Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Brandteknisk rådgiver til Beredskabsstyrelsen


Brandteknisk rådgiver til Beredskabsstyrelsen

Er du ingeniør eller bygningskonstruktør, og vil du være med til at sætte standarden for brandsikkerheden på brandfarlige virksomheder bl.a. inden for ”grøn omstilling” på tværs af Danmark?
Om os
Som brandteknisk rådgiver i Beredskabsstyrelsen er du en del af det brandtekniske team som består af 10 medarbejdere. Teamet arbejder tæt sammen om at udføre myndighedsopgaver på beredskabslovgivningens område; opgaver der særligt handler om virksomheders håndtering af brandfarlige væsker, gasser og andre brandfarlige stoffer. Du bliver en del af et godt sammentømret team i et stærkt fagligt miljø af primært ingeniører og bygningskonstruktører, hvor vi vægter højt at kunne sparre med hinanden for at komme i mål med vores opgaver.

Din kommende kollega uddyber: ”Hos os hjælper vi hinanden med at nå i mål med opgaverne, og derfor er der altid hjælp og sparring at hente hos kollegaer med samme faglighed.”

Det brandtekniske område er i rivende udvikling med særlig fokus på den grønne omstilling, bl.a. PtX med produktion af brint og alternative brændstoffer. Det stiller krav til vores omstillingsparathed og kontinuerlige opdatering på området, da vi har stor grad af indflydelse på udviklingen i Danmark og reglerne på området.
Om stillingen
I Beredskabsstyrelsen er du helt i front i dialogen med erhvervslivet, det politiske niveau, redningsberedskaberne og alle de andre interessenter om at finde fremtidens løsninger til brandforebyggelse. Vi er en udadvendt arbejdsplads og har ry for at være gode til at samarbejde med erhvervslivet.
Vores opgaver omfatter udarbejdelse af lovgivning og vejledninger, godkendelse af store virksomheder i samarbejde med det lokale redningsberedskab og faglig sparring med alle interessenterne på området.
Gennem behandling af konkrete sager fra hele landet får du et godt overblik over tendenser, og du bliver udfordret fagligt i samspillet med virksomhederne, de rådgivende ingeniører og redningsberedskaberne. Du sidder desuden tæt på beslutningsprocesserne og reglerne på området, og har derigennem indflydelse på, hvordan fremtidens brandsikkerhed tegner sig.

”Som en del af vores team får man indsigt i brandforebyggelse på brandfarlige virksomheder. Der er mulighed for stor faglig udvikling inden for brandforebyggelsesområdet, og så har man et tæt samarbejde med redningsberedskaberne i Danmark” fortæller dine kommende kollegaer.

Dine primære ansvarsområder og arbejdsopgaver inkluderer:
- Behandle brandtekniske sager på større brandfarlige virksomheder og risikovirksomheder
- Rådgive de kommunale redningsberedskaber i forhold til brandtekniske spørgsmål
- Udvikle regler og vejledninger til interessenter
- Holde dig opdateret på den nyeste viden, der styrker dine kompetencer på området

Vores arbejdsområde dækker hele landet, og vi har bl.a. berøring med ca. halvdelen af landets særlige risikovirksomheder. De omfatter fx PtX-anlæg, raffinaderier, oliedepoter, kemisk industri og medicinalindustri. Her er vores opgave at gennemgå risikovurderinger og anden form for sikkerhedsdokumentation. Derudover er vi involveret i aktuelle projekter som fx revision af de brandtekniske regler om gasser og den tilhørende vejledning. Variationen i projekter bidrager til en hverdag med adspredelse i arbejdsopgaverne, hvor dine primære opgaver bliver at finde løsninger, så vi opnår den rette balance mellem et højt niveau af brandsikkerhed og gode arbejdsbetingelser for dansk erhvervsliv.

Hos os har du desuden fleksible arbejdsforhold, der respekterer både arbejdsliv og familieliv.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en uddannelse som civilingeniør, diplomingeniør, bygningskonstruktør eller tilsvarende og har interesse for og erfaring med det brandtekniske område.

Vi prioriterer, at du deltager i nationale og internationale arbejdsgrupper og konferencer, og vi er opmærksomme på, at du løbende udvikler dine kompetencer, så du kan udvikle dit potentiale. Det betyder også, at vi ikke forventer, at du på forhånd er ekspert inden for alle aspekter af det brandtekniske område, så længe interessen er der.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Dit arbejdssted vil være på Beredskabsstyrelsens hovedkontor i Birkerød. Der er desuden mulighed for hjemmearbejdsdage efter din introduktionsperiode.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen og organisationen, så er du velkommen til at kontakte souschef Allan Thomsen på brs-at@brs.dk eller tlf. 72 85 22 69 eller chefkonsulent Malene Kristiansen på brs-mkr@brs.dk eller tlf. 72 85 22 38.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Helle Elgaard Peterslund, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 728 19104.

Ansøgningsfristen er den 4. august 2024. Vi holder samtaler i august.

Stillingen er til besættelse 1. november 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer. Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte fordelt ved seks operative centre fordelt i hele landet, Hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse i Tinglev og Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
I Beredskabsstyrelsen er nogle af os er i uniform og andre i civil. Vi har forskellig baggrund, men vores mål er det samme. Vi arbejder for et robust Danmark, der kan modstå katastrofer og undgå tab af liv og skader på miljøet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

04.08.2024

Indrykningsdato

01.07.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent