Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Elementleder ved Air Control Wing inden for operative og tekniske systemer


Elementleder ved Air Control Wing inden for operative og tekniske systemer

Har du mod på en udfordrende og udviklende elementlederstilling, med ansvar for operativ udvikling og implementering af nye operative kapaciteter og tekniske opdateringer i ACW?
Om os
Operations Plans sektionen er en del af ACW operationsafdeling, og er ansvarlig for den langsigtede planlægning og tilrettelæggelse af ACW operative indsættelse i nationale og internationale operationer samt kapacitetsopstilling og udvikling af alle ACW underkapaciteter. Vores dagligdag er til tider travl, men altid spændende og udfordrende, da vi med det overordnede ansvar løser en bred vifte af opgaver. Vi hjælper de taktiske enheder med at skabe løsninger på daglige udfordringer, mens vi samtidigt sørger for en kontinuerlig udvikling af enhederne, således vi kan følge den taktiske og teknologiske udvikling og forblive på niveau med de bedste samarbejdspartnere på området.
Om stillingen
Du vil indgå som leder af Operations Plans and Capabilities (OPC) elementet og dermed være ansvarlig for den overordnede operative sagsbehandling af ACW operative kapaciteter herunder oplæg til udvikling og vedligeholdelse af disse, kommentering og sagsbehandling af nyanskaffelser samt projektstyring i relation til implementeringen. Du vil have tæt kontakt til alle sektioner i ACW. Derudover arbejder elementet tæt sammen med Flyverkommandoens Air C2 Sektion (FLK PAA) i forhold til udvikling og vedligeholdelse af kontrol- og varslingskapaciteter.

Som leder af elementet får du et team af erfarne og selvkørende medarbejdere, der hver har deres eget sagsbehandlingsområde. I elementet benyttes en udpræget grad af sparring, så du vil naturligt få kontakt med hele elementets opgaveportefølje.

ACW-OPC elementets arbejdsopgaver omfatter bl.a.:

- Overordnet ansvarlig for validering og udvikling af ACW C2 systemer.
- Nyanskaffelse af sensorer til ACW sensorpulje, herunder genetablering af sensor på Færøerne.
- Erstatningsanskaffelse af nyt kommunikationsmateriel, herunder et nyt Voice Communication System (VCS).
- Implementering af Air C2 løsninger i relation til FLV fremtidige nye kampfly.
- Sagsbehandling i fm. NORECAS (NORDEFCO) projektet mhp. udveksling af radarinformation mellem de nordiske lande.
- Erstatningsanskaffelse af nye lavvarslingssensorer

Det er Air Control Wings målsætning, at alt personel i operative stillinger opretholder en operativ tilgang til jobbet, hvorfor du som medarbejder i en operativ afdeling efter behov kan pålægges at opretholde operativ status, herunder at du i fornødent omfang deltager i vagttjeneste i forhold til nationale operationer. Derudover kan der blive tale om deltagelse i INTOPS med ACW deployerbare kapaciteter.
Om dig
Du har en operativ baggrund som Kontrol- og Varslingsofficer, og har gennemført VUT-1, VUK eller anden relevant diplomuddannelse. Alternativt er du en erfaren teknisk officer med operativ forståelse. Såfremt du er i gang med VUK eller du er PL og står foran at skulle gennemføre VUK ved Forsvarsakademiet kan du også komme i betragtning til stillingen, og kan ansættes i forbindelse med en uddannelsesaftale.

Du har både operativ og teknisk militærfaglig interesse gerne kombineret med indsigt i og interesse indenfor afviklingen af operationer, luftkontrol samt kommandosystemet. Du er i stand til at kombinere din operative og tekniske forståelse, således at den operative sagsbehandling af ACW systemer og kapaciteter løftes på et sagligt niveau og foregår ud fra et helhedsperspektiv. Du vil have mulighed for at få suppleret din operative og tekniske viden om ACW kapaciteter og operationer i stillingen, således at du vil få et godt grundlag for at foretage den operative sagsbehandling.

Udover erfaringsmæssig baggrund vægtes nedenstående kompetencer højt:

- Teknisk interesse set i konteksten af operative kapaciteter.
- Er fremtidsorienteret og ser udfordringer i et helhedsperspektiv.
- Gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer på tværs af fag og personelgrupper.
- Er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.
- Har gode kommunikative evner i både skrift og tale.
- Kan anvende de gældende stabsprocedurer inden for forsvaret og du forventes ligeledes at kunne anvende Workzone.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ACW-OP sektionschef Kim Sørum Poulsen på telefon 784 52 10.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Camilla Boye ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192 eller mail: FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 10. december og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt operativ myndighed i Flyvevåbnet med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde på Flyvestation Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

ACW har brug for glade medarbejdere og her vil du vil få en vigtig og særlig rolle til at gøre en forskel. Du skal, sammen med vores arbejdsmiljøkoordinator være en af ACW drivkræfter og talerør til at skabe et godt og endnu bedre arbejdsklima i ACW.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.12.2023

Indrykningsdato

10.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent