Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Elektronikassistent som ansvarlig for den daglige drift for sensor- og datasystemer på fregatten Absalon (genopslag)


Elektronikassistent som ansvarlig for den daglige drift for sensor- og datasystemer på fregatten Absalon (genopslag)

Vi du som udfordre dine lederegenskaber og samtidig være ansvarlig for den daglige drift af sensor- og datasystemer?
Brænder du for ledelse af mennesker og har du en stor interesse for teknologi samtidig med du motiveres af at udvikle andre mennesker, og af at skabe en sektion der løser opgaven over norm?

Har du mod på at gennemgå DANSARC forløb i 2024, med efterfølgende sejladser?
Om os
Som en del af Forsvaret, forsvarer Søværnet Danmarks interesser fra havet. Danmarks rolle som en af verdens førende søfartsnationer betyder, at Søværnet har en vigtig opgave med at bidrage til at skabe
den maritime sikkerhed, der er nødvendig for en fredelig udvikling i verden.

Fregatten F341 ABSALON er hjemhørende i Frederikshavn. Absalon og søsterskibet Esbern Snare, har det seneste år været indsat i NATO’s stående flådestyrke - SNMG 1, samt i antipirateri missioner, i
Guineabugten i Afrika.

Derudover har skibene deltaget i øvelser og sejladser fra Vestafrika til nord for polarcirklen. I gennemsnit sejler vi ca. 125 dage om året, men dette varierer en del fra år til år.

De forskellige sejladser dækker over øvelser og operative indsættelser, og har varighed fra alt mellem en lille uge og op til 3 måneder. I 2023 kommer vi til at gennemgå et større eftersyn på skibet, hvorfor
antallet af sejldage er begrænset. I stedet er der fokus på uddannelse og træning op mod DANSARC forløbet i 2024, samt eventuel udlån til andre enheder.

Vi arbejder både med formel uddannelse og sidemandsoplæring. Du vil derfor komme på kurser i specifikke systemer, mens du vil lære andre ting via sidemandsoplæring. Jo mere viden og erfaring du
får, jo mere ansvar vil også følge med.

Der er en speciel ABSALON ånd, hvor du hurtigt bliver en del af et større fællesskab, med kollegaer fra de øvrige divisioner. Både fordi du kommer til at arbejde sammen med dem på tværs af fagområder,
men også fordi vi ud over det faglige, plejer det sociale fællesskab.
Om stillingen
Våben- og elektronikdivisionen ledes til daglig af våben- og elektronikofficeren (VEO), og er inddelt i to sektioner med fokus på hhv. våben og elektronik. Elektroniksektionen ledes af elektronikofficeren
(EKO), som til sin hjælp har Elektronikbefalingsmanden (EKB) og dig som elektronikassistent (EKA).
Sektionen består derudover af otte faglærte og to ufaglærte konstabler.

Elektroniksektionen forestår den daglige drift og vedligehold af skibets elektroniske systemer, lige fra computere og printere til højteknologiske radar- og kommunikationssystemer.

Som EKA står du, med assistance fra EKB, for den daglige ledelse af sektionens personel. Du prioriterer og fordeler opgaver til dine teknikere, baseret på opgavens kompleksitet og prioritet. Du fører
kontrol med sektionens opgaver og områder, så vi når i mål med de rigtige opgaver til tiden.

Du koordinerer i et vist omfang med værkstederne i land – Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, omkring løsning af de vedligeholdelsesmeddelelser som du er med til at oprette.

Du finder en glæde i at motivere dine medarbejdere og sørge for læring i sektionen. Der er i forbindelse med opkøring til DANSARC rig mulighed for at deltage i planlægning af uddannelsesforløb for
sektionen.

Du har den daglige berøringsflade med sektionens medarbejdere, hvorfor du også vil være ansvarlig for deres faglige og personlige udvikling, i sparring med EKB og EKO.

Udover at varetage den primære opgave som daglig leder af Elektroniksektionen, så indgår du i tørnen som vagtassistent (VA) i havn, hvor du sammen med en Vagthavende Officer (VO) er ansvarlig for skibets vagthold.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du
skal have i din specifikke stilling, samt dine ønsker i videst mulige omfang.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.
Om dig
Vi forestiller os at du er energisk, nysgerrig og motiveret for at arbejde med ledelse og derigennem skabe de bedste forudsætninger for at personalet trives i sektionen og at skibet når sine mål.

Du er frisk på at møde sektionen og dens specialister i øjenhøjde, samt på at arbejde med gruppedynamikker og udvikling. Du har en holdning til at tingene skal gøres ordenligt og at vi skal
stræbe mod at udvikle sektionen.

Du er interesseret i at lære nyt og udvikle dig i rollen som EKA, både inden for ledelse, men også på den tekniske side, hvor du vil være specialisternes sparringspartner i opgaveløsningen.

Faglige krav:
• Søværnets basisuddannelse. (Hvis du er fra Hæren eller flyvevåbnet, se længere nede)
• Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU)
• Du skal enten inden for kort tid afslutte, eller have en afsluttet uddannelse som
elektronikfagtekniker, datatekniker eller tilsvarende.

Hvis du ikke er uddannet sergent, men er en erfaren Marinespecialist og er, eller kan, vurderes egnet til GSU, kan der laves en uddannelsesaftale i stillingen.
Er du uddannet sergent i Flyvevåbenet eller Hæren skal der laves en kompetenceafklaring, hvor der klarlægges et uddannelsesforløb for omskoling til Søværnet.

Helbredskrav:
• Kunne godkendes ved en helbreds- og tandundersøgelse (Blåt bevis).
• Kunne bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav (FFB).
Øvrigt:
Kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
• Du skal endvidere være erklæret, eller kunne erklæres, egnet til udsendelse i internationale
operationer.

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om
løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en fra konsatbelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Frederikshavn.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Våben- og elektronikofficer Kaptajnløjtnant Bjarke Pedersen på telefon +45 72 85 44 95 eller mail 2E-ABSL-VEO@mil.dk
Alternativt Orlogskaptajn Jan Niegsch på mail 2E-ST-BS01 eller telefon 72 85 75 21
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 15. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

15.12.2023

Indrykningsdato

08.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent