sammen med din enhed begynde at forberede dig på opgaven. Forberedelserne indebærer missionsspecifikke uddannelser, der tester, afprøver og tilvænner dig til de ofte særlige forhold, du og din enhed skal arbejde under.

Du uddannes eksempelvis inden for Taktisk Sanitetstjeneste for Enkeltmand (TSE), som gør dig og dine kolleger ekstra skarpe til førstehjælp. Du vil måske også gennemføre simuleringer i en væltetræner, og vil uddannes på de respektive våben, som skal benyttes i missionen. Forberedelserne afhænger af, hvilken uddannelse du har, og hvad din mission går ud på.

Oftest samles din enhed ca. 3-6 måneder før en udsendelse med alle andre enheder, der skal udsendes til samme sted. I vil træne sammen frem mod en certificeringsøvelse forud for den endelige udsendelse. Certificeringsøvelsen kan indeholde indsættelse med helikopter, håndtering af møde med lokalbefolkningen, håndtering af flygtninge eller undervisning af lokale sikkerhedsstyrker. Under hele forløbet støtter Forsvarets Sanitetskommando med personligt lægetjek og vaccinationer. Løbende vil der også gives information til pårørende m.m., hvilket Forsvarets Veterancenter sørger for.

Forsvarets Veterancenter

UNDER UDSENDELSEN
Når du er ankommet med din enhed til missionsområdet, bliver der gennemført informationsbriefinger om situationen i området, og du modtager yderligere tilvænningsuddannelse, som hjælper dig til at vænne dig til vejret i området og lokale forhold.

Under udsendelsen løser du operative opgaver og vedligeholder din uddannelse. Der er også plads til restitution og hygge med dine kolleger. Du vil oftest kunne komme hjem på orlov (leave) og besøge dine pårørende en enkelt gang under en udsendelsesperiode.

I missionsområdet er der mulighed for at tale med en af Forsvarets psykologer, ligesom der oftest vil være en militærfaglig læge eller sygeplejerske i missionen, der kan hjælpe med at tage vare på dit helbred.


EFTER UDSENDELSEN
Efter endt udsendelse indgår du i et hjemkomstprogram der varer op til 3 måneder, afhængigt af den konkrete mission. Her afleverer du alle de missionsspecifikke genstande tilbage, som du har fået udleveret inden din mission, og der bliver afholdt en række sociale arrangementer for at afslutte missionen bedst muligt. Du vil både blive debriefet af militært personel, der anvender dine erfaringer og oplevelser til at styrke Hærens uddannelser og indsættelser. Forsvaret psykologer vil også gennemføre debriefing af dig, så der kan tages hånd om eventuelle psykologiske udfordringer, der kunne være opstået undervejs i missionen.

FAKTA

Hvem kan blive udsendt til internationale missioner?
Alle militær- og civilansatte i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen kan som udgangspunkt blive udsendt. Vil du udsendes, kan du tage en dialog med nærmeste chef om dine muligheder.

Hvor kan jeg udsendes til?
Valget af de missionsspecifikke områder er en politisk beslutning. Såfremt din enhed skal udsendes vil det ske efter et forudgående varsel og forberedelse til missionen. Hvis du vil udsendes som enkeltmand, kræver det, at den pågældende mission har behov for netop dine kompetencer.

Hvor længe varer en udsendelse?
Længden på en udsendelse varierer. Normalt vil det være mellem 3-6 måneder.

Kan jeg blive beordret udsendt?
Langt størstedelen af udsendte er frivillige, men du kan også blive beordret afsted.

Hvor ofte kan jeg blive udsendt?
Forsvaret tilstræber at der går mindst 3 år mellem hver udsendelse, men det afhænger forskellige faktorer, fx hvor efterspurgt præcis dine kompetencer er.

Hvordan foregår en udsendelse?
Der kan være stor forskel på, hvordan en udsendelse foregår, afhængig af hvilket værn, du udsendes med, og om det foregår med din egen enhed eller med en anden enhed.

Kan jeg blive udsendt som værnepligtig?
Værnepligtige kan ikke udsendes, dog kan du som værnepligtige i Beredskabsstyrelsen frivilligt søge om udsendelse.