Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningshjælper til Staben 2. Military Intelligence Bataljon, Efterretningsregimentet Varde


Forsyningshjælper til Staben 2. Military Intelligence Bataljon, Efterretningsregimentet Varde

Er du klar på en spændende, varieret og travl hverdag, præget af opgaver med stor betydning? så er stillingen som forsyningshjælper ved staben 2. Military Intelligence Bataljon lige noget for dig.
Om os
2. Military Intelligence Bataljon (2 MIBTN) ved Efterretningsregimentet (EFR) er en kapacitetsbataljon, bestående af efterretningsindhentnings-, og analyse- samt påvirkningskapaciteter.

2 MIBTN leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte enheder, uddanner efterretnings- og påvirkningsenheder, gennemfører militær sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct after Capture (CAC) samt forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever for efterretningstropperne.

Staben ved 2 MIBTN består af 12 medarbejdere og støtter bataljonschefen samt underafdelingerne.

2 MIBTN er pålagt en række operative opgaver ifbm. INTOPS, NATOPS, øvelser, beredskab samt almindelig styrkeproduktion. Derudover opstår der jævnligt nye opgaver, som der skal løses på tværs af staben i samarbejde med andre enheder i 2 MIBTN.

Logistiksektionen i staben består af en logistikofficer, en logistikbefalingsmand og en forsyningshjælper.
I dagligdagen understøtter logistiksektionen underafdelingerne gennem vejledning af chefer, næstkommanderende og forsyningssektioner.

Derudover gennemfører logistiksektionen daglig sagsbehandling og direktivgivning til underafdelingerne. Opgaverne indbefatter eksempelvis tilpasning af enhedens normering, fordeling af ammunition og materiel, håndtering af særlige hændelser, indkøb og logistisk uddannelse. Ydermere fungere logistiksektionen som forsyningssektion for stabschefen og de øvrige medarbejdere i staben.

I logistiksektionen lægges der vægt på en åben og imødekommende omgangstone. De mange forskelligartede opgaver i logistiksektionen betyder, at der er rig mulighed for at videreudvikle og dyrke den enkeltes kompetencer samt interesseområder.
Om stillingen
Som forsyningshjælper i staben vil din primære arbejdsopgave være drift af stabens forsyningsregnskab (myndighedsbeholdning). Derudover skal du varetage daglige praktiske og driftsrelaterede logistiske opgaver til støtte for staben og de tilhørende sektioner (ca. 30 medarbejdere).

Din nærmeste foresatte er CH S4.

Du underviser, støtter og vejleder underafdelingerne i håndtering af deres myndighedsbeholdning og hjælper med at bibringe en logistisk forståelse hos både underafdelingernes forsyningssektioner og kompagniledelser.

Du vil have store aktier i kontrol af underafdelingernes indkøb, afskrivninger og forsyningsregnskab. Derudover vil du have ansvaret for gennemførelse af den daglige forsyningstjeneste samt årlig mønstring i staben.

Såfremt du ikke har tidligere erfaring som forsyningshjælper eller logistiker, vil vi udarbejde en uddannelsesplan med henblik på at opkvalificere dine kompetencer.

Du vil i et mindre omfang støtte andre medarbejdere i staben som stabshjælper. De praktiske opgaver består bla. i klargøring af mødelokaler, bestilling af elefoner eller afhentning af materiel. Derudover kan der være behov for, at du står til rådighed som direkte støtte for stabschefen ved særlige begivenheder eller aktiviteter.

Stillingen indeholder primært daglig tjeneste 37 timer ugentligt, men der kan forekomme enkelte afgivelser.
Om dig
Du er korporal, eller en erfaren konstabel, der er fundet egnet til at gennemføre korporal uddannelsen.

Vi forventer, at du:
• Som forsyningshjælper kan arbejde målrettet, selvstændigt og løsningsorienteret.
• Er stabil og velovervejet, men også har lyst til og flair for arbejdet med forsyningstjenesten.
• Udviser tålmodighed i opgaveløsningen og tager initiativ når der er behov for det.
• Har flair for arbejdet på computer og er villig til at lære at anvende nye it-systemer.

Vi har ingen faglige krav ud over, at du skal have kørekort til minimum kategori B. Ud fra dine kompetencer vil vi tilrettelægge en uddannelsesplan for dig.

Det er en fordel hvis du:
• Tidligere har arbejdet med forsyningstjeneste.
• Har gennemført og bestået DeMars myndighedsbeholdning 904.
• Har erhvervet kørekort kategori C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte logistikofficer kaptajn Jakob Pihl på tlf. 41 32 04 71.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 1. oktober 2023. Samtaler forventes afholdt i uge 40.

Stillingen er til besættelse 1. december 2023, eller snarest muligt herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og
www.flyttilvarde.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

01.10.2023

Indrykningsdato

16.08.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent