Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Operativ sagsbehandler for luftrumsovervågning til Operations Plans ved Air Control Wing


Operativ sagsbehandler for luftrumsovervågning til Operations Plans ved Air Control Wing

Har du mod på en spændende og udfordrende sagsbehandlerstilling på en dynamisk, fleksibel og til tider travl arbejdsplads? Så vi lige nu stillingen som operativ sagsbehandler ved Operations Plans.
Om os
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt enhed i Danmark, som døgnet rundt – året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. ACW stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar” og fokuserer på at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og anerkendelse af medarbejderne, der er ACW vigtigste ressource.

Operations Plans sektionen er en del af ACW operationsafdeling, og er ansvarlig for den overordnede planlægning og tilrettelæggelse af ACW operative indsættelse i national og internationale operationer samt kapacitetsopstilling og udvikling af alle ACW underkapaciteter. Vores dagligdag er travl, men spændende og udfordrende, da vi med det overordnede ansvar løser en bred vifte af opgaver. Vi hjælper de taktiske enheder med at skabe løsninger på daglige udfordringer, mens vi samtidigt sørger for den langsigtede udvikling af kapaciteterne, således vi kan følge den taktiske og teknologiske udvikling og forblive på niveau med de bedste inden for vores felt.
Om stillingen
Du vil være sagsbehandler på det operative og tekniske område ved ACW Operations Plans & Capability elementet, hvor du vil bidrage til sagsbehandling i forbindelse med opbygning samt deling af luftbillede over dansk interesseområde, herunder udarbejdelse af operative procedurer og bidrage til udarbejdelsen af tekniske løsninger.

Du er sagsbehandler indenfor teknisk/operativ kapacitetsudvikling - herunder for C2- og linksystemer og i relation til deployerbare operationer ved ACW underkapaciteter.

Konkret vil dine arbejdsopgaver omfatte:

- Foretager selvstændig sagsbehandling, primært inden for ovenstående operative arbejdsområder.
- Tester, konfigurerer og yder support på en række C2- og linksystemer.
- Operativ ansvarlig for test og implementering for software og hardware på operative systemer efter godkendelse på rette niveau.
- Bidrage til sagsbehandlingen på FLYSIK området.
- Opretholder operativ status efter nærmere direktiv, og bidrager til den nationale opgaveløsning, når det skønnes nødvendigt.
- Støtter i forbindelse med uddannelse på operative systemer.
- Deltager i site survey i forbindelse med mulig deployering af ACW kapaciteter.
- Deltager i enabling i forbindelse end deployering af ACW kapacitet.
- Bidrage til sagsbehandling af sektionens øvrige operativt relaterede emner.

Der er til stillingen knyttet et krav om, at du kommer med mindst fem års operativ Kontrol- og Varslingstjeneste, ligesom det vil være en fordel, hvis du har erfaring med operativ sagsbehandling.
Om dig
Stillingen bestrides på funktionsniveau som chefsergent og kræver erfaring som sagsbehandler og mindst fem års operativ tjeneste ved Kontrol- og Varslingsenhed.

Du har operativ militærfaglig indsigt i afviklingen af luftoperationer og besidder gode samarbejdsevner.
Derudover vægtes nedenstående kompetencer meget højt:

• Arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver og inden for dit eget fagområde.
• Har gode samarbejdsevner og er god til at etablere og vedligeholde dit professionelle netværk.
• Er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.
• Har stærke kommunikative evner i både skrift og tale.
• Gode faglige engelskkundskaber
• Har en god ordenssans og ansvarsfølelse, og du sætter pris på præcision i dit arbejde.
• Kan anvende de gældende stabsprocedurer inden for forsvaret og du forventes ligeledes at kunne anvende KESDH/WORKZONE.
• Anvender PC og Microsoft Office programmer som en naturlig del af din hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent som har et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af Operation Plans & Capability elementet kaptajn Kasper Birkenfeldt på telefon 72 84 52 14, eller chef for Operations Plans sektionen major Kim S. Poulsen på telefon 72 84 52 10.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 1. oktober 2023 og samtaler forventes afholdt løbende.
Stillingen ønskes besat 1. november 2023 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt operativ myndighed i Flyvevåbnet med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde på Flyvestation Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

ACW har brug for glade medarbejdere og her vil du vil få en vigtig og særlig rolle til at gøre en forskel. Du skal, sammen med vores arbejdsmiljøkoordinator være en af ACW drivkræfter og talerør til at skabe et godt og endnu bedre arbejdsklima i ACW.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

15.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent