Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kok (faglært) til stærkt team, unikke opgaver og specielle oplevelser ombord Fregatten ESBERN SNARE


Kok (faglært) til stærkt team, unikke opgaver og specielle oplevelser ombord Fregatten ESBERN SNARE

Kan du se dig selv i et stærkt og professionelt team med fokus på sammenhold og faglig stolthed? Er du klar til at se verden fra en ny vinkel og med øje for opgaveløsningen?
Så kan vi tilbyde dig at blive en del af søværnets bedste besætning, hvor vi vægter et godt arbejdsklima, professionalisme og opgaveløsning højt.
Om os
ESBERN SNARE har base på Flådestation Frederikshavn og indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter.

I 2024 gennemgår skibet et større eftersyn, hvor fokus er på vedligehold og opdatering af platformen, herunder en værftsperiode. Det giver en helt unik mulighed for kompetenceudvikling, kurser, og styrkelse af din faglighed.

Efter endt værft og eftersyn, starter ESBERN SNARE i 2025 på at gøre platform og besætning klar igen. Det indebærer bl.a. øvelsesaktiviteter i Tyskland og England.

Forplejningssektionen har et stærkt kollegialt fællesskab – også efter arbejdstid, hvor mange kollegaer bliver ombord i hverdagene.

Vi kan tilbyde dig, at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

Ombord i ESBERN SNARE lægger vi stor vægt på at have både et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi arbejder derfor målrettet på at opflyde Forsvarets krav til militær fysisk træning, samt at skabe og udvikle et trygt psykisk arbejdsmiljø.
Om stillingen
Stillingen er i Logistikdivisionen, som består af forplejnings-, dæks-, forsyningssektionen, samt sanitetssektionen.

Du blivet en del af forplejningssektionen, som består af fem kokke, en bager og seks forplejningsgaster/messegaster.

Din daglige leder vil være proviantbefalingsmanden (PRB).

Sektionen har til opgave at servicere skibets messer og cafeteria, samt tilberede og servere ernæringsrigtige måltider 4 gange dagligt til en besætning på op til 180 personer. Servering af måltider kan foregår både fra skibets serveringsområde (buffet) og fadserveret i messerne.
Som kok kommer du endvidere til at løse opgaver så som røgdykning, TMG og junior medic (JM).

Du skal forvente perioder med daglig tjeneste i Frederikshavn, når skibet ikke sejler. I de perioder, hvor skibet ligger i Frederikshavn, vil der være en vekselvirkning mellem daglig tjeneste, vagt, kursusaktivitet og afvikling af friheder.

Dine primære opgaver vil være:
• Forrette daglig tjeneste som kok under proviantbefalingsmandens (PRB) ansvar.
• Foretage anretning og servering af måltider efter PRB instruks.
• Deltager i rengøring af rum tilknyttet forplejningssektionen.
• Deltager i ombordtagning af proviant samt stuvning af denne.
• Deltager i optællingen af proviant samt materiel.
• Fortage stuvning, optælling og rengøring af messelast efter messestanders anvisning.

Sekundære opgaver:
• Indgår i landlovsvagten efter udarbejdet tørnliste i basehavn.
• Indgår i kabysvagten i havn uden for basehavn.
• Deltager i skibets almindelige skibsvedligeholdelse.
• Deltager i udkigstørn.
• Havaripatruljegast.
• Røgdykker.
• Evt. Junior Medic (JM).

Vi tilbyder et job med et bredt spekter af opgaver, hvor der sjældent er to ens dage.

Jobbet giver mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Der må derfor påregnes rejseaktivitet udover sejlende tjeneste.

Du vil blive en del af en kompetent besætning med stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.
Om dig
Du er energisk, faglig stærk og med et godt humør. Du arbejder effektivt og systematisk samt har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Det er vigtigt, at du er i stand til at arbejde selvstændigt med dine opgaver, men også at du i høj grad er i stand til at indgå som en del af et stærkt og rutineret hold.

Kvalifikationer
Krav:
• Svendebrev som kok eller slagter
• Søværnets Basis Uddannelse(SBU)

o Hvis du ikke har en basisuddannelse fra Søværnet(SBU), skal du, via Forsvarets Dag, sørge for at blive tilmeldt afprøvning, samt gennemgå SBU ved først kommende lejlighed.
o Har du baggrund fra Hæren/Flyvevåbnet skal du gennemgå en BTS omskoling, hvor du uddannes i bl.a. sømandskab, redningsmidler, røgdykning, militær optræden og idræt m.m. (3 uger)

Ønskeligt:
• Junior Medic uddannelse.
• Truck certifikat.
• Taktisk Sanitet for Enkeltmand(TSE)
• Uddannet røgdykker.

Helbredskrav:
• Godkendt læge og tandlæge uden begraænsninger (blåt bevis).
• Godkendt træningstilstandsprøve.
• Grundvaccination.
• Egnet til røgdykning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til proviantbefalingsmanden ombord ESBERN SNARE, Sarah Bergqvist, tlf.: +45 728 54484 eller via mail 2E-ESSN-PRB@mil.dk alternativt logistikofficer, kaptainløjtnant Carsten Nielsen, tlf.: +45 7285 4472 eller mail 2E-ESSN-LGO@mil.dk

Alternativt, Oversergent Allan Bundesen på telefon 72 85 7534

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. juli 2024 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

07.07.2024

Indrykningsdato

28.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent