Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Flymekanikere (konstabler) til Kampflyværkstedet i Aalborg


Flymekanikere (konstabler) til Kampflyværkstedet i Aalborg

Vi har brug for flere nye kollegaer til at skrue på Forsvarets F-16 kampfly på vores Kampflyværksted i Aalborg.

Er du uddannet flymekaniker, så får du her muligheden for at bringe din faglighed i spil hver dag, samtidig med at du udfordrer og dygtiggør dig selv igennem spændende arbejdsopgaver og kompetenceudvikling.

Stillingerne er slået op både militært og civilt.
Om os
Kampflyværkstedet hører under Vedligeholdelsesområde Aalborg. Vi arbejder med dybdegående Base Maintenance af helikoptere og kampfly samt komponentvedligeholdelse. Du får i alt 330 kolleger der arbejder på 7 forskellige specialværksteder, et logistikelement og en planlægningssektion.

Vi består overvejende af civile medarbejdere. Vi har en værkstedsleder, 5 assisterende værkstedsledere og 47 kollegaer med blandet baggrund samt 6 flymekanikerlærlinge.

Vi er en unik arbejdsplads, hvor der skal leveres høj kvalitet i arbejdet inden for flyvedligeholdelse og dokumentation.

Vi vægter et højt fagligt niveau, og vi værdsætter det sociale miljø på arbejdspladsen som baseres på tryghed, tillid og gensidig respekt. Sikkerheden er en naturlig del af hverdagen.

Du får mulighed for, faglig og personlig udvikling, fuld arbejdsgiverfinansieret pensionsordning, din frokostpause er den del af arbejdstiden samt en attraktiv flekstidsordning, der gør det lettere at balancere arbejds- og privatlivet.

"Hos os er der højt til loftet, og rammerne er vide, men når det gælder, løfter vi i flok. Der er plads til personlig udvikling, og her er det dig, der sætter grænserne for hvor højt, du vil flyve. Jeg vil personligt sige, det er verdens bedste arbejdsplads", fortæller Christian Dokleder.
Om stillingen
Du får et tæt samarbejde med dine erfarne kolleger blandt andet igennem vidensdeling. Vi varetager opgaverne med eftersyn, vedligeholdelse, reparation og test af F-16 flyet.

Dine primære arbejdsopgaver indebærer følgende områder:

• Inspektion og reparation af F-16 flystel og komponenter.
• Udførsel af alle relevante eftersyn på F-16.
• Udskiftning af flydele og flykomponenter.
• Fejlsøgning.
• Test af systemer på fly.

Rejseaktiviteter vil i mindre grad kunne forekomme blandt andet i forbindelse med din kompetenceudvikling.
Om dig
Du er konstabel med en faglig uddannelse som flymekaniker.

En del af dine arbejdsopgaver, såsom dokumentation, vil foregå igennem It Programmet SAP Produktionsmiljø. Et kendskab til SAP vil ligeledes være en fordel, men ikke et krav, da det kan blive en del af din kompetenceudvikling.

Vi arbejder med high-end flyvedligeholdelse, så du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i dit arbejde. Du er mødestabil, tålmodig og har en evne til at fordybe dig i dit arbejde, da arbejdet kræver fuld opmærksomhed.

Da en stor del af vores arbejdsinstruktioner og faglige udtryk foregår på engelsk, skal du have gode sproglige kundskaber i dansk og engelsk, både i skrift og tale.

Du er en team-player og bidrager til et godt og givtigt fællesskab og er med til at skabe positive rammer for samarbejdet mellem interne og eksterne aktører. Ligeledes forventer vi, du at tager ansvar for egen læring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Er du p.t. civil, skal du gennemføre afprøvning forud for ansættelse. Denne vil bestå af en lægelig vurdering, psykologsamtale, samt Forsvarets Fysiske Basistest.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte din kommende værkstedsleder Frank J. Kjærup på telefon 25 55 28 97.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 11. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer inden for deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

11.03.2024

Indrykningsdato

30.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent