Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Vil du være med til at forme og påvirke udviklingen af Forsvarets internationale engagement?


Vil du være med til at forme og påvirke udviklingen af Forsvarets internationale engagement?

Vil du være med til at forme og påvirke udviklingen af Forsvarets internationale engagement?
Motiveres du af at udarbejde de bedst mulige rammer for internationale indsættelse af danske soldater og enheder? Har du interesse og lyst til at udarbejde militærstrategisk rådgivning? Sætter du pris på et professionelt og udviklende arbejdsmiljø og har det værdi for dig, at der er godt humør og prioriteres tid til det sociale? Så har vi stillingen til dig ved Operationsstabens Planlægningssektion J5 Global.
Om os
Operationsstaben er struktureret efter en traditionel J-struktur, og den ledige stilling er i Planlægningssektion Global (J5 Global). Sektionen er placeret i Forsvarskommandoen i Holmens Kanal 9 i København.

J5 Global rådgiver om og planlægger Forsvarets indsættelser i operationer og stabiliseringsindsatser i Europa, Afrika, Asien og Mellemøsten. Sektionen yder herunder militærfaglig rådgivning til Forsvarets ledelse i forhold til at skabe sammenhæng mellem politiske ønsker, operative behov og militær kapacitet. Sektionen varetager det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer inden for militære operationer og udarbejder planer for indsættelser uden for Danmarks nærområde.

J5 Global er normeret med en chef (M401) og 13 medarbejdere (M331 og M321). Sektionen har desuden ansvaret for en række forbindelsesofficerer- og elementer i udlandet.
Vi repræsenterer en bred vifte af personlighedstyper, erfaringsgrader og kompetenceprofiler. Vores styrke er evnen til at kombinere forskellige præferencer og kompetencer om meningsfyldte opgaver, der altid løses med høj kvalitet. Fælles for os er, at vi vægter samarbejdet, føler stort ansvar for opgaverne og har en gensidig forståelse for, at et ordentligt og humørfyldt arbejdsmiljø gavner alle aspekter af opgaveløsningen.

Som medarbejder i sektionen vil du styrke dine karrieremuligheder. Erfaringsmæssigt er det muligt at blive udnævnt fra stillinger i J5 Global, men også at søge videre til andre attraktive stillinger i eksempelvis Forsvarsministeriet eller andre dele af Forsvaret. Det er naturligvis også muligt at forblive i sektionen og udvikle sig fagligt inden for det operative område.

Vores arbejde sker i rammen af ”mission command” – en ramme, som skal kunne trives i. I sektionen er det en prioritet, at der er plads til forskellighed og nye perspektiver, som vi tror på, gør os stærkere. Vi har en lærende, støttende og kollegial kultur. ”Det er ikke fejlene, der bremser os – det er frygten for at begå dem”. Derfor prioriterer vi rum for sparring, hvilket sikrer den bedst mulige opgaveløsning og mulighed for udvikling.
Om stillingen
Sektionen er inddelt tre teams, der har ansvar for hvert sit område; Afrika/Europa, Asien/Mellemøsten og Stabiliseringsindsatser. Den aktuelle ledige stilling er i Team Asien/Mellemøsten (AIME) som er det team, der har det største globale udsyn. Teamet er ansvarlige for planlægning af Forsvarets indsættelser i Asien og Mellemøsten, hvilket aktuelt har omhandlet planlægning af et dansk fregatbidrag til Det Røde Hav, justering af Forsvarets engagement i Irak og udstationering af en dansk stabsofficer til den amerikanske Indo-Pacific Command. Derudover er teamet ansvarlige for et multilateralt strategisk samarbejde som involverer alle teamets medarbejdere og blandt andet indebærer forberedelser af Chefen for Operationsstabens og Forsvarschefens deltagelse heri.

I team AIME vil du få et selvstændigt ansvar inden for teamets ansvarsområde. Du vil inden for dine sagsområder – i takt med din oplæring og udvikling – blive ansvarlig for operative planlægningsgrupper i relation til Forsvarets internationale indsættelser. Blandt flere specifikke opgaver kan nævnes:

- Koordination med Forsvarsministeriet i forhold til militære muligheder for indsættelse af danske styrkebidrag.
- Deltagelse i eller ledelse af operative planlægningsgrupper.
- Udarbejdelse af militære anbefalinger til Forsvarsministeriet under inddragelse af myndigheder inden og uden for Forsvarskommandoens myndighedsområde.
- Udarbejdelse af operationsplaner for indsættelsen af styrkebidrag.
- Betjening og rådgivning af Operationsstabens ledelse – og også forsvarschefen – i relation til planlægning af styrkeindsættelse i internationale opgaver og deltagelse i internationale mødefora.
- Gennemførelse af koordination med internationale samarbejdspartnere.

Sektionen har et tæt samarbejde med øvrige elementer i Forsvarskommandoen, med Forsvarsministeriet og med allierede samarbejdspartnere. Du vil som medarbejder i sektionen have en stor kontaktflade både internationalt og nationalt, og gennem rejser vil du have mulighed for at opbygge et solidt internationalt netværk.

J5G adskiller sig fra øvrige sektioner i J5 gennem vores globale fokus. Når der skal overvejes for internationale militære muligheder, er det os der spørges til råds. Hvis operative konsekvenser af globale sikkerhedspolitiske tendenser skal klarlægges og præsenteres, så gør vi det. Løsningen af sådanne opgaver stiller krav om helhedssyn, interesse for omverdenen og det strategiske niveau. Fælles for alle opgaverne er, at de kræver dedikation samt forståelse for, at sektionen arbejder med sager, der i sidste ende ofte resulterer i indsættelsen af vores kolleger i krævende opgaver uden for Danmarks grænser. Vi tilstræber fleksible rammer for din arbejdsdag, som du selv i høj kan tilrettelægge under hensyntagen til opgaveløsningen.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn (M331) eller erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) i gang med Master i Militære Studier. Sidstnævnte vil du blive ansat på en uddannelsesaftale og bestride stillingen som funktion i højere stilling indtil udnævnelse.

Du motiveres af muligheden for at arbejde med alle aspekter af Forsvarets internationale engagement. Du behøver ikke nødvendigvis at have stor erfaring inden for feltet, idet din evne og din vilje til at lære nyt og tage ansvar er det, der vægtes højest. Vi ser gerne, at du har en god helhedsforståelse og kan håndtere flere komplekse problemstillinger på samme tid. Det er en fordel, hvis du har forståelse for de operative aspekter af styrkeindsættelse, og at du har kendskab til ansvarsfordelingen mellem Forsvarets kommandoer og stabe. Du bidrager til et godt og gerne sjovt arbejdsklima. Du er villig til at tage ansvar, har en høj grad af integritet, besidder gennemslagskraft og er i stand til at prioritere. Du kommunikerer klart, præcist og korrekt i tale og især på skrift, både på dansk og engelsk.
Du trives i rammen af ”mission command”, og har god fornemmelse for at tilsikre rette og passende informationsniveau i alle retninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer samt blåt bevis.

Stillingen har fast tjenestested i København ved Forsvarskommandoens Operationsstab i Holmens Kanal 9.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte chefen for Operationsstabens Planlægningssektion J5 Global, kommandørkaptajn Paw Møller på telefon 7284 0502.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Camilla Boye, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 7281 9192 eller på mail FPS-CAB@MIL.DK.

Ansøgningsfristen er den 17. april 2024. Ansøgningen sendes via linket i højre side. Vi holder løbende samtaler, så tøv ikke med at sende din ansøgning. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.

Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.

Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

17.04.2024

Indrykningsdato

02.04.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent