Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

VTS-operatør tilkaldevikar til VTS Øresund i Malmø


VTS-operatør tilkaldevikar til VTS Øresund i Malmø

Er du uddannet skibsfører og har du lyst til et anderledes job på land? Så har du her muligheden for at prøve kræfter med jobbet som VTS-operatør tilkaldevikar.
Vi har brug for en fleksibel tilkaldevikar, der kan træde til ved fravær hos kollegaer.
Stillingen er uden fast timeantal.
Om os
VTS Øresund (Vessel Traffic Service Øresund) er et sikkerhedssystem, der er etableret for at bidrage til sikker sejlads i Øresund.

VTS Øresund er bemandet af en chef, samt 10 operatører i den danske del og tilsvarende i den svenske del. Et vagthold består af tre operatører, som i udgangspunktet arbejder i 12-timers vagter og med sammenhængende friperioder. Alle ansatte er civilt ansatte med skibsførereksamen.

Vi er et team med stærkt engagement i jobbet og respekt for hinandens forskellighed. Samtidig har vi en uformel omgangstone med plads til humor i dagligdagen.

Teamet er sammensat af dygtige kollegaer med mange års erfaring. Der vil derfor være trygge rammer i jobbet og god mulighed for oplæring samt feedback fra kollegaerne i forbindelse med opstart som VTS-operatør.
Om stillingen
Du får til ansvar at kontrollere og registrere, om skibsfarten overholder gældende love, bekendtgørelser og IMO-rekommandationer. Hvis disse overtrædes, udarbejder du rapporter for den enkelte hændelse.

Du er med til at sikre, at sejladssituationer, der kan udgøre en fare for sejladssikkerheden og miljøet undgås.

Du arbejder som udgangspunkt i 12-timers vagter og får sammenhængende frihed. Vagterne bestrides sammen med både danske og svenske operatører.

Vi tilbyder et alsidigt job med mulighed for udvikling.

Du får en grundig og struktureret introduktion til VTS-området samt oplæring i jobbet før du går i selvstændig vagt. Hvis du ikke allerede har gennemført et VTS-basiskursus, vil du også gennemføre det i introduktionsperioden.
Om dig
Du har en skibsføreruddannelse eventuelt suppleret med VTS-basiskursus. Du har gode engelskkundskaber og generelt en god og klar mundtlig kommunikation.

Du har personlig gennemslagskraft, er ansvarsbevidst og kan arbejde i teams.

For at opnå succes i jobbet er det vigtigt, at du har en rolig og tålmodig fremtoning over for skibsfarten og i samarbejdet med dine kollegaer.
Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker på individuel kontrakt, hvor løn og pension forhandles individuelt efter kvalifikationer. Ansættelsen vil lægge sig op af de vilkår, som er gældende i overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Lederne Søfart.

Arbejdspladsen og dit faste tjenestested vil være i Malmø, Sverige.

Ansættelsesforholdet er underlagt dansk ret. Dog gælder ufravigelige svenske regler.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du at vide mere om stillingen kan du kontakte chefen for VTS Øresund Christian Kopp Pedersen på 3043 8623 eller mail 3e-soevtsoch@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Julie Manthey Cramer-Palmquist på 3266 5692.

Stillingen er til besættelse den 1. maj eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er den 28. marts 2023.

Efter ansøgningsfristens udløb gennemfører vi en kvalitativ vurdering af ansøgerne og inviterer egnede kandidater til en samtale umiddelbart herefter.

Du søger stillingen via nedenstående link. Du bedes vedhæfte ansøgning, CV samt kopi af dit skibsførerbevis som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed optimere opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 3. Eskadre (3 ESK)
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

28.03.2023

Indrykningsdato

14.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent