Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Personlig assistent for Beredskabsstyrelsens direktør


Personlig assistent for Beredskabsstyrelsens direktør

Kunne du tænke dig en central funktion i arbejdet med at forbedre samfundets beredskab over for ulykker, kriser og katastrofer? Ønsker du at komme helt tæt på en topledelse og på de beslutninger, der træffes? Så er du måske vores kommende personlige assistent (PA) for Beredskabsstyrelsens direktør.
Om os
Verden er i forandring og bl.a. sikkerhedspolitiske forskydninger og klimaforandringer vil kunne få store konsekvenser for Danmark og danskernes hverdag i de kommende år. I Beredskabsstyrelsen arbejder vi for at sikre samfundets evne til at forebygge og modvirke kriser og katastrofer. Vi er inde i en spændende udvikling, hvor vi skal håndtere nye og mere komplekse opgaver, og hvor vi sammen med både nationale og internationale partnere, skal bidrage til at sikre et trygt og robust Danmark.

Som PA har du din daglige gang i Ledelsessekretariatet, som udgør en stabsfunktion for direktionen og yder ledelses- og departementsbetjening. Ledelsessekretariatet varetager derudover en række opgaver af særlig strategisk betydning. Herudover har Ledelsessekretariatet en koordinerende rolle internt i Beredskabsstyrelsen samt i forhold til den tværgående kontakt med de øvrige styrelser i koncernen.

Du indgår i et hold af flere PA’er, der støtter den øvrige direktion. Din kommende kollega i Ledelsessekretariatet, Alev, fortæller: "Arbejdet som PA i Ledelsessekretariatet er spændende, fordi vi er tæt på de strategiske beslutninger, der former beredskabet. Det er meget meningsfuldt og stiller samtidigt også store krav til os PA’er, da vi skal understøtte topledelsen bedst muligt. Vi har et stærkt sammenhold i vores kontor, hvor der både er plads til grin, faglig sparring og til at hjælpe hinanden.”

Arbejdet i Ledelsessekretariatet er meget omskifteligt, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo. Det stiller både krav om fleksibilitet til den enkelte medarbejder og til kontoret som helhed – og fleksibiliteten går begge veje, så der også er plads til familielivet. Vi har en høj grad af social kapital i enheden – vi støtter hinanden og fokuserer på at kunne samarbejde på tværs.
Om stillingen
Som PA for direktøren arbejder du, foruden direktøren, tæt sammen med den øvrige direktion, chefgruppen og medarbejdere i Beredskabsstyrelsen.

Din hverdag varierer, men nogle af dine ansvarsområder er b.la., at:
• Støtte direktørens opgaveløsning.
• Forberede og udarbejde mødematerialer, oplæg, referater m.m.
• Følge op på iværksatte initiativer og understøtte den strategiske styring i samarbejde med den øvrige direktion og chefgruppen.
• Koordinere møder, besøg, rejser m.m. i samarbejde med direktionssekretæren.
• Ledsage direktøren i forskellige sammenhænge.

Opgaverne kræver solide skriftlige formidlingsevner, en god sans for detaljer, og evnen til at håndtere følsomme emner med diskretion. Som PA har du forståelse for at arbejde med politiske og strategiske processer og evner på samme tid, at opbygge relationer på tværs af faglige og organisatoriske skel.

"Som personlig assistent bliver du ikke kun en tæt medarbejder for mig som direktør, men for hele Beredskabsstyrelsen, da du vil få en central rolle i at være med til - i stort og småt - at sikre sammenhæng i vores organisation. Det er et vigtigt ansvar, som gør stillingen både udfordrende og spændende," fortæller Laila Reenberg, direktør for Beredskabsstyrelsen.
Om dig
Vi forestiller os, at du kommer med en relevant videregående akademisk uddannelse, eller med en beredskabsfaglig eller militær baggrund. Derudover har du sandsynligvis erfaring fra en lignende stilling.

For at lykkes i rollen er det essentielt, at du er omhyggelig og forstår vigtigheden af at have styr på detaljerne, og sætter en ære i at have det. Du skal kunne bevare overblikket og håndtere mange forskellige faglige sager samtidigt. Du er en dygtig formidler og formår at forholde dig til faglige input, som du bearbejder og omsætter til klare budskaber eller præsentationer.

Du finder motivation i en arbejdsdag fyldt med varierende opgaver og tempo. Du er en kreativ problemknuser og ser løsninger, hvor andre ser forhindringer. Dine resultater vil afhænge af din evne til at tænke på tværs af både enheden og organisationen. Det betyder, at vi forventer, at du besidder en veludviklet situationsfornemmelse og dømmekraft samt gode relationelle evner.
Ansættelsesvilkår
KONTAKT OG ANSØGNING
Kan du se dig selv i rollen, glæder vi os til at modtage din ansøgning, som du sender sammen med dit CV og eventuelle eksamensbeviser via linket.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Charlotte Sørensen, på tlf. 2527 4522.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent, Sandra Bengtson Heede ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på tlf. 7281 9172.

Ansøgningsfrist: 27. juni 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddebart efter fristen.

Det bemærkes, at fristen er fastsat ud fra ønsket om en afklaring inden sommerferien.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Som akademiker bliver du ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Skatteministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Hvis du er officer fra Beredskabsstyrelsen eller Forsvaret, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte. Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

27.06.2024

Indrykningsdato

12.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent