Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Rådighedsstillinger – Staben ved Landsdelsregion Øst søger stabsofficerer


Rådighedsstillinger – Staben ved Landsdelsregion Øst søger stabsofficerer

Er du officer på vej ud af fastansættelse i forsvaret, officer med rådighedskontrakt eller tidligere reserveofficer, og vil du gerne fastholde eller genoptage din tilknytning og bidrage til opgaveløsningen i Forsvaret?

Vi tilbyder spændende reserveofficersstillinger, godt kammeratskab, relevant tjeneste og god mulighed for at udvikle dine militære kompetencer inden for operative operationer.

Så har du mod på et spændende job i reserven, hvor der stilles store krav til samarbejde og fleksibilitet, så skal du ikke vente med at søge disse stillinger. Vi søger både til efterretning (G2), operationer (G3) og logistik (G4).
Om os
Landsdelsregion Øst indsætter landmilitære styrker fra både Forsvaret og Hjemmeværnet i den østlige del af Danmark. Derfor har vi også et tæt samarbejde med bl.a. Forsvarskommandoen, Hæren, Politiet og øvrige myndigheder. Vi har samtidig kommandoen over seks Hærhjemmeværnsdistrikter i det østlige Danmark, og mere end 4.000 aktive hjemmeværnssoldater. Vi har hovedkvarter på Kastellet i København.

Regionsstaben har ca. 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Operationsstøttesektionen (G1/4/8), Informationssektionen (G9) og Forbindelsesofficer-sektionen.
Om stillingen
Som reservist i Hjemmeværnet bliver du ansat i en designeringsfunktion i Hjemmeværnets respektive krise-/krigsorganisation.

Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Alle stabsmedlemmer har som udgangspunkt faste funktioner, men kan arbejde fleksibelt med andre opgaver afhængig af situationen. Kendskab til øvrige specialer inden for Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Operationsstøttesektionen (G1/4/8), Informationssektionen (G9) er en fordel, men ikke et krav.

Det forventes, at du som minimum deltager i aktiviteter i størrelsesordenen 10 tjenestedage pr. år. Omtrent halvdelen på hverdage og halvdelen i weekender.
Om dig
Du er kaptajn og har en baggrund som enten linje- eller reserveofficer i Hæren.

Du er en god kommunikator, og det at skabe gode relationer formår du med din positive og anerkendende tilgang til andre.

Du har erfaring med stabsarbejde, og en god taktisk forståelse. Du har erfaring med at tilrettelægge kurser og undervise, og du har en naturlig lyst til at kompetenceudvikle frivillige soldater.

Du har sans for detaljer, og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter. Du tager gerne initiativ og ved at udvikling kun sker, når arbejdsopgaver bliver løst.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte major Michael Christensen på telefon 25 31 27 21 eller mail: LRGNE-RF70@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Vi holder ansættelsessamtaler og ansætter løbende, så skynd dig at sende din ansøgning.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil i Kastellet i København. Landsdelsregionen er operativt underlagt Forsvarskommandoen med direkte operativ reference til Hærkommandoen.

Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland inkl. København, Lolland-Falster og Bornholm. Regionens primære opgave er at støtte forsvaret samt løse, varetage og koordinere militære opgaver i regionens ansvarsområde. Regionen indgår som en af komponenterne i totalforsvaret.

Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejr, terroranslag og andre samfundskritiske situationer (støtte til COVID-indsats som eksempel). Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.04.2024

Indrykningsdato

10.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent