Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sektionsfører til Communication Information System ved Føringsstøtteregimentet i Karup (genopslag)


Sektionsfører til Communication Information System ved Føringsstøtteregimentet i Karup (genopslag)

Brænder du for ledelse og IT? Vil du være med til at skabe forudsætningen for gennemførelse af Flyvevåbnets operationer? Er du analytisk stærk, ansvarsbevidst og klar på en udfordring?
Om os
1.Communications and Informations Systems Detachement (1. CISDET) er en del af 2. Føringsstøttebataljon i det værnsfælles Føringsstøtteregiment. Detachement uddanner, opstiller og indsætter CIS-kapaciteter til støtte for Flyvevåbnets indsættelser både nationalt og internationalt.

Vores opgave i rammen af Communication Information System (CIS) er, at opstille personel og materiel til støtte for flyvevåbnets deployérbare styrker. Detachementet har altid mindst et CIS team klar, som med kort varsel, kan rykke ud med flyvevåbnets enheder på mission eller øvelse, uanset de geografiske eller klimatiske udfordringer.

Tjenesten er opdelt i faser hvor man som en del af disse vil skulle indgå detachements 5 dages beredskab, samt potentielt udsendes i rollen som leder for et CIS bidrag af varierende størrelse, afhængigt af missionen.

Vores enhed består af 36 medarbejdere, som er en blanding af meget erfarne og mindre erfarne medarbejdere. Detachementet består af tre CIS teams med en oversergent, en sergent, tre IT teknikere og fire IT supportere i hvert team, som primært kommer fra Flyvevåbnet. Ligeledes rummer 1. CISDET også Flyvevåbnets Helpdesk, der varetager driften af nationale klassificerede systemer, som består af en sergent og to IT teknikker som varetager supporten på nationale systemer.

Detachementet er placeret på flyvestation Karup. Vi er fagligt stærke med fokus lagt på de operative IT og kommunikations systemer, som flyvevåbnet anvender. Vi har et godt arbejdsmiljø, hvor der i udstrakt grad er plads til det sociale og med stor respekt for den enkelte. Omgangstonen er fri, og med den rette operative og professionelle indstilling, har den enkelte stor indflydelse på hvordan opgaverne skal løses.
Om stillingen
Vi søger en sektionsfører der brænder for ledelse, samt at bidrage direkte til den operative succes under indsættelser. Som sektionsfører er du ansvarlig for planlægning og gennemførelse af de opgaver der tildeles teamet.

Det er dig som er ansvarlig for, at teamet samlet set, kan leverer en professionel støtte til flyvevåbnets operative enheder under nationale og internationale missioner samt under øvelser.

Du vil som en del af stillingen skulle bidrage til forberedelse, planlægning og gennemførsel af CIS-bidraget til støtte for Flyvevåbnet i samarbejde med flere enheder i Føringsstøtteregimentet, opstillende myndighed og KAKI.

Du vil ligeledes være ansvarlig for dine medarbejdere som samtaleleder og være beholdningsansvarlig for organisatorisk materiel.

Du skal kunne lide at lede dine medarbejder, som er specialister og kontinuerligt søge at spille andre gode igennem kontinuerlig og kvalitativ personeludvikling, samt varetage dertilhørende administrative opgaver.

Som en del af tjenesten forventes det, at du er villig til at blive udsendt, som leder for et CIS bidrag i rammen af flyvevåbnets indsættelser, samt at du vil skulle virke som kryptokustode for teamets account.
Om dig
Du er uddannet oversergent eller sergent med et godt udviklingspotentiale.

Vi forestiller os at du er en stærk leder med flair for ledelse af specialister, personeludvikling, planlægning og at du er god til at skabe relationer. Vi forestiller os ligeledes, at du har en god analytisk tilgang til opgaverne, samt at du er initiativrig og besidder en god portion handlekraft.

Det er ønskeligt at du har en faglig uddannelse som datatekniker, IT-supporter eller tilsvarende civil uddannelse. Det er en klar fordel hvis du har erfaring med i IT generelt, de operative systemer der anvendes i forsvaret, samt har erfaring med kryptoforvaltning.

Du er fleksibel, da stillingen til tider kræver, en stor grad af omstillingsparathed. Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, indgår forhandling af personligt tillæg som en del af ansøgnings-/ansættelsesproceduren.

Dit faste tjenestested er Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte seniorsergent Lise Stolberg på telefon 72 82 68 52 eller mail FSR-2B-000B@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-JOC@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 17. marts 2024 og ansættelsessamtaler forventes gennemført herefter.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef, såfremt du er tjenestegørende.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev, Fredericia og Høvelte.

Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters støtte og Communication Information System (CIS) kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO. Regimentet udvikler, producerer og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Viborg, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

17.03.2024

Indrykningsdato

29.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent