Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

STABSOFFICER OPERATIONSAFDELINGEN I SVK FØRINGSSTAB, Karup


STABSOFFICER OPERATIONSAFDELINGEN I SVK FØRINGSSTAB

Har du mod på at opbygge den deployerbare føringskapacitet i Søværnet og deltage i efterfølgende øvelser og indsættelser? Drives du af at skabe nye idéer, som kan effektueres hurtigt? Finder du det inspirerende at arbejde i et miljø, hvor fleksibilitet og højt arbejdstempo er en del af kulturen? Finder du det attraktivt at dine arbejdsdage og opgaver er meget varierende? Så bør du søge en stilling i Søværnskommandoens Føringsstab
Om os
Søværnskommandoens Føringsstab er et nyt tjenestested. Det er derfor vigtigt, at du vil være med til at opbygge et tjenestested med en stærk taktisk/operativ sømilitær kultur, hvor ”CAN DO”-mentalitet, kritisk tænkning, mod og kreativitet er styrende. Fremtiden for Føringsstaben vil bestå af komplekse og udfordrende opgaver, som kun kan håndteres succesfuldt gennem et tæt samarbejde i staben. Samtidig skal det være sjovt og motiverende at arbejde i Føringsstaben. Det skal bl.a. sikres igennem en stærk kultur, godt kammeratskab og en sund korpsånd, der værner om Søværnets traditioner og hvor vi har fokus på de familiære behov, som er afgørende for succes i tjenesten.

I løbet af 2024 når Føringsstaben den tiltænkte bemanding på ca. 20 MA. Ydermere skal hele staben styrkeproduceres gennem koncentreret uddannelse og træning som pågår løbende. Føringsstaben er bl.a. tilmeldt en række øvelser i 2024, og skal herunder fungere som CTG (Commander Task Group).

Føringsstaben er oprettet med det formål at føre kommando over en flådestyrke. Det inkluderer en lang række opgaver, der skal løses for at styrken kan fungere effektivt.
Som udgangspunkt er vi en sejlende stab, hvilket betyder, at vi opererer fra et designeret flagskib – dansk eller udenlandsk, hvor der ved deployeringer udpeges en styrkechef fra Søværnets øverste ledelse. Når vi ikke er deployeret er stabschefen vores chef og vi har tjenestesteder i hhv. Korsør og Karup. Dagligdagens arbejde kan ofte løses fra hjemmet, men du skal også påregne, at der vil være en del møde- og rejseaktivitet.

Når vi ikke er indsat i operationer gør vi klar til indsættelse. Det betyder planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af øvelser, træning og uddannelse, så vi 1. januar 2025 er ’Fully Operational Capable’ (FOC) og på 30 dages varsel.
Om stillingen
Du vil indgå i et team af taktiske officerer og befalingsmænd, som udgør Føringsstabens battlewatch under deployering. Battlewatch’en har den direkte kommando over en given flådestyrke og handler på vegne af styrkechefen. Du bliver således en vigtig brik i udførelsen af Føringsstabens øvelser og operationer, hvor du ofte skal præsentere en given situation direkte for styrkechefen og stabschefen.

Til dagligt får du mulighed for at fordybe dig i specifikke emner, herunder deltage i udviklingen af koncepter, studier og maritime doktriner inden for sømilitær taktik nationalt såvel som internationalt.
Du vil derudover agere som projektleder inden for udvalgte aktiviteter, øvelser, temadage, seminarer og konferencer inden for Føringsstabens ansvarsområde.

Vi tilbyder
• Kurser, øvelser og træning, der gør dig i stand til at varetage Battlewatch Officer funktionen.
• En professionel sømilitær arbejdsplads, hvor du har mulighed for at udvikle dig.
• En fleksibel arbejdsplads, hvor du kan skabe din egen hverdag.
• Et kammeratligt arbejdsmiljø, der værdsætter hinandens kompetencer.
• Deployeringer på øvelser og operationer.

Du vil få fast tjenestested på enten FLS Korsør eller i Karup, afhængigt af hvad der passer dig bedst.
Om dig
Du er premierløjtnant og har ikke nødvendigvis den store taktiske erfaring. Vi ser gerne, at du har gjort tjeneste som taktisk officer, men det er ikke et krav. Har du øvrig erfaring fra stabe eller anden operativ tjeneste er det ønskeligt, men det er ligeledes heller ikke et krav.

Du har en faglig stolthed særligt inden for taktik og gerne med øje for et eller flere særlige områder. Du besidder initiativ, gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt. Du nyder at have varierende belastningsperioder.

Du er egnet til INTOPS, har gyldigt blåt bevis og en gyldig træningstilstandsprøve (FFT).

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Branch chief orlogskaptajn Klement Høst-Madsen Telefon: 23316241 Mail: FKO-SV-f-OPS@mil.dk

Stabschef orlogskaptajn Johannes Kidmose Telefon: 2494 7255 Mail: FKO-SV-F-COS@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Stillingen er til besættelse fra 1. maj 2024, og ansøgningsfristen er d. 15. marts 2024, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Vi er dog villige til at lave individuelle planer der tilgodeser den enkelte ansøgers behov.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested: Karup.

"OM SØVÆRNSKOMMANDOEN - Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
"
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

15.03.2024

Indrykningsdato

31.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent