Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Kaptajn til Operativ Logistik Sektionen i Flyverkommandoen (Genopslag)


Kaptajn til Operativ Logistik Sektionen i Flyverkommandoen

Flyverkommandoens Logistikafdeling søger to kaptajner til arbejdet med at redefinere operativ logistik i henholdsvis national og international ramme i Flyvevåbnet (FLV) og bidrage til processen i hele Forsvaret (FSV). Ønsker du dermed muligheden for at sætte dit præg på denne proces, så er her stillingen for dig.

De to stillinger vil skulle koordinere indbyrdes og have et fokus på operativ logistik i henholdsvis nationalt og internationalt regi.

Nationalt vil fokus primært være:
Udvikling af planer for operativt logistik til understøttelse af nationalt forsvar, henholdsvis National forsvarsplan, national luftmilitær operativ plan og udvikling af koncept for operativ logistik i Flyvevåbnet, samt dennes gensidige påvirkning på FSV koncept for operativ logistik.

International vil fokus primært være:
Operativ logistik som støtte til NATO både i udvikling og planlægning, logistisk understøttelse af Host Nation Support, X-servicing og Agile Combat Employment.

Så, er du kaptajn og ønsker du stor indflydelse på Flyvevåbnets håndtering af operativ logistik og vil beskæftige dig med et område i rivende udvikling og med kæmpe potentiale, er her det rette job til dig. Du rykker samtidig helt tæt på beslutningstagerne i FLV og har muligheden for at skabe et solidt netværk både på niveau II og niveau III
Om os
Operativ logistiksektionen (PLO) er placeret i Logistikafdelingen i Flyverkommandoens (FLK) Planlægnings- og Styringsdivisionen. Logistikafdelingen (PL) er ansvarlig for den materielfaglige drift og vedligeholdelse af operative materielgenstande.

PLO er primær ansvarlig for den operative og materielfaglige logistiske forvaltning, og varetager opgaver relateret hertil.

Logistikafdelingens målsætninger og vision:

Flyvevåbnet som en professionel luftfartsvirksomhed:
Flyvevåbnets skal drives som en professionel luftfartsvirksomhed med fokus på effektiv og kvalitetsbevidst drift på vores flyvende kapaciteter.

Implementering og drift af DKMAR:
Flyverkommandoen er i implementeringsproces af DKMAR, som vil være rammen for driftsorganisationen, kvalitetsstyring, processer og proceduregrundlag ifm. tilsikring af luftdygtighed for FLV flyvende kapaciteter.

Operativ Logistik:
Logistikafdelingen skal for FLV, stå i spidsen for at redefinere operativ logistik, både ift. udvikling af koncepter og planer både værnsfælles og værnsspecifikt, og på sigt forestå drift, samt være primært koordinerende for den operative logistiske opstilling ved FLV NIV III myndigheder.

Om stillingen
Begge stillingers fokus vil være konceptudvikling samt planlægning og styring af drift for operativ logistik i en national og international ramme. Dette indebærer i den nationale ramme en stor berøringsflade internt i Forsvaret i forbindelse med at definere behov for operativ logistisk understøttelse af FLV operative kapaciteter, men også stor berøringsflade internt i FLK, i forbindelse med den operative planlægning i relation til nationalt forsvar. Der vil herudover også være behov for at koordinere med øvrige støttende styrelser, samt deltage i værnsfælles koordination på området. For den internationale ramme skal FSV behov defineres og koordineres med internationale samarbejdspartnere, alt sammen i en ramme af NATO direktiver og i tæt integration med de nationale planer.

Forsvaret (FSV) er ved at redefinere operativ logistik, og i den sammenhæng vil der i begge disse stillinger være mulighed for at sætte et præg på den proces og i høj grad influere både FLV tilgang, men også FSV tilgang til operativ logistisk understøttelse af vores operative enheder samt hvordan de integrerer i en international ramme.
Om dig
Du er uddannet kaptajn inden for den tekniske linje, og har en bred erfaring inden for det tekniske felt, gerne i en logistisk ramme. Hvorvidt du har erfaring med vedligehold eller materieldrift er ikke så væsentligt, dog er det en klar fordel med kendskab til Flyvevåbnets operative kapaciteter.
Alternativt er du en dygtigt teknisk premierløjtnant der vurderes egnet til VUK og efterfølgende udnævnelse. Du vil her blive ansat på uddannelsesaftale med funktion i højere stilling.

Da logistikafdelingen har relationer på tværs af flere styrelser er evnen til at samarbejde din måske vigtigste egenskab, herunder udvikling og pleje af relationer

Du er analytisk stærk, kan formulere dig kort og præcist i skrift og tale samt tillægge NIV II ledelsesperspektiv. Du er herudover udviklingsminded og har en pragmatisk tilgang til opgaveløsningen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Er du udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er Karup

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få flere oplysninger om stillingen ved at henvende dig til Chefen for Logistikafdelingen OL Lars Stokholm på tlf. direkte +4541322177, eller Chefen for Operativ Logistik Sektionen KN Eske Hoeneveld på tlf. direkte +4560173417.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ved ansøgning, specificer gerne hvorvidt der er ønske om nationalt/internationalt fokus, alternativt kan dette også tages ved en eventuel samtale.
Baseret på erfaring/evt. øvrige kompetencer vil der være mulighed for forhandling af et kvalifikationstillæg.

Ansøgningsfristen er den 10 december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.12.2023

Indrykningsdato

08.11.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent