Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

IT-specialist til Data- og Teknologiteam


IT-specialist til Data- og Teknologiteam

Kender du følelsen af, at have gjort en forskel? Det gør alle dine kommende kollegaer i vores Data- og Teknologiteam også. Som IT-specialist er du med til at ud-vikle, drifte og supportere Forsvarsakademiets interne systemer.
Om os
Center for digitalisering er et nyetableret center. Vi har fokus på optimering og digi-talisering af Forsvarsakademiets processer og systemer. Vi bistår med den bredere digitaliseringsrejse inden for uddannelsesområdet i Forsvarsministeriets koncern. Dette gør vi med et skarpt øje på både IT-sikkerheden samt indsamling, anvendelse og tilgængeligheden af data. Derudover er teamet også ansvarlig for hele data stack’en, herunder ETL, analyse og særligt præsentation så vi kan understøtte ambitionen om at højne Forsvarets datamodenhed. Vi vil i langt højere grad være bevidste om anvendelsen af data før, under og efter beslutningerne tages.
Dette gøres selvfølgelig med en konstant opmærksomhed på og en løsningsoriente-ret tilgang til IT-sikkerheden.

I Data- og teknologiteamet elsker vi at optimere de processer og systemer der skal understøtte adoptionen af en breder datakultur. Derudover at fortælle inspirerende historie og skabe visualiseringer der er med til at højne datamodenheden.

Vi er organiseret i to teams et forretningsudviklingsteam, samt et Data- og Teknolo-giteam. Vi har fokus på medarbejdertrivsel, nysgerrighed, udvikling og stabil drift, god service, motivation og godt humør. Derudover er Work-life-balance for os mere end blot et buzzword.

Kulturen hos os er åben, vi benytter os af dialog og samarbejde på tværs af koncernen. Alle kan lære af hinanden, og er interesseret i hinandens ansvarsområder og resultater. At lave fejl er ikke tabu, fordi det er uundgåeligt, når man ”betræder ny jord” og afprøver ting – så længe vi blot lærer af dem.
Om stillingen
Som IT-specialist i Data- og teknologiteamet bliver du involveret i en lang række af opgaver inden for Teknisk drift, Teknisk support og udviklingen af Forsvarsakademiets interne systemer.

Du kommer til at arbejde med følgende:
- Konfiguration og vedligeholdelse af lokale Ubuntu serverer
- Udvikling og konfiguration af interne API’er til databehandling
- Bistå de brugervendte funktioner med problemløsning.
- Understøttelse af Forsvarsakademiets systemer, herunder Moodle, Keycloak m.m
- Vedligeholdelse af intern systemdokumentation
- Teknisk projektledelse i forbindelse med centerets projekter
Om dig
Vi søger en IT-specialist med kendskab til Ansible Automation, Ubuntu og Python udvikling.

Du er en selvkørende, metodisk og analytisk stærk kollega, der har dokumenteret kendskab til blandet andet Ubuntu og Python. Vi forestiller os du har en erfaring med konfiguration og vedligeholdelse af Linux platforme, samt at du kan afveje for-holdene mellem IT-sikkerheden og det forretningsorienteret behov. Du har et digitalt mindset og gåpåmod og energi, der skal til for at understøtte supporten med at finde de rigtige løsninger på brugernes udfordringer.
Vi forventer at du god forståelse for backend delen af data stack’en og hvordan data er med til at kvalificere de beslutninger der skal træffes. Du kommer i berøring med hele

Forsvarsakademiet hvilket stiller krav til, at du kan begå dig på tværs af fagligheder og på forskellige niveauer af organisationen.
Det er kun de færreste, der i et nyt job har hele kompetencepaletten, og derfor får du rig mulighed for at kompetenceudvikle dig selv og få erfaring inden for relevante emner. Det er ikke vigtigt om du ’check’er alle boksene’ men at du har den rigtige tilgang til problemløsning, derfor bliver dine opgaver også tilpasset både kompetencerne og interesser.

Vi ser frem til at høre fra dig!
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Stillingen er indplaceret i løngruppe 2 eller 3.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Nicki Wassmann Brøchner på telefon 404 49364.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er den 21. juli 2024 og vi forventer at holde samtaler løbende.
Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.

FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.

FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed.
Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

21.07.2024

Indrykningsdato

29.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent