Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Leder til A1 Støtteelementet ved Helicopter Wing i Karup


Leder til A1 Støtteelementet ved Helicopter Wing i Karup

Kan du tage ansvar, lede i øjenhøjde og bringe de ressourcer du har i spil på en hensigtsmæssig måde?

Som leder af Støtteelementet i Helicopter Wing (HW) bliver du en del af en af Danmarks mest spændende arbejdsplads, hvor aktivitetsniveauet er højt og god trivsel er i fokus.
Om os
A1 ligger under støtteafdelingen i Helicopter Wings stab og har ansvaret for Personel Mangament ved wingen.

Sektionen har det overordnede ansvar for kontakt og koordination med de centraliserede administrative fællesskaber og HR støttefunktioner samt sagsbehandling og kvalitetssikring af deres serviceydelser og produkter.

Derudover er sektionen ansvarlig for udarbejdelse af HW strategier inden for løn, kompetenceudvikling og personelplanlægning, herunder talentudvikling, rekruttering og fastholdelse ved HW.

A1 er opdelt i to elementer A1 Støtteelementet og A1 Kommunikationselementet.
Om stillingen
Som Leder af Støtteelementet i A1 indgår du sammen med chefen og næstkommanderende i sektionens ledelsesteam, hvor du har ansvaret for ledelsen og den daglige drift af elementet.

Dine hovedopgaver vil være at:

- Selvstændigt udøve ledelsesfunktionen, primært over for personel på overassistent og mellemlederniveau.
- Foretage selvstændig sagsbehandling, forvaltning inden for afgrænsede sagsområder.
- Sikre en stabil og effektiv opgaveløsning under hensynstagen til det samlede ressourceforbrug.
- Støtte chefen for A1 i sagsbehandling af aktindsigtssager.
- A1 sagsbehandling af HW Facility Management.
- Være ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af myndighedsprocedurer inden for uddannelse og kompetenceudvikling.
- Være ansvarlig for sagsbehandling og koordination af brugeroprettelser på FIIN i samarbejde med underlagt eskadriller og sektioner samt LITS.
- Sagsbehandle og udarbejde HW policy og procedurer inden for de forvaltningsområder, hvor de administrative fællesskaber er udførende, men hvor myndighedspolicy og HW interne sagsgange er påkrævet.
- Støtte myndighedsbefalingsmanden ift. HW kultur, herunder værdisættet, normer, holdninger og er dermed medvirkende til at styrke korpsånden.
- Indgå i myndighedsbefalingsmanden befalingsmandsråd og talentråd.
- Være ansvarlig for sagsbehandlingen af seniorområdet i HW.
- Fastholde og udbygge gode relationer til myndigheder, sektionen og HW dispositionsenheder, der bidrager til løsning af A1 opgaver.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent, der er vurderet egnet til at gennemgå den strukturelle uddannelse til seniorsergent.

Du har erfaring inden for sagsbehandling og procesudvikling. Du trives i et dynamisk operativt miljø, der er præget af konstant forandring og duer derfor god til at samarbejde og danne relationer/opbygge netværk.

Du kan se dig selv i en alsidig hverdag, hvor opgaverne vil variere – både ift. mængde og type.

Du er udadvendt, handlekraftig og løsningsorienteret, og du er ikke bange for at tage initiativ.

Du kan spotte potentielle opgaver og løse dem.

Du formår at lede i øjenhøjde og er ikke bange for konflikter, men tager ansvar og løser dem bl.a. gennem anvendelse af Forsvarets Udviklingsværktøjer.

Af natur er du ligeledes rummelig, inkluderende og positiv.

Du skal kunne se dig selv arbejde i en stab, hvor det ved siden af et højt arbejdstempo og store krav til kvalitet i opgaveløsningen forventes, at du aktivt bidrager til sammenholdet og den gode arbejdsstemning, som kendetegner HW stab og vores samarbejde med de underliggende enheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte NK A1, PL Ida Mørck på mail: HW-A1-004@fiin.dk eller tlf.: 24 65 64 29.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 04. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 01. februar 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING KARUP
Helicopter Wing Karup har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere og flyvevåbnets flysikringsstyrker.

Helicopter Wing Karup træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Helicopter Wing Karup støtter hæren, søværnet, Rigspolitiet, politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

Endvidere forestår Helicopter Wing Karup basisuddannelse af piloter til forsvaret

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

04.12.2023

Indrykningsdato

21.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent