Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Officer til Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse


Officer til Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse

Brænder du for at omsætte din erfaring og viden til nye uddannelsestiltag i et redningsberedskab under udvikling? Har du erfaring fra sagsbehandling, koordination af udviklingsprojekter og implementering af strategiske beslutninger? Og vil du være med til opnå resultater og finde løsninger, der gør Beredskabsstyrelsens uddannelser endnu bedre?

Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse søger en energisk og udviklingsorienteret medarbejder til koordination af udviklings- og implementeringsprojekter, uddannelsesstrategisk sagsbehandling samt koordination, udvikling og drift af de beredskabsfaglige uddannelser i redningsberedskabet.
Om os
Du vil indgå i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelses myndighedsafdeling, som bl.a. er ansvarlig for rådgivning og tilsyn, myndighedssagsbehandling, koordination af uddannelsesudvikling samt udgivelse af bestemmelser og vejledninger i redningsberedskabet.

Myndighedsafdelingen består af fem medarbejdere med forskellig baggrund, der tilsammen former et solidt kendskab til uddannelsessystemet i redningsberedskabet.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med de øvrige medarbejderne ved Center for Uddannelse og i resten Beredskabsstyrelsen. Opgaverne retter sig især mod de kommunale beredskaber, men også mod politiet, sundhedsberedskabet m.fl.

Vi løser mange forskelligartede opgaver. Som ansat kan du være med til at præge udviklingen og fordelingen af sagsområderne.

Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse er geografisk placeret i Tinglev, og myndighedsafdelingen er placeret i Beredskabsstyrelsens hovedkvarter i Birkerød.
Om stillingen
Afdelingens opgaveløsning spænder fra den daglige sagsbehandling og tilsynsaktivitet til det mere udviklingsorienterede.

Du vil efter behov blive projektleder eller projektmedarbejder på implementering af uddannelser eller uddannelsesmæssige projekter.

Som del af Center for Uddannelse fortløbende arbejde vil du i samarbejde med de øvrige underafdelingers medarbejdere bidrage til udarbejdelse, evaluering og koordination af retningslinjer og dokumentation for redningsberedskabets uddannelser.

Desuden vil du skulle koordinere og sagsbehandle uddannelsesfaglige opgaveanmodninger fra såvel Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen, de kommunale redningsberedskaber, andre myndigheder og borgerne.

Arbejdsopgaverne løses gennem koordination med interessenter i både Center for Uddannelse, resten af Beredskabsstyrelsen samt eksterne interessenter.

Stillingens niveau og indhold justeres i øvrigt i forhold til din baggrund og dine kvalifikationer.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Beredskabsstyrelsen eller forsvaret, hvor du har beskæftiget dig med uddannelsesområdet.

Du har solide sagsbehandlerkompetencer og er velformuleret i både skrift og tale. Du evner at beskrive komplekse problemstillinger i et forståeligt sprog.

Du har et konstruktivt blik på dine sagsområder, som du kan omsætte til udviklingsorienterede løsninger.

Du trives i en dynamisk hverdag, hvor du i en konstruktiv dialog med kolleger og nærmeste chef selv er medvirkende til at sætte rammer og påvirke opgaveløsningen.

Du møder nye opgaver med engagement og nysgerrighed, og du opsøger den nødvendige viden og metodik til at løse dem på baggrund af din erfaring og en samarbejdende, anerkendende og undersøgende dialog med både kollegaer, ledelse og andre interessenter.

Du er systematisk og resultatorienteret, og følger af egen drift op på iværksatte opgaver.

Du kan samarbejde og du kan facilitere, at enderne mødes, når flere forskellige meninger er i spil.

Du har lyst til at indgå i et team af kompetente kolleger, der ud over at levere gode resultater også prioriterer at skabe et godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor en respektfuld dialog og konstruktivt samarbejde er helt essentielt.

Det er en fordel, hvis du har prøvet at lede større udviklingsprojekter med lang tidshorisont og mange interessenter.

Det er yderligere en fordel, hvis du er en blændende formidler, og har interesse i at undervise. Så er der mulighed for at, du kan bruge din faglige baggrund i undervisningen på Beredskabsstyrelsens kurser sideløbende med sagsbehandlingsopgaver og projektarbejde.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes som officer, og afhængig af din erfaring og tidligere ansættelser ansættes du som KPM/PL, SKL/KN/KL eller SCH/MJ/OK. Hvis du er vurderet egnet til videreuddannelse kan du ansættes med en uddannelseskontrakt på funktionsvilkår i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Vi tilbyder et fast tjenested i Tinglev eller i Birkerød. Desuden vil der efter aftale være mulighed for at arbejde hjemmefra eller fra et andet af Beredskabsstyrelsens etablissementer. Der må påregnes noget rejseaktivitet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelses myndighedsafdeling Martin Reland på telefon +45 40535181 eller e-mail: brs-mre@brs.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Boye ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CAB@mil.dk, eller telefon 7281 9192.

Stillingen ønskes besat snarest.

Ansøgningsfristen er den 6. august 2024. Samtaler afholdes løbende, så tøv ikke med at ansøge.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og eventuelt anden relevant dokumentation som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN CENTER FOR UDDANNELSE (BRSCU)
BRSCU bidrager til redningsberedskabets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt formidle forskning og rådgivning til redningsberedskabets medarbejdere og myndigheder. Dertil varetager BRSCU kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.

BRSCU består af tjenestesteder i henholdsvis Tinglev og Birkerød, og udbyder en lang række funktionsbestemte efter- og videreuddannelser, der bidrager til, at redningsberedskabets medarbejdere kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.

BRSCU gennemfører formidling af forskning og udvikling indenfor de fire kerneområder; teknik, taktik, føring og sikkerhed. BRSCU indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for redningsberedskabet, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på brs.dk.

Læs mere om Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads på www.brs.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

06.08.2024

Indrykningsdato

03.07.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent