Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Underviser til den Militære Akademiuddannelse ved Flyvevåbnets Sergentskole


Underviser til den Militære Akademiuddannelse ved Flyvevåbnets Sergentskole

Vil du være med til at uddanne og forme de kommende over- og seniorsergenter i Flyvevåbnet som mellemledere? Ønsker du at udvikle dine kompetencer inden for ledelse, pædagogik, strategi og operationer?

Så er stillingen som underviser på Flyvevåbnets Sergentskole lige noget for dig.
Om os
Flyvevåbnets Sergentskole er en dynamisk uddannelsesinstitution, der er geografisk placeret på Flyvestation Karup. Som en del af Forsvarsakademiet og Flyvevåbnets Officersskole på Svanemøllen, spiller vi en afgørende rolle i at levere den bedste og mest attraktive mellemlederuddannelse inden for Flyvevåbnet.

Vi er en moderne og effektiv skole, der værdsætter både traditioner og kultur i Flyvevåbnet. Vi stræber efter at sikre god trivsel og skabe en af Forsvarets bedste arbejdspladser
Om stillingen
Som underviser på den Militære Akademiuddannelse vil du rapportere til en elementleder. Du vil primært have fokus på fagene ”sagsbehandling og forvaltningsjura”, "Operationer i Flyvevåbnet" samt "Strategi i Forsvaret". Som underviser vil du spille en afgørende rolle i at forme kommende seniorsergenter, og bidrage til deres personlige og faglige dannelse samt holdningsprægning.

Din egen erfaring som befalingsmand og seniorsergent vil blive værdsat, da du vil bruge din faglige viden til at sikre et højt fagligt niveau hos de studerende. Afhængigt af dine kompetencer kan du også deltage i undervisning og evaluering på andre fag inden for videreuddannelse af mellemledere. Derudover vil du være involveret i oprettelse og revidering
af fjernundervisning via Moodle-platformen.

Vi forventer, at du vil bidrage til udviklingen af uddannelserne i takt med Forsvarets og Flyvevåbnets udvikling. Du vil også deltage i revidering og udvikling af uddannelsesdokumentation og undervisningsmetoder. I kursusfrie perioder er der mulighed for afvikling af overarbejde eller gennemføre egen efteruddannelse.

Vi værdsætter en fleksibel arbejdsplads, der tager individuelle hensyn, samtidig med at det opfylder Forsvarets og Flyvevåbnets krav til styrkeproduktion. Du kan forvente at gennemføre en komplet diplomuddannelse (NIV6), der inkluderer et samlet forløb på ca. 3 måneder som fuldtidsstuderende på den Militære Diplomuddannelse (MDU) på Flyvevåbnets Officersskole.
Om dig
Du er en erfaren seniorsergent i Flyvevåbnet og har enten afsluttet, eller er ved at afslutte din akademiuddannelse. Hvis du er en erfaren oversergent med den rette profil, og har gennemført VMF I-modulerne eller tilsvarende, kan du også komme i betragtning. Du vil i så fald blive ansat på en uddannelsesaftale, og gennemgå kompetenceudvikling til seniorsergent i henhold til Flyvevåbnets retningslinjer.

Du har måske en baggrund som faglærer, underviser eller instruktør inden for uddannelsesområdet i Forsvaret, enten fra et skolemiljø eller fra en af Forsvarets operative enheder. Erfaring med, eller motivationen for at lære om,fjernundervisning og interesse for at udvikle dine undervisningsevner på digitale platforme er en fordel.

Som underviser skal du kunne vurdere og justere tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af uddannelsesforløb. Du skal også kunne identificere og udvikle enkeltpersoners og gruppers faglige uddannelses- og udviklingsbehov. Vi forventer, at du arbejder selvstændigt og trives med frihed under ansvar. Du skal have gode samarbejdsevner, en positiv energi og aktivt bidrage til et godt arbejdsklima på skolen. Hvis du har operativ baggrund fra en afFlyvevåbnets wings og indblik i Flyvevåbnets kapaciteter og opgaver, vil det være en fordel.

Erfaring fra international tjeneste er ønskelig, men ikke et krav.

Vi værdsætter mangfoldighed på skolen og opfordrer dig derfor til at medsende en
personlighedsprofil som GARUDA eller lignende. Hvis du ikke har en sådan profil, er du velkommen til at kontakte os.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte elementleder CSG Michael Rex Mejlholm på telefon 41 38 28 46. 

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller mail FPS-MAN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 22. oktober 2023 og samtaler forventes afholdt efterfølgende. Stillingen er til besættelse 1. november 2023 eller snarest derefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.

FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.

FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

22.10.2023

Indrykningsdato

18.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent