Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Projektofficer og sagsbehandler til Koordinationssektionen ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab i Karup


Projektofficer og sagsbehandler til Koordinationssektionen ved Flyvevåbnets Administrative Fællesskab i Karup

Ønsker du et spændende og alsidigt job med personligt ansvar og masser af indflydelse? Er du en god tovholder med flair for koordination, kommunikation og samarbejde, og brænder du for at skabe rammerne for og bidrage med løsninger, der gør en forskel? Så tilbyder vi en spændende stilling som projektofficer og sagsbehandler, hvor du vil indgå i et stærkt fællesskab med dygtige kolleger, der dagligt er med til at præge sammenhængskraften i Flyvevåbnets opgaveløsning.
Om os
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab (FAF) er en afdeling under Operations Support Wing. Det administrative fællesskab har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets myndigheder, herunder forvaltning af alt personel. Fællesskabet består af en central del i Karup kaldet Koordinationssektionen, der er samplaceret med Operations Support Wing. Dertil kommer tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Karup og Skrydstrup.

Koordinationssektionen består af et ledelsesteam og to elementer; Policy- og Koordinationselementet og Administrationselementet. Opgaveporteføljen omfatter alle spektre af administration, forvaltning og HR. Opgaverne vedrører bl.a., men er ikke begrænset til:

• Koordinering på tværs af FAF vedrørende operationalisering og implementering af det administrative forvaltningsgrundlag,
• Udfærdigelse af FAF overordnede bestemmelser, vejledninger mv.,
• Etablering og vedligeholdelse af ”FAF Portalen”,
• Styring og sagsbehandling på vegne af Flyvevåbnets myndigheder på administrations-, struktur- og forvaltningsområdet,
• Sagsbehandling af elevaktiviteter og elevforløb, herunder koordination med skoler og myndigheder,
• Administrativ håndtering, registrering og rapportering vedrørende værnepligtige og ele-ver,
• Arbejdstidsadministration for alle Flyvevåbnets myndigheder,
• Sagsbehandling, udvikling og gennemførelse af rejseadministration for Flyvevåbnets myndigheder, og
• Udfærdigelse og afregning af rejser.

I FAF sætter vi pris på at levere god service, hvor kunden er i centrum. En service, der altid leveres med fokus på høj faglighed og kvalitet. Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, og vi ønsker, at FAF er et godt sted at arbejde.

Vi prioriterer, at der skal være balance mellem arbejdsliv og fritid. Der er således muligheder for at aftale hjemmearbejde og fysisk træning afstemt med opgaveløsningens tarv.
Om stillingen
Som projektofficer og sagsbehandler i Koordinationssektionen er du en del af ledelsesteamet.

Opgaverne er mangeartede og kan bl.a. bestå af følgende:
• Projektstyring af større eller mindre projekter internt i Koordinationssektionen eller på tværs af FAF, hvor du får lov at følge og lede projekterne fra start til slut.
• Udarbejdelse af sagsoplæg og anden sagsbehandling bl.a. inden for arbejdstid- og rejseområdet.
• Udarbejdelse af nye samt opdatering af eksisterende procedurer og processer.
• Udarbejdelse af input og oplæg til videre behandling i Flyverkommandoen inden for det administrative område.
• Tovholder på tværgående opgaveløsning i FAF.

Hertil vil du blive ansvarlig for planlægning og tilrettelæggelse af FAF interne drifts- og udviklingsopgaver samt skulle forestå en løbende procesudvikling og kvalitetssikring i forhold gældende forvaltningsbestemmelser og -praksis for FAF samlede opgavekompleks, herunder virke i en ledende og koordinerende rolle på tværs af FAF i arbejdet med FAF ERFA-grupper.

Du vil ikke have direkte ledelsesansvar, men du vil have en ledende rolle ift. sektionens bemanding, interne drift og den løbende udvikling af denne. Endvidere kan du forvente at skulle udføre sagsbehandling og andre ledelsesopgaver, som måtte ramme ledelsesteamet i Koordinationssektionen.

Du vil få rig mulighed for at påvirke stillingen og din dagligdag, idet du har stor indflydelse på de opgaver og projekter, som du arbejder med – både qua dine personlige og faglige kompetencer samt FAF og Flyvevåbnets behov.

Stillingen indebærer, at du koordinerer på tværs af FAF samtidig med, at du har kontakt til og koordinerer med Flyvevåbnets myndigheder samt koncernens øvrige styrelser.

I stillingen er der god mulighed for at udvikle dine færdigheder som projektkoordinator, leder og sagsbehandler samt få et indblik i en myndighed og et område, der har berøring med hele Forsvaret. Du vil tillige kunne opbygge en faglig viden og forståelse omkring administration og forvaltning i Forsvaret, som vil gavne dit fremtidige virke i Flyvevåbnet.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322. Du er god til at styre og koordinere flere samtidige projekter, processer og udviklingsforløb. Har du HR erfaring, er det at foretrække, men interesse for og nysgerrighed på det administrative område og et godt match på den efterspurgte profil tæller højere end dine nuværende kompetencer inden for forvaltning og administration.

Du har interesse for og ser styrken i disciplinen stabsmetodik og har meget gerne praktisk erfaring som sagsbehandler, og du er fortrolig med de IT støttesystemer og journaliseringsværktøjer, som anvendes i Forsvaret.

Du er initiativrig og trives med at drive projekter fra start til slut med fokus på bl.a. høj kvalitet, og du sætter en ære i at levere et gennemarbejdet produkt inden for den fastsatte termin.

Dette kræver, at du er helhedsorienteret, velovervejet, struktureret og har gode analytiske færdigheder. Du kan kommunikere og formulere dig tydeligt og præcist i både skrift og tale. Idet din berøringsflade er stor, så har du en udviklet sans for diplomati og gode samarbejdsevner, hvor du formår at skabe resultater gennem samarbejde på tværs både internt i FAF og med eksterne samarbejdspartnere. Du formår at skabe opbakning til de projekter og opgaver, som sættes i gang.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Koordinationssektionen, major Christian Willer på tlf. 728 44751.


Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfrist er den 17. marts 2024 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er ledig fra den 01. april 2024 og senere dato for tiltrædelse kan aftales, idet vi gerne venter på den rette kandidat..

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING - Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.03.2024

Indrykningsdato

22.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent