Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Flymekaniker til FENNEC Maintenance Flight LINE ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Flymekaniker til FENNEC Maintenance Flight LINE ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Er du uddannet flymekaniker, og har du lyst til en vekslende hverdag, hvor du kommer til at deltage i beredskaber og øvelser til støtte for bl.a. specialstyrker, Politi og andre myndigheder? Ved FENNEC Maintenance Flight Line (LINEN), har vi højt tempo og højt humør og søger netop nu en dygtig flymekaniker til snarlig ansættelse.
Om os
Ved FENNEC Maintenance Flight udføres Base- og Line-maintenance i forbindelse med reparation af AS-550 FENNEC.

Året rundt er FENNEC på beredskab i hhv. København og Karup, hvor du som teknikker på LINEN, vil skulle bidrage med vagttjeneste.
Derudover bidrager FENNEC også til international tjeneste, hvor vi aktuelt er indsat i Spanien som en del af FRONTEX, hvor FVT støtter beskyttelsen af EU’s ydre grænser med teknikere og materiel.

Ved FENNEC tilbyder vi en dynamisk arbejdsplads, der støtter Forsvaret samt andre statslige myndigheder, såsom Politiet. Derfor løses en bred række af opgaver inden for eksempelvis observation, overvågning og eftersøgninger nationalt såvel som internationalt.
Disse opgaver understøtter FENNEC Maintenance Flight med personel og teknisk vedligehold.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Vi kan tilbyde et job hvor du er med til at gøre en forskel, og skabe forudsætning for indsættelse af FENNEC-kapaciteten. Du bliver en del af et stærkt team, der arbejder sammen om at løse en fælles opgave.

Som flymekaniker ved LINEN deltager du i daglig vedligehold, omkonfigurering og klarmelding af stel, såvel ude som hjemme. Det kan foregå både i teams eller alene, hvilket stiller krav til både samarbejdsevner, professionalisme, initiativ og evner til at arbejde på egen hånd. Du vil også komme til at deltage i eftersyn og fejlfinding samt efterfølgende udbedring.

Deltagelse i beredskaber til støtte for samfundet er en vigtig del af arbejdet som tekniker på LINEN. På beredskaber virker du som klarmelder, men indgår i nogle tilfælde også som en del af den flyvende besætning f.eks. i forbindelse med eftersøgninger. Deltagelse i beredskaber, sker både som tilkaldevagt og som fast bemandet vagt, hvor du vil være væk i op til fem dage ad gangen.

Udover flyrelateret vedligehold og operative opgaver skal du forvente at arbejde med vartning af Ground Support Equipment samt klargøring og transport af materiel til øvelser og opgaver. Ved større øvelser, som forudsætter, at der pakkes og transporteres materiel til diverse destinationer, vil du som flymekaniker ved LINEN også deltage i den logistiske tilrettelæggelse.
Om dig
Vi har behov for, at du er loyal, motiveret og fleksibel. Flere gange om året gennemføres aften- og natflyvning. Det er derfor vigtigt, at du selv og familien er afklaret med varierende arbejdstider. Til gengæld tilbyder vi en spændende arbejdsplads, der ikke findes andre steder, med et godt kammeratskab og kollegastøtte.

Vi forventer således, at du er løsningsorienteret, herunder at du har evnen og viljen til at se muligheder frem for begrænsninger og indgå konstruktivt i dialog og samarbejde med kolleger, samarbejdspartnere og ledelse for derved målrettet og effektivt at løse de pålagte opgaver.

Du skal have gennemført flyteknisk grunduddannelse, og det forventes, at du har erfaring med flyvedligeholdelse.

Det er ydermere et krav at du har en militær grunduddannelse (værnepligt eller lign.). Alternativt skal du være villig til at gennemføre Flyvevåbnets basisuddannelse.

Du skal kunne kommunikere i skrift og tale på dansk og engelsk.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra helikoptervedligehold, at du kan anvende SAP PM, samt at du har kørekort til kat. B, C og E. For den rette kandidat vil der dog være mulighed for at indgå i et opkvalificerings forløb, med henblik på at kunne gøre fyldest i stillingen.

Som ansat ved LINEN er du desuden omfattet af særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt. Du skal være egnet til udsendelse i Internationale Operationer, herunder skal du kunne godkendes helbredsmæssigt ved et af Forsvarets infirmerier og tandlæger til udsendelse i Internationale Operationer samt gennemgå flyvemedicinsk undersøgelse.

Du skal foruden ovenstående kunne bestå de periodevise prøver der findes ved ESK 724 (DUNKER, Dinghy drill og andre).
Det er endvidere en forudsætning, at du ikke vejer mere end 110 kg., da du skal kunne indgå i ESK 724’s vagtordning som flyvende besætningsmedlem, hvor der er en begrænsning på den maksimale vægt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for
Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Flight Commander i Fennec Maintenance Flight, premierløjtnant Louise Koldsø Pedersen på telefon 24 98 70 26 eller mail AKF02 FVT-V-AKF01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. august 2024 og samtaler forventes afholdt løbende.
Tiltrædelsedato efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en forretningsafdeling og en driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel, så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalt planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.08.2024

Indrykningsdato

19.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent