Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Modulansvarlig til BOS


Modulansvarlig til BOS

Beredskabsstyrelsen søger en officer til Beredskabsstyrelsens Officersskole på Forsvarsakademiet. Er du officer i Beredskabsstyrelsen? Brænder du for dannelsen og udviklingen af fremtidens officerer? Vil du være en del af det team, som er med til at sætte standarden for de egenskaber og kompetencer, som Beredskabsstyrelsens officerer skal have?
Om os
BOS er enheden, som har ansvaret for driften og udviklingen af Beredskabsstyrelsens strukturelle uddannelser, herunder; Redningsspecialistuddannelsen, sergentuddannelserne og officersuddannelserne. Desuden har BOS ansvaret for Beredskabsstyrelsens strategiske HR arbejde. Enheden er geografisk placeret i hhv. Birkerød, Haderslev og Forsvarsakademiet på Svanemøllen Kaserne.

Beredeskabsstyrelsens officersuddannelse har siden 1. januar 2020 været etableret i et samarbejde med Forsvarsakademiet og værnenes officers- og sergentskoler, herunder især Flyvevåbnets Officersskole. Officersuddannelsen skal fortsat udvikles og hele tiden holdes ajour med samfundet og resten af koncernen, hvilket også er gældende for sektionslederuddannelsen. Dermed bliver du en del af den enhed der har ansvaret for, at fremtidens officerer kan løse nuværende og kommende opgavesæt i Beredskabsstyrelsen.

BOS har et tæt samarbejde med Beredskabsstyrelsens direktion og chefgruppe samt med flere styrelser og enheder i Forsvarsministeriets koncern, herunder især Forsvarsakademiet, Forsvarets officers- og sergentskoler samt Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Enheden har desuden et tæt samarbejde med de faglige organisationer.
Om stillingen
Du vil blive ansvarlig for forsat udvikling og gennemførelse af moduler på officersuddannelsen, samt sektionslederuddannelsen. Du vil indgå i detailplanlægningen og gennemførelsen af uddannelsen som en del af et team, der fortsætter med udvikling og beskrivelser af al det, fremtidens officerer skal kunne for at løse nuværende og kommende opgavesæt i Beredskabsstyrelsen.

Arbejdet vil betyde en inddragelse af dine faglige kompetencer. Dette sker i samarbejdsfora ved de decentrale afdelinger, i hovedkvarteret samt med Forsvaret og Forsvarsakademiet.

Du vil være én af to primære undervisere i de beredskabsfaglige moduler, samt på sektionslederuddannelsen. Du vil være ansvarlig for at forberede og forestå uddannelsen af kadetterne og sektionsledere, herunder samarbejder med eksperter på området. Herudover, skal du i samarbejde med holdofficeren, støtte, vejlede og rådgive kadetterne, for at sikre bedst mulig udvikling og klargøring af kadetten til fremtidens opgaver og udfordringer for officerer i Beredskabsstyrelsen.

Undervisningen foregår primært på Svanemøllen Kaserne, men vil i enkelte perioder også blive gennemført på andre etablissementer i koncernen. Du vil i det daglige referere til næstkommanderende for officersskolen og have fast tjenestested ved BOS på Svanemøllen Kaserne. BOS er desuden en fleksibel enhed der hjælpes ad med det samlede opgavesæt. Der kan derfor også forekomme mange spændende opgaver i relation til værnepligtige, sergentuddannelse og HR opgaver.
Om dig
Du er officer i Beredskabsstyrelsen. Du har en akademisk uddannelse på niveau 7 eller er tæt på afslutning af en. Du kan lide at formidle og har gode pædagogiske evner. Du er motiverende, inspirerende og kan lide at gå forrest – især når det gælder Beredskabsstyrelsens værdisæt, og de egenskaber, som officererne i Beredskabsstyrelsen skal have. Du trives i forreste række foran vores kommende og nuværende officerer, og kan se dig selv som et forbillede og en rollemodel. Du er optaget af at udvikle den enkelte, med henblik på at skabe officerer med de rette kompetencer – og dermed styrke ledervirket i Beredskabsstyrelsen.

Du besidder en høj grad af integritet. Du er initiativrig og en udpræget holdspiller, der fremstår professionel, og som det gode eksempel overfor såvel kollegaer som samarbejdspartnere. Driften af officersskolen vil foregå i tæt samarbejde med Flyvevåbnets Officersskole, hvorfor samarbejdsevner og netværksskabende kompetencer vægtes højt.

Du har et godt kendskab til og erfaring med Beredskabsstyrelsens organisation og samarbejdsstruktur, og du har forståelse for beslutningsprocesser og kommandoveje i en politisk ledet organisation.

Stillingen kan besættes af sektionschefer eller sektionsledere. Opgaveporteføljen vil blive tilpasset niveauet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppen, som enten omfatter sektionsledere eller sektionschefer i Beredskabsstyrelsen. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte NK BOS, sektionschef Martin Vang Nielsen på telefon 22 82 02 40 eller mail brs-mvn@brs.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er d. 23. februar 2024. Samtaler forventes afholdt snarest derefter

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

23.02.2024

Indrykningsdato

29.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent