Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler og Kryptosikkerhedsofficer til 3. CIS Operationsstøttebataljon


Sagsbehandler og Kryptosikkerhedsofficer til 3. CIS Operationsstøttebataljon

Styrk dine kompetencer inden for cyber- og kryptosikkerhed! Gør en forskel ved at løfte operationssikkerheden gennem kryptering af vores strategiske og taktiske kommunikation! Udbyg dit netværk på tværs af værn og missioner! Bliv vores nye sagsbehandler og elementleder inden for kryptoområdet.
Om os
Akkrediterings- og Operativ Systemudviklingssektionen (AOS) er en nyetableret sektion ved 3. CIS Operationsstøttebattaljon (3 CISOPSBTN) under Føringsstøtteregimentet. Sektionen har til opgave at sikre dokumentation og sikkerhed, herunder kryptosikkerhed, på Forsvarets operative it-systemer samt støtte udviklingen af fremtidige systemer.
Sektionen har en flad struktur og du får god mulighed for at strukturere din egen arbejdsdag. Der vil efter aftale være mulighed for at blive kompetenceudviklet både i og udenfor specialet.

Vi har en høj kvalitet i opgaveløsningen og går ikke på kompromis med denne. Indenfor kryptosikkerhedsområdet ligger også ansvaret som Kontrollerende Myndighed for hæren, som medfører en bred kontakt internt i hæren, men også ved de andre værn og civile virksomheder.
Om stillingen
Du vil indgå som sagsbehandler i et højt specialiseret og selvkørende hold inden for kryptosikkerhedsområdet. Samtidigt, vil du også have fokus på udviklingen af kryptoområdet, for at tilsikre de fremtidige behov fra Brigade CIS projektet kan dækkes.
Du skal:
• Virke som personaleansvarlig leder af kryptosektionen bestående af 2 sagsbehandlere (M231), 2 instruktører (M221) samt en alternativ kustode (M112).
• Virke som 3. CISOPSBTN kryptosikkerhedsofficer.
• Sagsbehandle opgraderinger og nyanskaffelser inden for kryptosikkerhedsområdet.
• Uddanne inden for kryptosikkerhed i hele forsvaret og staten, herunder på kryptosikkerhedsofficererskurserne.
• Deltage på sikkerhedsinspektioner og rådgive egen og andre myndigheder inden for kryptosikkerhedsområdet.

Du vil få en stor kontaktflade til resten af de dele af forsvaret, hvor der arbejdes med kryptosikkerhed, herunder til Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste. I den forbindelse forventes der en del rejseaktivitet i både ind- og udland af kortere varighed.

Da vi er en ny enhed, der er ved at etablere sig, er der stor mulighed for indflydelse på stillingen og arbejdsopgaverne.
Udviklingen på cybersikkerhedsområdet er i hastig fremmarch og det forventes at du bidrager til udfoldelsen af det stigende behov for krypteret kommunikation mellem Rigsfællesskabets myndigheder, styrelser og civile virksomheder.


Om dig
Stillingen er åben for alle værn og kan besættes med en kaptajn/kaptajnløjtnant (M321). Vi forventer, at du har gennemført videreuddannelsestrin I for ledere (VUT-I/L) eller videreuddannelseskursus (VUK)
Du kan også have ovenstående baggrund, men pt. være ansat uden for Forsvaret, med lysten til at genindtræde og besætte denne spændende stilling.

Det er et krav, at du kan formulere dig korrekt (skriftligt og mundtligt) på engelsk(STANAG 3333) samt kunne sikkerhedsgodkendes til HEM.
Der er ikke et krav om en teknisk baggrund for at bestride stillingen, men du skal have en interesse for kryptosikkerhedsområdet. Såfremt du ikke besidder kvalifikationerne inden for kryptosikkerhedsområdet, udarbejdes en individuel uddannelsesplan som omfatter interne som eksterne kurser, af sektionens specialister.
Da stillingen indeholder en høj grad af selvstændighed, så forventes du at være initiativrig og forudseende. Vi forventer, at du har gode analytiske evner fordi du skal kunne sætte sig ind i og fortolke komplekse bestemmelser samt være med til at håndhæve disse.
Du vil få mange udadrettede opgaver, hvor du skal rådgive på højere niveau, eksempelvis Hærkommandoen, hvorfor du trives med at skabe og vedligeholde relationer.
Rådgivningsrollen og vores mission om at skabe end endnu stærkere kryptosikkerhedsforståelse og –kultur medfører, at du kommunikerer klart og tydeligt i øjenhøjde med modtageren, også når det handler om komplekse problemstillinger.

Der er tale om en fast stilling med tjeneste ved Føringsstøtteregimentet med fast tjenestested i Fredericia.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Hvis du er premierløjtnant, og er i gang med Føringskursus, og i øvrigt har den rette profil, hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Kristian A. Petersen på tlf.: 728 26504.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er den 10. december 2023.

Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter med henblik på besættelse af stillingen snarest mulig herefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer. Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser. En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

10.12.2023

Indrykningsdato

27.10.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent