Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Bevogtningsassistent til Operations Support Wing i Karup


Bevogtningsassistent til Operations Support Wing i Karup

Vil du være med til at bevogte Forsvarets største militære anlæg?

Er du interesseret i bevogtningstjeneste, og vil du have en hverdag med relevans, operative opgaver, gode kolleger og gode arbejdsforhold?

Så er stillingen som bevogtningsassistent måske noget for dig.

Operations Support Wing på Flyvestation Karup søger ny kollega af konstabel-gruppen til stillingen som bevogtningsassistent.
Om os
Bevogtningstjenesten er en del af Base Protection Squadron, som indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group.

Eskadrillen består af engagerede og fagligt dygtige officerer, befalingsmænd og specialister, der er fordelt på to sektioner:

Bevogtningstjenesten og Military Working Dog.

Bevogtningstjenesten har til opgave at udføre kontinuerlig bevogtning af Flyvestation Karup i døgnets 24 timer.

Bevogtningen udfører adgangskontrol ved indpassage, udfører opholdskontrol, reagerer som indsatsstyrke på alarmer og udfører patruljering på flyvestationens område.

Du bliver en del af et velfungerende team, som har til opgave at støtte Operations Support Wing inden for bevogtning.

Vi er en blanding af unge og erfarne medarbejdere af begge køn. Du kommer til at indgå i et vagthold bestående fagligt dygtige, professionelle og rutinerede kolleger.

Arbejdsdagen i Base Protection Squadron er generelt præget af stor selvstændighed, fleksibilitet og højt humør.
Om stillingen
Du vil som bevogtningsassistent følge dit vagtholds vagtplan. Det inkluderer både dagvagter og nattevagter, også i weekender og på helligdage, som er planlagt i god tid.

Derudover er der indlagt uddannelsesdage, hvor du vil kunne opretholde dine kompetencer inden for bevogtning, skydning, førstehjælp og brandbekæmpelse samt bevogtningsmæssige kompetencer.

Du vil få en arbejdsdag med planlagt vagtturnus, hvor der skiftes mellem portner i indpassagerne og indsatsstyrke.

Dine opgaver vil omhandle vagttjeneste, herunder eskortering af civile redningskøretøjer ved hændelser, udførelse af opholdskontrol, lukkerundering, hegnspatruljering, assistance ved paskontoret samt udrykninger til alarmer. Der vil, i det omfang tjenesten tillader det, være mulighed for at vedligeholde din fysiske træning med henblik på at kunne bestå forsvarets fysiske basistest.

Vi tilbyder et interessant og alsidigt job med store faglige og personlige udfordringer, samt mulighed for faglig og personlig udvikling.

Du vil blive en del af et dynamisk team, hvor vi lægger vægt på godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø, blandt andet gennem en uformel og åben omgangstone.

Bevogtningstjeneste er i stor fokus efter det forøgede behov for nationalt selvforsvar, og vi tilbyder derfor en arbejdsplads, der har luft under vingerne, og er i en positiv udvikling.

Samtidigt tilbyder stillingen en stor grad af frihed under ansvar, hvor du har stor mulighed for at have indflydelse på din egen arbejdsdag.
Om dig
Vi forventer, at du med dit gode humør er i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer til dine kollegaer og vores kunder.

Du har en fleksibel indgangsvinkel til din opgaveløsning og planlægningen af din arbejdsdag.

Du er fagligt engageret, og sætter en ære i, at dine arbejdsopgaver udføres korrekt og til tiden.

Du kan optræde myndigt og bestemt, men samtidig høfligt og venligt. Vigtigst af alt forventer vi, at du er initiativrig og selvstændigt opsøger opgaver.

Hvis du har erfaring fra tidligere job inden for vagtbranchen eller Forsvaret er dette en fordel, men ikke et krav – vi sørger for, at du får de relevante uddannelser.

De vigtigste kvalifikationer er:

- At du er udadvendt og er servicemindet.
- At du har gåpåmod, samt engagerer dig i opgaveløsningen.
- At du er fleksibel og indstillet på at have en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede opgaver.
- At du selvstændigt opsøger og løser opgaver, der falder inden for dit ansvarsområde.
- At du er i gang med eller har en basisuddannelse fra ét af de tre værn i Forsvaret.
- At du kan sikkerhedsgodkendes til HEM.
- At du kan honorere Forsvarets Fysiske Basistest.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder PL Sebastian Brøgger på 24 78 47 38 / OSW-OBB-001@mil.dk eller næstkommanderende SSG Flemming Carlsen på 50 87 83 65 / OSW-OBB-004@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 10. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 01. januar 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Operations Support Wing
Operations Support Wing er Flyvevåbnets største enhed målt på specialer og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Vi er Flyvevåbnets værnepligtige første møde med Forsvaret, og står – udover Flyvevåbnets Basisuddannelse – også for missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser, ligesom vi yder administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder. Chefen for Operations Support Wing varetager desuden garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

10.12.2023

Indrykningsdato

16.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent