Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Vagtholdsleder (SG) til Vagt- og Bevogtnings Elementet på Flådestation Korsør


Vagtholdsleder (SG) til Vagt- og Bevogtnings Elementet på Flådestation Korsør

Har du det, der skal til, for at indgå som vagtassistent / vagtholdsleder, ved Vagt- og Bevogtningselementet Flådestation Korsør?
Kan du lede selvstændige soldater i en til tider hektisk og dynamisk hverdag?
Kan du bevare overblikket samtidig med at du skal have alle detaljerne med?
Så er du måske vores kommende vagtassistent / vagtholdsleder.
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Korsør (FLS KOR) kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service, er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at hjælpe Søværnet og Forsvaret, døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

FLS KOR består af en ledelse, et Garnisonselement og to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion, vi er i alt 78 medarbejdere.

Vagt og Bevogtningselementet på Flådestation Korsør er en lokalt forankret professionel vagtenhed. Enheden er kendetegnet, ved en høj grad af professionalisme og har et stort lokalt kendskab til Flådestation Korsørs opgaver og personel. Dette kendskab er en af årsagerne til, at vagten udgør en stærk samarbejdspartner, som positivt understøtter Søværnets samlede opgaveløsning. Der hersker et super godt arbejdsmiljø, hvor alle støtter op om hinanden.

Vi understøtter Flådestations, Søværnets og Forsvarets opgaveløsninger både nationalt og internationalt.
Personel fra Vagt og Bevogtningselementet, kan således også indgå som ressource, når der udsendes enheder, til støtte for Søværnet i nationale og internationale øvelser, opgaver og operationer.

Vagt og Bevogtningselementet er geografisk placeret på Flådestation Korsør og er organiseret som et selvstændig element, under Chefen for den Operative Støttesektion.
Søværnet råder over en lignende enhed placeret på Flådestation Frederikshavn.
Om stillingen
Som befalingsmand og vagtassistent / vagtholdsleder, bliver du en del af et velfungerende element, der arbejder tæt sammen med de myndigheder og enheder, der er hjemmehørende på Flådestation Korsør.

Du vil blandt andet fungere som sparringspartner for resten af befalingsmandsgruppen, samt løfte opgaver som f.eks. vedligeholdende træning og uddannelse mm.

Som vagtassistent / vagtholdsleder vil du både skulle lede, men også selv indgå i den kontinuerlige bevogtningstjeneste på et vagthold, hvor tjenesten forrettes døgnet rundt, året rundt. Vi holder vagten, så andre kan vinde kampen.

På vagtholdet indgår du i den daglige opgaveløsning, som bl.a. omfatter adgangs- og opholdskontrol, alarmmonitering og alarmudrykning, eskortering, patruljetjeneste, tjeneste på vagtcentral, katastrofe- og terrorberedskab og vedligeholdende uddannelse, fungerer som vagtassistent over for vagtgasterne. Dette er blot nogle af de aktiviteter, du kan forvente at deltage i.

Du skal forvente, at andre vil kigge på dig og forvente, at du kan give dem svar. Du skal således være komfortabel med, både selv at skulle være en dygtig håndværker, men også at kunne trække dig i baggrunden og holde styr på det samlede billede.

Som med resten af dine kommende kollegaer, er stillingen operativ og omfatter tjeneste ved Vagt- og Bevogtningselementet i Korsør, herunder ledelse og indsættelse af vagthold. Du vil opleve en stor grad af selvstændighed i dit arbejde, hvorfor du skal være handlekraftig og besidde en god metodisk og analytisk sans. Du refererer direkte til vagtlederen og indgår i ledelsesgruppen, bestående af syv befalingsmænd på alle niveauer.

Vores opgaver er mangeartede og dynamiske, hvilket forudsætter en fast, men dog også fleksibel tilgang, til de forskellige opgaver og løsninger, som du bliver stillet overfor.
Om dig
Du er en erfaren sergent, der fremstår professionelt med autoritet, høfligt, imødekommende og ordenligt, og som både kan løfte ledelses- såvel som manuelle opgaver.
Vi lægger vægt på, at du har interesse og flair for sikkerhedsarbejdet og de forventninger der stilles hertil.
Du forventes at være ansvarsbevidst, initiativrig og i stand til at kunne arbejde selvstændigt, samt kunne bevare overblikket i perioder, med en til tider hektisk hverdag.

Du kan forvente et job, hvor du, udover selv at skulle kunne dit soldaterhåndværk, samtidig skal kunne befale, lede og monitorere, samt kontrollere underlagt personel.

Det stiller krav til dine kommunikative evner. Du skal kunne kommunikere med dine omgivelser i et klart, forståeligt sprog og samtidig løbende orientere dine foresatte om tilstanden hos personel og materiel.

Det forventes, at du aktivt og loyalt formidler ledelsens hensigter og mål til underlagt personel.

En af dine funktioner vil blive at støtte og vejlede Forsvarets medarbejdere og gæster, og ligeledes påtale og irettesætte uhensigtsmæssig og kompromitterende adfærd. Vi er Søværnets ansigt udadtil, og skal agere derefter.

Som Vagtassistent skal man også kunne tage vare på / støtte og vejlede erhvervspraktikanter, i aften og nattetimerne.

Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en betragtelig del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og lør-/søn- og helligdage. Desuden skal du kunne skabe gode samarbejdsrelationer til kollegaer og øvrige samarbejdspartnere, civile som militære.

Herudover er der følgende krav
Du har gode dansk og engelskkundskaber skriftligt såvel som mundtligt svarende til 9. kl. afgangseksamen.
Har kørekort til kategori B.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Du har gennemført og bestået Flyvevåbnets bevogtningsuddannelse, eller er uddannet MP. Hvis du ikke har en af disse, skal du som det første gennemføre og bestå Flyvevåbnets bevogtningsuddannelse som starter i uge 46 og derved, vil ansættelses datoen være 01 NOV 2023, eller ca. 14 dage før, næste uddannelsesstart i 2024.
Du er egnet til INTOPS og har en godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)

Såfremt du findes egnet til stillingen, vil du blive indkaldt først i uge 43 til en fysisk test, hvor du skal bestå Forsvarets fysiske basiskrav, for at gå videre, til en ansættelsessamtale samme dag.
Kommer du fra det civile, skal du hurtigst mulig til afprøvning ved forsvarets dag, hvor du igen skal bestå Forsvarets fysiske basiskrav, samt til helbredskontrol og psykolog- samtale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte vagtleder oversergent Søren Lützhøft Rasmussen på 25 39 38 69, eller på mail 3e-kor-LDVBE@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. oktober 2023 og samtaler forventes afholdt uge 43. Stillingen er med tiltrædelse pr. 01. DEC 2023. (01 NOV 2023 uden BEV UDD)

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

21.10.2023

Indrykningsdato

15.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent