Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Rådighedsstillinger – Konstabel af reserven ved Fighter Wing Skrydstrup


Rådighedsstillinger – Konstabel af reserven ved Fighter Wing Skrydstrup

Forsvaret er parat til at udfordre dig. Er du parat til at tage udfordringen op?

Er du hjemsendt eller i reserven, og kunne du tænke dig relevant tjeneste og videreuddannelse? Så er en stilling som hjælpeinstruktør ved Fighter Wing reserven (FW RES) i Skrydstrup måske noget for dig.
Om os
Reserven ved Fighter Wing i Skrydstrup (FW) består aktuelt af ca. 75 medarbejdere, og vi har plads til flere. Vores primære opgaver er Force Protection, støtte til FW Security Force og støtte til FW Military Training Element med instruktører. Derudover støtter vi FW med en lang række andre opgaver, så der er mulighed for at løse en lang række af spændende opgaver som reservist.

Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser.
Om stillingen
Som flyverkonstabel bliver du tilknyttet vores Security Force og Operation sektion eller vores logistik- og stabssektion.

Her vil der være mulighed for at løfte opgaver inden for eksempelvis Security Force, logistik, Fire and rescue og instruktørvirke. I forbindelse med din ansøgning, vil vi tale med dig om, hvilke opgaver du ønsker at bidrage til løsningen af.

Det forventes, at du gør tjeneste mindst 15 dage årligt, hvoraf du forventes at gøre gavntjeneste mindst 10 dage årligt og herudover deltager i arrangementer, der vedligeholder dine militærfaglige uddannelse som er nødvendig for at kunne løse dine opgaver ved WRES. Du vil typisk blive indkommanderet med en varighed på 1-4 dage.
Om dig
Du tilhører konstabelgruppen M100 og værdsætter helt grundlæggende den militære tjeneste.

Du er enten hjemsendt, eller allerede tilknyttet en militær enhed. Hvilket værn, du tidligere har gjort tjeneste ved, er mindre relevant.

Du skal have følgende kvalifikationer:
• Du er villig og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst.
• Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på, at løse enhedens opgaver.
• Du er loyal over for opgaven, dine kammerater og enheden.
• Du skal have gennemført et grundlæggende militært uddannelsesforløb, HBU/FBU eller lignende, med tilfredsstillende resultat.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til flyverkonstabel af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal
bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved
enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i reservestillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav
og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte HR/Stab kaptajn af reserven Claus Lindegaard på telefon 40 27 74 74 eller via mail: clauslindegaard1411@gmail.com.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-Konsulent Cecilie Aagaard på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 30. juni 2024. Ansættelsessamtaler og ansættelser vil blive gennemført løbende.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vojens, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Reserve-Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

16.04.2024

Indrykningsdato

29.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent