Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Rådighedsstilling – Operationsofficer i Operationsafdelingen ved Forsvarskommandoens Operationsstab


Rådighedsstilling - Operationsofficer i Operationsafdelingen ved Forsvarskommandoens Operationsstab

Søger du en spændende reservestilling, hvor du kan bruge eller udvikle dine færdigheder på operativt niveau, og i en afdeling med fingeren på pulsen i forhold til Forsvarets operationer?

Så er her en unik mulighed i hovedkvarterets kerne, hvor du parallelt med dit civile virke kan få det bedste fra begge verdener.
Om os
Forsvarskommandoens Operationsstab forestår værnsfælles indsættelse i nationale og internationale operationer. Vi skaber de nødvendige sammenhænge, for at kunne indsætte Forsvarets kapaciteter til gavn for Danmarks sikkerhed, og indsætter døgnet rundt, året rundt.

Operationsstabens Operationsafdeling, J3, består af sektionerne J35 Kongeriget, J35 Global og J33, Operationssektionens Operationscenter.

Omgangstonen er fri og uformel, og vi prioriterer gode sociale relationer indenfor fleksible rammer.

Operationsafdelingens reserve arbejder i et tæt integreret samarbejde med de faste sektioner, og indgår i den stabsstruktur der iværksættes ved en beredskabsforøgelse.

I Operationsafdelingens reserve indgår både ”plug-and-play-reservister” med solid erfaring og kompetence men som har begrænset tid til tjeneste i fredstid, og reservister med mere tid til rådighed og lyst til at deltage i udvikling, uddannelse og erfaringsopbygning. Vores mål er at gøre reservestillingen attraktiv for dig og dit sted i livet, og dermed også til gavn for Forsvaret.

Operationsstaben er geografisk placeret på Flyvestation Karup og på Holmens Kanal i København. Operationsafdelingen er placeret i Karup.
Om stillingen
Som officer i reserven bliver du ansat i en designeringsfunktion i Operationsstabens krise-/krigsorganisation. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Til daglig kan du forrette tjeneste i et omfang og på tidspunkter der passer til dit civile virke. Vi forstår og anerkender vigtigheden af, at dit civile job og -liv har førsteprioritet.

Tjenestemulighederne vil primært bestå af Operationsafdelingens uddannelses- og øvelsesvirke, og du vil kunne deltage i designeringsrelevant arbejde, på internationale øvelser og i relevant efteruddannelse. Der er fleksible rammer, frihed under ansvar og masser af muligheder. Også for tjeneste der kan udføres hjemmefra.

Antallet af indkommanderingsdage vil afhænge af dine kompetencer, muligheder og ønsker.

Har du erfaring eller solid forståelse indenfor militær planlægning på operativt niveau vil det være naturligt at du indgår i J35K/J35G. Har du stærk stabserfaring, men ønsker at videreuddanne dig på operativt niveau, eller har du erfaring med indsættelse i operationer, vil det være naturligt at du indgår i J33.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven eller linjen. Du har en baggrund fra Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet, der måske er kombineret med civile kompetencer indenfor ledelse, koordination og planlægning. Vi lægger vægt på, at du har et bredt kendskab til Forsvarets organisation og opgaveløsning, og at du har operationserfaring.

Det motiverer dig at gøre en forskel, og du har energi til at tage fat når det gælder. Du er i stand til både at arbejde selvstændigt, og til at kunne indgå i et effektivt samarbejde med Operationsafdelingens øvrige medarbejdere. Du har situationsfornemmelse og let ved positive relationer, og du befinder dig godt i et omskifteligt miljø, hvor det ikke er en begrænsning at kaste sig ind i nye udfordringer.

Du har gode danske og engelske kommunikative kundskaber, både i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til kaptajn/kaptajnløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chef for Operationsafdelingen OB K.R.J. Christensen på telefon 72 84 04 01 eller chef for Operationsafdelingens reserve OL-R Georg Garth-Grüner på telefon 20 14 20 60.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2025 og ansættelsessamtaler gennemføres løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarskommandoen
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.

Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

23.07.2024

Indrykningsdato

21.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent