Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Mekanikere til 1. Artilleriafdeling hos Danske Artilleriregiment


Mekanikere til 1. Artilleriafdeling hos Danske Artilleriregiment

Har du hænderne rigtigt skruet på og kunne du tænke dig at arbejde med forsvarets nye materiel, så er jobbet lige her.
Om os
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er i gang med at modtage nye artilleripjecer samt raketsystemer. Vi er allerede udstyret med moderne morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt flere køretøjstyper.
Om stillingen
Vi søger (EMEK) elektronikmekanikere, (VMEK) våbenmekanikere og (MMEK) motormekanikere.

EMEK: Som elektronikmekaniker i VEDLSEK vil dine primære arbejdsopgaver omfatte eftersyn, diagnosticering og reparationer af enhedens elektronikmateriel efter sektionsførerens anvisninger.
Elektronikmekanikeren skal kunne fejlfinde og udbedre de fejl der findes på eventuelle køretøjsinstallationer, radioer og generatorer samt udføre andre forefaldende opgaver inden for elektronikområdet.

VMEK: Som våbenmekaniker indgår du i et samarbejde med sektionsføreren og de øvrige mekanikere i sektionen. Våbenmekanikeren vil være delansvarlig for at koordinere arbejdsopgaver, som blandt andet består i at efterse og vedligeholde underafdelings håndvåben, TMG, CARDOM 10 120 mm TMT samt på sigt ATMOS 155 mm pjece og PULS raketkastersystem, som tilgår inden for et års tid.

MMEK: Dine opgaver ved batteriet vil være at bidrage til vedligeholdelsestjenesten for underafdelingens materiel. Ligeledes skal du bidrage i løsningen af alle de uforudsete opgaver, der dukker op.
I dagligdagen vil du sammen med resten af ECH udføre faglige eftersyn, små reparationer samt hjælpe underafdelingens brugere med deres materiel. Du skal bidrage i uddannelsen af deres vedligeholdelsestjeneste og vejlede dem i deres daglige/månedlige brugereftersyn.
Køretøjspakningen i underafdelingen består pt. af PIR 5, CARDOM 10 120mm TMT, EAGLE 5 og div. LVG, ATMOS 155 mm pjece samt PULS raketkaster.
Om dig
Som mekaniker ved VEDLSEK skal du kunne samarbejde på et højt niveau sammen med dine kollegaer. Du skal udvise en stor beredvillighed over for underafdelingens brugere, men også kollegaer fra søsterbatterier, eller afdelingens stabsdeling.

Du skal kunne træde til ved alle opgaver der skulle dukke op, og være ihærdig i opgaveløsningen, samtidig med at du er kvalitetsbevidst, da korrekt opgaveløsning er bedre end en hurtig, men sjusket opgaveløsning.

Vi forventer, at du har en faglig uddannelse som mekaniker og kan dokumentere dette med et svendebrev.

Du har som minimum gennemgået Hærens reaktionsstyrke uddannelse.

Du bør have en professionel indstilling og være i god fysisk form. Vigtigst af alt er, at du er en god kammerat og kollega, der vil være med til skabe de sociale og uddannelsesmæssige rammer for en stærkt VEDLSEK

Ønskeligt vil være, at du har stiftet bekendtskab med vedligeholdelsestjenesten i en underafdeling før, men din vilje og forståelse i at videreuddanne dig, vægter vi højere.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan søges af en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale for Hærens konstabel og korporalforening.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært aflønning samt faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsbefalingsmand Morten N. Nielsen på mobil nr. 4138 7232 eller mail: DAR-1A-AFDBM@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Oversergent Christian Terp ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail: FPS-CTN@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 4. juli 2024 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse 1. september 2024

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Danske Artilleriregiment (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt Hærens øvrige enheder.
Ildstøtteafdelingen bidrager til Forsvarets styrkeudvikling inden for ildstøtte og luftværn. Ildstøtteafdelingen støtter desuden Tjenestegrensinspektøren i dennes kontrol- og inspektionsaktiviteter.

1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA er på vej til at modtage moderne artilleripjecer og raketkastersystemer. Vi har moderne morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt flere køretøjstyper.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt regimentets konstabelgrunduddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af Hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som fx håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af en regimentsstab, der støtter chefen og regimentets enheder indenfor bl.a. en række administrative- og forvaltningsfunktioner.

Om Oksbøl Garnison
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune, der huser Danske Artilleriregiment (Oksbøl), Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole (Varde) og Hjemmeværnsskolen (Nymindegab). Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk . I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, nste@varde.dk, 3034 4625.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

04.07.2024

Indrykningsdato

18.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent