Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Teknikbefalingsmand til DIANA-kl/DIV31.


3. Eskadre søger teknikbefalingsmand til DIANA-kl/DIV31.

Er du en erfaren befalingsmand med uddannelse som maskinist, og er du klar til et spændende og udfordrende job. Vi søger en erfaren teknikbefalingsmand til Division 31, i en enhed, hvor to dage sjældent er de samme.
Vi kan tilbyde et spændende og foranderligt job, hvor du er med til at forme hverdagen, hvor du her har mulighed for et job, der med garanti vil udvikle dine kompetencer og samtidig byde på sejlende tjeneste i en fast skemalagt tørn.
Om os
DIANA-klassen udgør Søværnets maritime indsatsenheder, der indgår i Danmarks maritime beredskab og myndighedsudøvelse til søs, under National Maritimt Overvågningscenter (NMOC). Der er kontinuerligt tre enheder på beredskab, enten til søs eller i havn – 24/7/365.

Besætningerne består af 12 mand, der i fællesskab løser en bred opgaveportefølje inden for farvandsovervågning. Opgaverne omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, kontrol og opsyn med skibstrafikken, søredning, forureningsbekæmpelse, assistance til politi og SKAT samt øvrige opgaver og øvelser med andre søværnsenheder og myndigheder.
Om stillingen
Som Teknikbefalingsmand (TKB) er du en del af skibsledelsen. Du får derfor indflydelse på
beslutningerne og ansvar for, at de bliver ført ud i livet.
Som TKB har du ansvaret for skibets materiel samt tekniske og forsyningsmæssige drift jf. SOKDIR
140-1, bilag 3 til tillæg B (Instruks for Teknikofficeren).
Herudover følger en række opgaver, som bl.a. består af beholdningsansvar, udfærdigelse af
vedligeholdelsesmeddelelser, føring af diverse tekniske logbøger og journaler, herunder LTS- og
maskinjournal samt teknisk sagsbehandling for enheden og division 31.
Om bord vil du fungere som leder af havariorganisationen, arbejdslederrepræsentant i enhedens
sikkerhedsgruppe, og du vil have ansvaret for uddannelse af underlagt personel samt instruks af andet
personel i sikkerhed samt i enhedens tekniske systemer.
Du vil indgå i tørnen som vagthavnede befalingsmand uden for basehavn og i basehavn indgår du som
vagtassistent i skibsgruppevagten.
Du kan forvente en stabil og planlagt tjeneste, med god mulighed for frihedsafvikling.
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og
efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Vi søger en ambitiøs og struktureret befalingsmand med personlig gennemslagskraft baseret på en god menneskelig forståelse.
Kravene til dig som vores kommende kollega, tager afsæt i den forankringsproces som er beskrevet i ”Strategi for Sergentgruppen i Søværnet”, hvorfor der er en stor forventning til, at du påtager dig det ledelsesmæssige ansvar som tjenesten medfører.

Du er udnævnt seniorsergent og har gennemført videreuddannelsestrin II for mellemledere, eller tilsvarende, med tilfredsstillende resultat. Alternativt er du oversergent, og klar til at gennemføre VUT/II-ML.
Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med sejlads i Diana-klassen. Hvis dette ikke er tilfældet må du meget gerne have erfaring med sejlende tjeneste gerne fra mindre enheder.

Du har gode samarbejdsevner og lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og for at få alle til at trække i samme retning.

Du skal kunne lede med respekt og anerkendelse blandt erfarne folk, der løser deres opgaver selvstændigt og med frihed under ansvar. Du har en professionel tilgang, bidrager positivt til den samlede opgaveløsning, og sætter en ære i at levere et godt resultat.

Du skal være god til at kommunikere i et klart og sikkert sprog, det være sig mundtligt som skriftligt, såvel til foresatte som til underlagt personel..
Du varetager funktioner på højeste funktionsniveau, hvor tjenesteerfaring akkumuleret på lavere funktionsniveauer bringes i anvendelse.

Endvidere, er du en loyal medarbejder, som gennem egne holdninger og værdier skaber den kultur, moral og disciplin som støtter op om Søværnets og 3. Eskadres kultur og identitet.

Du skal have gennemført en maskinist uddannelse.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Senior NK Div. 31, SSG Brian Stausgaard på telefon 4130 9849.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. december 2023 og Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 51 og 52. Stillingen er til besættelse 1. februar 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.12.2023

Indrykningsdato

15.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent