Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Teamleder Materiel og Projektstyring til projekt langtrækkende droner


Teamleder Materiel og Projektstyring til projekt langtrækkende droner

Er du den, som kan styrer droneprojektet til succes, fri af risici og får grundlaget til at spille?
Vil du have en nøglerolle i opbygningen af en langtrækkende drone-kapacitet til Flyvevåbnet på styringsniveau 1 i Karup? En ny, spændende og udfordrende stilling er ledig, hvor du vil fungere som teamleder for arbejdsopgaverne vedr. Materielstyring og logistik og have en central rolle med at støtte programchefens overordnede projekt-, ramme- og risikostyring. Stillingen stiller store krav til overblik, organisatoriske evner, personlig kapacitet og god indsigt i projektstyring og risikomanagement.
Om os
Du får 5 engagerede kollegaer i Programkontor Langtrækkende droner (PKLD), der har til opgave at varetage den overordnede ledelse, prioritering og samordning af implementering af de langtrækkende droner i rammen af 1. delaftale i forsvarsforlig 2024-2034. Endvidere skal PKLD sikre den tværgående koordination til øvrige kapaciteter, fremtidige udviklingstiltag (forligsinitiativer), kapacitetens fremtidige driftsorganisationer samt til relevante myndigheder og styrelser.

Programkontoret skal desuden levere de produkter, som programstyregruppen ønsker at styre programmet efter, herunder efterlevelse af milepæle, økonomi, risikostyring, m.v.
PKLD skal sikre, at alle dele af analysemodellen DOTMLFPI samtænkes i forbindelse med anskaffelse og implementering af en ny helstøbt langtrækkende dronekapacitet. PKLD skal desuden levere de produkter, som tilhørende programstyregruppe ønsker at styre opbygningen af kapaciteten efter, herunder efterlevelse af milepæle, økonomi, risikostyring, m.v.
Ud over kollegaer i PKLD og Flyverkommandoen, vil du skulle arbejde tæt sammen med kollegaer i projekt Styrket Analysekapacitet med henblik på, at kapacitetsopbygningen af langtrækkende droner sker koordineret med styrkelse af den tilhørende analysekapacitet.

PKLD er en del af Udviklings- og Planlægningsstabens Styringsafdeling, der på styringsniveau 1 opstiller program- og projektorganisationer. PKLD bidrager således til at designe og implementere fremtidens forsvar.
Styringsafdeling er kendetegnet ved udpræget grad af professionalisme og høj faglighed. Vi vægter en visionær udvikling af Forsvarets kapaciteter, hvor du har mulighed for at sætte dit fingeraftryk på udviklingen af Forsvarets operative evne både nu og i fremtiden. PKLD er præget af et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø, hvor omgangstonen er fri og uformel.
PKLD har en bred berøringsflade på tværs af kommandoer og stabe internt i koncernen samt til eksterne styrelser og myndigheder, hvor særligt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Flyverkommandoen udføres på daglig basis.
Om stillingen
Stillingen er en projektstilling med mulighed for varighed frem til og med 2029. Stillingen centreres omkring ledelse af de arbejdsopgaver og analyser, der relateres til opbygning af droneenhedens materieldel, samt styring af projektet, herunder styring af risici.

Arbejdsopgaver omfatter styring og ledelse af projektets arbejdspakker inden for disse områder og vil indeholde samarbejde med primært Flyverkommandoen, Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse samt Udviklings- og Planlægningsstabens øvrige afdelinger, hvor du som teamleder skal sikre afklaring, konsensus og synkronisering.

Inden for arbejdspakkerne vil du medvirke til forankring af udvikling af kapaciteten, og du må forvente andre udviklingsrelaterede opgaver, der går på tværs af Forsvaret og Flyvevåbnets kapaciteter samt opgaver af mere konceptuel og studiemæssig karakter.

Endvidere vil arbejdsopgaverne indeholde vartning af projekt- og rammestyring, samt risiko-management for hele Program Langtrækkende droner, hvor du vil støtte chefen for programmet og projektlederne i forhold til. programlægning, overordnet projektkoordination, samt håndtering af risici.
I forbindelse med projektarbejdet og enhedens formering, forventes behov for et begrænset virke i Aalborg.

Derudover skal du forudse at deltage i diverse internationale mødefora inden for sagsområderne, da vi ser behov for at tage ved lære af udenlandske partners erfaringer fra tilsvarende projekter.

Fælles for alle dine opgaver er, at de kræver overblik og omstillingsparathed. Du skal være god til at samarbejde samt skabe relationer på alle niveauer, både internt i Forsvarsstaben og med styrelser og myndigheder under Forsvarsministeriet.

PKLD søger sammensætning af et programkontor, der tilsammen vil kunne understøtte programkontorets samlede opgaver, hvorfor den specifikke fordeling af ansvarsområder vil blive afklaret, når det samlede kandidatfelt til programkontorets resterende stillinger er kendt.
Stillingen vil give dig gode forudsætninger for en fortsat tilknytning til kapaciteten på styringsniveau 1, 2 og 3.
Om dig
Du skal være proaktiv og kunne have fokus på at følge arbejdsopgaverne til ende mhp. at sikre størst mulig fremdrift i programmets projekter.

Du har en relevant akademisk uddannelse og erfaring fra større projekter med fokus på projekt- og risikostyring. I særlig grad vægtes kendskab til PRINCE2 og Microsoft Project. Tidligere erfaring fra Forsvaret eller andre statslige styrelser er en fordel.

Vi lægger vægt på, at du arbejder selvstændigt, systematisk og struktureret samt kan se sammenhænge og nye muligheder i et dynamisk miljø. Du er i stand til hurtigt at skære ind til kernen i en kompleks opgave eller problemstilling og kan herefter, både mundtligt og skriftligt, fremlægge løsninger og anbefalinger på en klar og let forståelig måde.

Vi lægger vægt på, at du som person er en holdspiller. Dine gode samarbejdsevner gør, at du hurtigt opbygger og vedligeholder relationer både inden for programmets ansvarsområde, men også i forhold til de eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Du skal endvidere kunne stå i spidsen for større arbejdsgrupper og tage styring af forskellige eksterne aktører.
Endvidere besidder du engelskkundskaber, der kan understøtte dit samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Programkontor Langtrækkende droner, kommandørkaptajn Kristoffer Kruuse på telefon 30 89 04 61 eller leder af projekt Langtrækkender droner major Jacob Bos på telefon 25 66 43 91.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Helle Elgaard Peterslund, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 728 19104.

Ansøgningsfristen er søndag den 30. juni 2024 og samtaler forventes afholdt i uge 32.

Stillingen er til besættelse 1. september 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

30.06.2024

Indrykningsdato

31.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent