Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Har du lyst til at fordybe dig i områdeluftforsvar, Frederikshavn


Har du lyst til at fordybe dig i områdeluftforsvar

Har du brug for stabilitet efter en årrække med sejlende tjeneste, og lyder et udviklende job med fokus på fordybelse og undervisning inden for luftforsvar som noget for dig? Ønsker du frihed under ansvar, og vil du gerne gøre en direkte og mærkbar forskel for vores sejlende enheder? Så skal du søge en stilling i faggruppe AAW!Vi har to ledige officersstillinger i faggruppen: en faggruppeleder og en faglærer – begge med mulighed fast tjenestested i København eller Frederikshavn.Er du ikke sikker på, du ved nok om det faglige område? Bare rolig, vi har en faglig mentor til dig!Har du ikke helt mod på at slippe din nuværende stilling? Så er vi klar til at afprøve konceptet omkring delestillinger. Det vil sige, du har to halvtidsstillinger – eventuelt i deling med en anden person. Du kommer til at være med til at bestemme, hvordan konceptet skal være og fungere i praksis.
Om os
Center for Taktik (TAC) er et maritimt videns- og kompetencecenter med fokus på undervisning, træning og udvikling af doktriner inden for alle aspekter af maritim krigsførelse. TAC er et uddannelses- og kompetencecenter organisatorisk placeret under Søværnskommandoen.Vi har en uformel omgangstone, hvor et godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel prioriteres højt. Vi understøtter frihed under ansvar og fordybelse inden for egne fagområder. Der er stor mulighed for fleksibilitet i arbejdstider og hjemmearbejde, naturligvis under hensyntagen til fastlagte aktiviteter. Center for Taktik er beliggende i Frederikshavn, men vi er ved at etablere en afdeling på Holmen i København. Du vil få flere kolleger, der allerede er på en lignende ordning. Tilstedeværelsesperioder i Frederikshavn vil dermed foregå som tjenesterejser. Ring eventuelt og hør nærmere om mulighederne for fast tjenestested og tjenesterejser. At du ikke bor i eller nær Frederikshavn skal med andre ord ikke afholde dig fra at søge denne stilling, TAC er villig til at finde en løsning omkring tjeneste- og arbejdssted til den rette ansøger.
Om stillingen
Begge stillinger er på kaptajnløjtnantsniveau, men det er ikke et krav, at du er kaptajnløjtnant og bor i Frederikshavn for at søge denne stilling. Det vigtigste er, at du er motiveret, egnet til faglig udvikling og, at du har lyst til at undervise samt styrke fagområdet generelt i Søværnet. Faggruppen er ansvarlig for en bred vifte af uddannelser og kurser inden for luftforsvarstaktik, billedopbygning samt elektronisk krigsførelse.Faggruppen står lige nu over for at skulle udvikle nye læringsplaner med tilhørende undervisningsmateriale til taktiske officerer samt undervisningsmateriale til en ny KI-uddannelse. Dette vil, i samarbejde med øvrige faggruppe på skolen, være det første at tage fat på i begge stillinger. Derudover vil der være deltagelse i arbejdsgrupper i Forsvarets Skibsprogram, repræsentation ved MAROPS, deltagelse som searider i DANSARC mv. Alt sammen noget, vi bygger på, efterhånden som du er klar til opgaverne. I den ledige stilling som faggruppeleder får du tillige hovedansvaret for faggruppens udvikling, planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser samt sagsbehandling inden for fagområdet. Faggruppen består af i alt fem stillinger.Alle opgaver og ansvarsområder i faggruppen fordeles ud fra medarbejdernes kompetencer
Om dig
På TAC lægger vi stor vægt på work-life-balance og trivsel. Du har derfor selv stor mulighed for at påvirke måden, du afholder din tjeneste på, så den passer bedst muligt med dit privatliv. Vi tilbyder en alsidig hverdag, hvor du kan blive udfordret på dine faglige kompetencer i samarbejde med dedikerede kolleger. Der kan forventes rejseaktivitet i forbindelse med kursusafvikling samt kursusudvikling, hvor der skal indhentes erfaringer fra vores udenlandske samarbejdspartnere. Dertil vil der være rejseaktiviteter i forbindelse med træning af søværnets enheder i DANSARC regi, samt i forbindelse med møder og workshops under patruljeskibsprojektet samt i NATO arbejdsgrupper. Vi ønsker at tage afsæt i dine mål og drømme med tjenesten i Søværnet samt de personlige forhold, muligheder og begrænsninger, du har i dit liv uden for tjenesten. Hvis du er en af dem, vi har behov for, så skal vi nok få lagt en plan, der passer til både dig og skolen. Der er rig mulighed for faglig fordybelse og personlig udvikling, herunder også at læse MMS/VUK. Har du lyst til jobbet og opgaverne, men svært ved at arbejde i Frederikshavn, så har vi gode erfaringer med fast tjenestested uden for Frederikshavn og udbredt brug af
hjemmearbejdspladser. Inden for nær fremtid forventer vi at have etableret en afdeling med kontorpladser og undervisningslokaler på Holmen i København.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte chef for uddannelsessektionen KL Henriette Snedker Daugaard på mail SC-TAC-CHUD@fiin.dk eller telefon 7285 5340.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 8. januar 2024. Samtaler forventes afholdt i løbet af uge 3 og 4.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi er i ansættelsesprocessen klar til at forhandle om vilkår, der kan få din work-life-banalce til at gå op.

Center for Taktik er placeret i Frederikshavn, men du har mulighed for at bibeholde dit nuværende tjenestested eller få tjenestested i København/Korsør/Karup.

Om Center for Taktik:
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser. Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer. TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb. På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.01.2024

Indrykningsdato

21.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent