Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Cyberspecialist og faglærer for Flyvevåbnets cyber awareness uddannelse under Mission Support Squadron ved Operations Support Wing i Karup


Cyberspecialist og faglærer for Flyvevåbnets cyber awareness uddannelse under Mission Support Squadron ved Operations Support Wing i Karup

Har du en passion for cyber området og vil du gerne være med til at udvikle området i Flyvevåbnet?

Så er du måske den nye cyberspecialist og faglærer i Mission Support Squadron under Operations Support Wing?
Om os
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.

Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Foto-tjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten.

Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.
Om stillingen
Du ansættes som cyberspecialist og faglærer med reference til elementlederen.

Elementet består p.t. af en elementleder og en cyberspecialist/faglærer.

Cyber awareness uddannelserne til støtte for Flyvevåbnets Wings blev startet op i 2019 og er meget efterspurgte.

Vi forventer, at der skal foregå udvikling inden for kursusområdet vedr. hhv. målgrupper og faglige kvalifikationer, som du forventeligt vil blive inddraget i.

Derudover yder cyber elementet rådgivning til Flyvevåbnets Myndigheder vedr. tekniske og sikkerhedsmæssige anbefalinger til koncepter, gennemførelse af pen-test, anskaffelser, processer, organisation og doktrin på cyberområdet i FLV.

Der skal i den forbindelse forventes et løbende samarbejde med Flyvevåbnets Wings og sagsbehandlerne i bl.a. Flyverkommandoen.

Samlet set skal elementet bidrage til udvikling af den decentrale cyber defence kapacitet i Flyvevåbnet.

Stillingen indebærer i den forbindelse stor frihed til at sætte sit eget præg på opgaverne og den videre udvikling af cyber awareness området.

Det endelige stillingsindhold vil blive tilpasset ud fra den valgte kandidats erfaring og kompetencer.

Om dig
Vi søger en holdspiller, som prioriterer fællesskabet og helheden højt.

Vi forventer, at du har en oprigtig interesse i cyber området, og at du er motiveret mht. at udvikle området yderligere.

Vi går efter at ansætte den dygtige cyberspecialist og ildsjæl, som også kan fungere som instruktør og faglærer og som vil hjælpe med at tage elementet til næste niveau.

Det vil være en fordel, hvis du f.eks. er faglært på det tekniske område med relationer til cyber området eller har en professionsbachelor inden for IT-sikkerhed.

Ligeledes vil det være en fordel, hvis du har erfaring med f.eks. programmering, C++, Python, JAVA eller erfaring med anden kodning og har undervisningserfaring.

Du skal i stillingen forvente nogen rejseaktivitet, da cyber kurserne gennemføres ved Flyvevåbnets Wings.

Stillingen er indplaceret som oversergent, men vi modtager også gerne ansøgninger fra den erfarne og dygtige sergent, som med de rette kompetencer vil kunne udnævnes i stillingen.


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte eskadrillechefen major John William Dall på tlf.: 4138 2825 eller via mail: OSW-OM-301@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kontorfuldmægtig Cecillia Sofie Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CES@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 01. oktober 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 01. december 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Operations Support Wing
Operations Support Wing er Flyvevåbnets største enhed målt på specialer og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Vi er Flyvevåbnets værnepligtige første møde med Forsvaret, og står – udover Flyvevåbnets Basisuddannelse – også for missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser, ligesom vi yder administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder. Chefen for Operations Support Wing varetager desuden garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

11.09.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent