Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Assisterende dokleder på FENNEC Flight LINE ved Vedligeholdelsesområde Karup under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Assisterende dokleder på FENNEC Flight LINE ved Vedligeholdelsesområde Karup under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Er du sergent, i gang med at blive det eller en erfaren og udviklingsparat konstabel/korporal, og har du mod på at koordinere vedligeholdelsen af en operativ helikopterflåde?
Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes (FVT) Vedligeholdelsesområde Karup søger en assisterende dokleder til at indgå i et ledelsesteam ved AS550 FENNEC.
Om os
FENNEC Flight har til opgave at vedligeholde AS550 helikopteren, og understøtte de operative aktiviteter. Hverdagen kan være meget omskiftelig, i særdeleshed på LINEN. Vi understøtter både den daglige vedligeholdelse og træningsflyvning, såvel som øvelsesaktiviteter, beredskaber og internationale opgaver. Dette giver en meget alsidig og spændende hverdag.

Der er gode interne karrieremuligheder, og vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Vi kan tilbyde et job, hvor du bliver assisterende dokleder ved vores AS550 Flight LINE. På LINEN, som det hedder i daglig tale, vil dine opgaver inkludere:
• Ledelse af teknikere på LINEN.
• Tilsyn og iværksættelse af vedligeholdelse af enhedens materiel.
• Deltage i LINE-tjeneste efter behov.

Disse opgaver løses i tæt samarbejde med doklederen på LINEN, ESK 724 og flightens øvrige ledelse.

Som assisterende dokleder kommer du til at indgå i det samlede ledelsesteam med henblik på at understøtte AS550 Flight kerneopgaver indenfor; eftersyn, reparations- og linetjeneste samt indsættelser.

Derudover involverer arbejdet bl.a., at sikre faciliteter og udstyr er i en tilstand der understøtter kvalitet, flyvesikkerhed og effektiv produktion. Dette involverer alt fra administrative opgaver i SAP/DeMars til ledelsesmæssige udfordringer. Dermed kommer du til at have en meget alsidig hverdag, hvor du får stor indflydelse på den samlede opgaveløsning i enheden.

Du skal i stillingen kommunikere og koordinere med samarbejdspartnere til gavn for AS550 Flight, under hensyn til VOKAR samlede hensigt.

Du skal ydermere assistere ved uddannelsen af teknikere, der skal kvalificeres til kunne virke på LINEN. Ligesom du også er medansvarlig for styring af efteruddannelse, og kompetencesikring af medarbejderne.

Du skal afløse LINE-lederen i dennes fravær, og du skal kunne virke som teknisk fører i forbindelse med øvelser og deployeringer.

Din arbejdsindsats vil være et vigtigt bidrag til, at VOKAR kan løse sin opgave med at holde helikopterflåden i drift.

Forsvaret er i færd med at implementere luftdygtighedsregimet DKMAR (civilt EASA), hvorfor delopgaver kan ændre sig de kommende år. Hovedopgaven vil dog være den samme. Det er ligeledes en unik mulighed for, at være med til at forme sin egen fremtid.
Om dig
Vi søger en moden og ansvarlig person. Vi forventer, at du har en positiv indstilling og gode samarbejdsevner med fokus på kvalitet i din og teamets opgaveløsning. Du skal kunne overskue og gennemføre pålagte opgaver i et til tider hektisk miljø. Du skal kunne indgå i og arbejde med et team af kvalificerede teknikere i fm. det daglige arbejde, så dette gennemføres i et godt og sikkert miljø.

Vi forventer at du:
• Har erfaring som flytekniker, gerne med erfaring på AS550 eller tilsvarende helikopter. Øvrige flytyper er også relevante.
• Har gode samarbejdsevner, og fokus på helhedsorienteret udvikling.
• Er i stand til at kommunikere i skrift og tale på engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.

Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Stillingen er faglig og oppebærer et fagligt tillæg, såfremt du har relevant svendebrev til stillingen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Flight Commander, premierløjtnant Louise Koldsø Pedersen telefon 24 98 70 26 eller mail FVT-V-AKF01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 4. august 2024. Samtaler forventes at finde sted løbende med ansættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en forretningsafdeling og en driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel, så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalt planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

04.08.2024

Indrykningsdato

20.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent