Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Leder af Operationselementet ved Eskadrille 515 i Kastrup


Leder af Operationselementet ved Eskadrille 515 i Kastrup

Er du kaptajn med erfaring inden for luftoperationer? Ønsker du at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer? Vil du have indflydelse på hvordan Flyvevåbnets flyveledelse og flyveinformationstjeneste i dansk luftrum skal gennemføres og udvikles? Vil du bidrage til at Flyvevåbnet får de bedste betingelser til at gennemføre luftoperationer?
Kan du svare ”ja” til disse spørgsmål, kan Air Control Wing tilbyde dig en eftertragtet og spændende stilling ved Eskadrille 515 - som leder af enhedens operationselement.
Om os
Eskadrille 515 udøver i samarbejde med Naviair den samlede områdekontrol- og flyveinformationstjeneste for fly i dansk luftrum. Det sker fra den fælles civile/militære kontrolcentral kaldet Area Control Center (ACC) i Naviairs bygningskompleks i Kastrup.
Eskadrille 515 skal under særlige omstændigheder varetage Flyverkommandoens opgave som ”driftsherre” i ACC. Af denne årsag opretholdes en funktion som vagthavende officer på døgnbasis.

Det operative personel ved enheden består af flyveledere og flyveinformationsoperatører. Flyvelederne udøver flyvekontroltjeneste for danske og udenlandske kamp-fly i dansk luftrum. Herudover indgår flyvelederne i varetagelsen af ACC kontrol med civile fly.
Flyveinformationsoperatørerne udøver flyveinformationstjeneste på døgnbasis, for alle danske og udenlandske militære luftfartøjer i dansk luftrum, som flyver efter visuelle flyveregler.

Eskadrille 515 indgår i Airspace Management Cell Danmark, som koordinerer den militære og civile anvendelse af dansk luftrum. Koordinationen sker i et tæt samarbejde med Eurocontrol og tilstødende lande. Herudover koordinerer og planlægger Eskadrille 515 al uddannelse af operativt personel til flyvevåbnets lufttrafiktjenesteenheder ved de flyoperative Wings i Skrydstrup og Karup.
Om stillingen
Du indgår i et stærkt ledelsesteam, hvor du er ansvarlig for at lede operationselementets aktiviteter og opgaveløsning. Elementet støtter med operativt mandskab til gennemførelse af vores kerneopgaver inden for flyveledelse og flyveinformation.
Du får stor indflydelse på planlægningen af din arbejdsdag og dit arbejde er kendetegnet ved en god blanding af ledelse-, analyse-, proces- og udviklingsopgaver.

Operationselementets medarbejdere er specialiserede, med stærke faglige kompetencer. Opgaverne omfatter blandt andet operativ sagsbehandling, øvelseskoordination, vagtplanlægning og bemanding af Airspace Management Cell i samarbejde med Naviair.

Stillingen er meget selvstændig og vil bidrage til at udvikle dine leder- og samarbejdsevner, helhedsforståelse og fleksibilitet. Du vil jævnligt være i kontakt med Naviair om koordination af operative forhold.
Du vil deltage i mødefora med blandt andet Flyverkommandoen, Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse, Forsvarets Efterretningstjeneste, Air Control Wing, Naviair og Fighter Wing Skrydstrup, hvor du er Eskadrille 515 repræsentant i flyoperative anliggender. I dit arbejde vil du således have kontakt til række eksterne samarbejdspartnere og du opbygger et stort netværk.

For at udvikle kompetencer, der kan støtte dit virke i stillingen, må du påregne, at skulle gennemgå kursusaktivitet ved Eurocontrol i Luxembourg og Bruxelles. Det vil ske, når det kan passes ind i tjenstlige og private forhold.

Af øvrige opgaver kan nævnes:
• Du indgår i turnus som Eskadrille 515 vagthavende officer. Du skal påregne én-to ugentlige dagvagter i tidsrummet 0745-1515. Når der gennemføres natflyv-ningsperioder for Fighter Wing, kan der forekomme arbejdstid i tidsrummet 1445-2300.
• Opgaver som samtaleleder for medarbejdere i operationselementet; eksempelvis gennemførelse af tiltrædelses- og udviklingssamtaler, personeludtalelser og bedømmelser, lønsamtaler og talentudvikling.
• Udarbejdelse af budget for operationselementets ansvarsområde i forbindelse rejseaktivitet, øvelser, kurser og efteruddannelse.
• Såfremt du er uddannet ACC-flyveleder vil du indgå i en turnus i Kontrolcentralen. Arbejdstiden for dette er typisk placeret i tidsrummet 0605-2315, samt i weekender.
Om dig
Du har en baggrund som officer i Flyvevåbnet og har gennemgået VUT I/L, eller tilsvarende VUK. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, med ambitioner om at blive kaptajn. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Du har lyst til at sætte dig grundigt ind i opbygningen af luftrummet i og omkring Danmark, samt procedurer til støtte for afviklingen af Flyvevåbnets operationer i Kontrolcentralen.
Du trives med personaleledelsesopgaver og du har lyst til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer. Du har gode kommunikative evner i skrift og tale på såvel dansk som engelsk. Du har ansvarsfølelse og sætter en ære i præcision i dit arbejde. Du trives med at inddrage andres viden og kompetencer i din opgaveløsning, men kan arbejde målrettet og selvstændigt når det er nødvendigt.

Stillingen forudsætter gode analytiske evner, som kan bidrage til at se sammenhænge mellem regler, procedurer og systemer.
Du skal være fortrolig med anvendelsen Microsoft Office og det er ønskeligt at du har kendskab til anvendelse af Workzone.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktfore-byggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan, eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Dragør.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ESK515 næstkommanderende, kaptajn David Jul Preuss, på mail ACW-O15-004@mil.dk, telefon 72 84 52 54, eller mobil 40 28 27 56,

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Spangenberg Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er onsdag den 12. april 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16, eller 17.

Stillingen ønskes besat snarest muligt derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Dragør, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

12.04.2023

Indrykningsdato

08.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent