Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling - Landsdelsregion Øst søger en Administrationsbefalingsmand (SSG-R) til II Lokalforsvarsafsnit (II LFA). (Genopslag)


Rådighedsstilling -Landsdelsregion Øst søger en Administrationsbefalingsmand (SSG-R) til II LFA. (Genopslag)

Savner du tjenesten og kammeratskabet, og har du lyst til at bevare din tilknytning og igen bidrage til opgaveløsningen i Forsvaret?

Hvis du har mod på et spændende job i reserven, hvor der stilles store krav til samarbejde og fleksibilitet, så skal du ikke vente med at søge denne stilling.
Om os
II Lokalforsvarsafsnit (LFA) er en dispositionsenhed under Landdelsregion Øst, som er hjemhørende på Kastellet i København. II LFA består af en stab på i alt 18 personer. II LFA stab er organiseret som en bataljonsstab i S1-6, og vi uddanner os og træner som en bataljonskampgruppestab. Staben består af 13 officerer og 5 befalingsmænd.
Vi er en fleksibel førings- og planlægningskapacitet for Landdelsregion Øst (LRGNE) og kan indsættes til alle typer landbaserede operationer og opgaver inden for regionens geografiske og operative område. Herunder at føre både organisatoriske og sammensatte enheder. LFA skal kunne bidrage med alt fra mindre afgrænsede opgaver til større øvelsesaktiviteter, herunder stabsarbejde og kontrolvirke i rammen af både Landsdelsregion Øst og 2 Brigade.
Om stillingen
Som administrationsbefalingsmand ved II LFA bliver du ansat i en designeringsfunktion og indgår i en stab på bataljonsniveau. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skal varetage i tilfælde af krise eller krig.

Alle stabsmedlemmer har som udgangspunkt faste opgaver, men kan arbejde fleksibelt med andre opgaver afhængig af situationen.

Det forventes at du deltager i aktiviteter i størrelsesordenen 10 tjenestedage pr. år. Omtrent halvdelen på hverdage og halvdelen i weekender.
Om dig
Vi forventer du er energisk, fleksibel og dedikeret. At du har en stor grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse. Du har god forståelse for den helhed, du vil indgå i. Ligeledes forventer vi, at du er et godt forbillede for andre befalingsmænd og soldater, og stiller derfor krav til din fremtoning, din kommunikationsevne, din faglighed og din fysiske og psykiske robusthed.

Du besidder en passende forståelse for den operative virksomhed og er indstillet på at videreuddanne dig inden for forsvaret.

Du prioriterer at have en stilling i forsvarets reserve, og dit civile job tillader at du kan deltage i planlagte aktiviteter.

Er du ikke allerede udnævnt til seniorsergent af reserven, vil der være mulighed for, at der udfærdiges en uddannelsesaftale med henblik på gennemgang af manglende uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til seniorsergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH/II LFA oberstløjtnant af reserven Palle Koch på telefon 61 20 81 61.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 28. april 2024 med ansættelse fra 1. maj 2024 eller snarest muligt. Samtaler gennemføres løbende og umiddelbart efter sidste frist for ansøgning.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil i Kastellet i København. Landsdelsregionen er operativt underlagt Forsvarskommandoen med direkte operativ reference til Hærkommandoen.
Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland inkl. København, Lolland-Falster og Bornholm. Regionens primære opgave er at støtte forsvaret samt løse, varetage og koordinere militære opgaver i regionens ansvarsområde. Regionen indgår som en af komponenterne i totalforsvaret.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fast bopæl

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

28.04.2024

Indrykningsdato

19.02.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent