Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende i Uddannelsessektionen ved Panserbataljonen, Jydske Dragonregiment (genopslag)


Næstkommanderende i Uddannelsessektionen (S7) ved Panserbataljonen, Jydske Dragonregiment (genopslag)

Brænder du for kampvognsvåbnet? Evner du at have mange bolde i luften samtidig, og kan du finde motivation i at være en af de bærende kræfter i uddannelses- og udviklingsvirksomheden for Hærens tungeste platforme?

Så har du muligheden for et udfordrende og udviklende job som næstkommanderende i Panserbataljonens Uddannelsessektion ved Jydske Dragonregiment.
Om os
Panserbataljonen består af en stab, en uddannelsessektion (S7), en pansret bjærgningssektion samt tre kampvognseskadroner. På kort sigt er bataljonens fokus rettet mod den fortsatte implementering af LEOPARD 2A7 samt opstilling, uddannelse og udsendelse af kampvognseskadroner som bidrag til NRI og internationale operationer.

I øjeblikket er den primære opgave for Uddannelsessektionen ved Panserbataljonen, at virke som kapacitetsansvarlig for kampvognsvåbnet og den Pansrede Bjærgningsplatform. Den faglige ekspertise i Uddannelsessektionen er bærende i denne opgaveløsning, og afgørende for fastholdelse af et højt uddannelsesniveau ved enhederne.

Panserbataljonen er en arbejdsplads hvor evnen til initiativ, nytænkning og selvstændig opgaveløsning baseret på en høj faglighed er i højsædet. Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning. Bataljonsstaben er bemandet med dygtige og dedikerede medarbejdere inden for specialerne administration, efterretning, operationer, logistik, uddannelse og udvikling. Endvidere er en aktiv og engageret reserveentitet tilknyttet bataljonen.

Uddannelsessektionen forventes i løbet af 2023 overført organisatorisk til Tjenestegrensafdelingen for Kamptropperne, der bliver en ny afdeling direkte under Chefen for 2. Brigade, hvori man samler og koordinerer indsatsen mellem udviklings- og uddannelsessektionerne på tværs af kamptropperne. I den forbindelse bevarer Uddannelsessektionen sin fysiske placering ved staben for Panserbataljonen, ligesom det daglige, nære samarbejde og den løbende direkte koordination ikke forventes ændret markant.
Om stillingen
Som næstkommanderende i Uddannelsessektionen er du i vidt omfang ansvarlig for planlægning og dele af den daglige drift herunder informationsdeling, planlægning af aktiviteter og arbejdstid i samråd med chefen, booking af terræn og øvrige ressourcer i forbindelse med sektionens kurser, samt ajourføring af sektionens AKOS og kursuskalender.

Derudover består opgaveporteføljen i, at du, som sagsbehandler, bidrager til udfærdigelsen af sektionens publikationer samt gennemfører selvstændig sagsbehandling i forbindelse med projekter, som du tildeles ansvaret for eller bidrager til. Sektionens næstkommanderende er bl.a. derfor også, i samvirke med den primære sagsbehandler, overordnet ansvarlig for sektionens aktiviteter i forbindelse med anskaffelsen af en ny panserbjærgningsvogn.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn.

Du har godt styr på uddannelsesbegreber og –koncepter i Hæren, og har erfaring med at planægge, tilrettelægge, gennemføre, kontrollere og evaluere uddannelsesaktiviteter og udviklingstiltag. Det er ønskeligt, at du har forrettet tjeneste som næstkommanderende og chef i en kampvognseskadron, og at du har erfaring fra en international udsendelse.

Du har gode kommunikative evner, herunder behersker du engelsk i skrift og tale, samt besidder gode IT-færdigheder og gode analytiske anlæg. Det er en fordel, hvis du allerede er fortrolig med eMTEP og Workzone.

Du er velbedømt inden for FOKUS kompetencerne: faglighed, analytisk tænkning, planlægning, nytænkning, helhedsorientering, samarbejde og styring.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Panserbataljonen oberstløjtnant Kristian Kold på tlf. 72 82 32 00 eller via mail: JDR-1B-CH@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Anja Yde på tlf. 72 81 90 72 eller mail FPS-AYS@mil.dk

Ansøgningsfrist er den 1. oktober 2023.
Samtaler gennemføres løbende.
Stillingen ønskes besat den 1. november 2023 eller snarest herefter.
Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen er også tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”. Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

31.08.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent