Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Operationsofficer i G3 ved 1. Brigade


Operationsofficer i G3 ved 1. Brigade

Brænder du for føring og taktik, og vil du udvikle dine taktiske kompetencer på troppeenhedsniveau. Har du et operativt mind-set, og motiveres du af føring og planlægning på brigadeniveauet?
Vil du være med til at gøre en forskel og sætte dit præg på udviklingen af 1. Brigade?

Så er stillingen som operationsofficer ved G3 i 1. Brigade helt sikkert noget for dig!
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en middeltung brigade. Foruden de operative opgaver, varetager 1. Brigade forberedelsen af enheder til beredskab, bidrag til INTOPS, samt nationale indsættelser.

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig stor forståelse for operationer på brigadeniveauet; især i den kommende periode, hvor udviklingen af 1. Brigaden for alvor tager fart. Derudover vil du få et indgående kendskab til uddannelse af enheder inden for alle våbenarter og mulighed for at lære Hæren at kende.
Om stillingen
Hverdagen ved 1. Brigade er præget af et arbejdsmiljø, hvor opgaver skal løses i takt med, at de opstår. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde, såvel internt i staben, som med underlagte chefer og enheder. Som stab er vi helt på det rene med at hverdagen skal hæge sammen og der ofte vil være en del rejsetid forbundet med at arbejde ved 1. Brigade. Derfor har vi fokus på en fleksible tilgang til arbejdstider og sted, hvor du blandt andet vil kunne arbejde hjemmefra optil 2 dage om ugen for skabe en bedre work/life balance.

Som operationsofficer i plancenteret vil du have en nøglefunktion i forbindelse med, udvikling af brigadens planer i forbindelse med øvelsesvirksomhed eller i forbindelse med træning af brigadens dispositionsenheder.
Plancenteret øves blandt andet i rammen af divisionen, og brigadestaben bruger mange ressourcer på intern uddannelse. Med andre ord, hvis taktik og operativplanlægning tiltaler dig er dette stillingen.

Du vil i høj grad kunne blive afprøvet i f.t. optagelse på Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelse. Såfremt du i højere grad ønsker at specialisere dig inden for graden, vil du også være meget egnet i stillingen.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUK/BDE, Føringskursus eller VUT-I/L. Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Har du ambitioner om optagelse på OFU og/eller MMS, er stillingen velegnet for ansøgeren, som ønsker afprøvning i og bedømmelse for en funktion på troppeenhedsniveau.

Den vigtigste kvalitet ved dig, er ønsket og evnen til at lære nyt samt at kunne indgå i en dynamisk enhed med en afvekslende hverdag.

Det er også vigtigt at:

Du er samarbejds- og helhedsorienteret, og kan koordinere, afveje og integrere forskelligartede hensyn i forhold til operativ føring, ledelse, analyser, policy, prioritering og drift.
Du er analytisk stærk og interesserer dig for taktik og doktrin.
Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.
Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig og kan loyalt tilpasse dig og følge direktiver.

Du er klar til at få operativ tjeneste og sætte dit præg på udviklingen af 1. Brigade som kampenhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH/G3 major Dennis Hejlesen på tlf.: 22912278.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfristen er 20.marts 2024, samtaler gennemføres herefter i Holstebro eller på VTC.
Stillingen er til besættelse ASAP.

Vi vil bede dig søge stillingerne via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne medbringe dem til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. BRIGADE
1. Brigade er Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions eller korpsniveau. Brigaden skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar.
Brigaden består af en stab, tre kampbataljoner, en føringsstøttebataljon, en logistikbataljon, en panseringeniørbataljon, en ISR bataljon, en artilleriafdeling og et militærpolitikompagni. Stab 1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.03.2024

Indrykningsdato

17.01.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent