Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Chef for Operations- og Planlægningssektionen ved Marinehjemmeværnet


Chef for Operations- og Planlægningssektionen ved Marinehjemmeværnet

Marinehjemmeværnet søger skarp chef for Operations- og Planlægningssektionen med flair for personelhåndtering.

Er du uddannet taktisk officer i Søværnet og vil du bidrage til den frivillige marinesoldats udvikling mod en skarpere militær profil? Har du mod på at prøve kræfter med en anderledes, inspirerende og udfordrende tjeneste? Så venter dig et spændende og varieret job som sektionschef ved Marinehjemmeværnet.
Om os
Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for farvandsovervågning, bevogtning, søredning og havmiljø. Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.000 aktive frivillige marinere, der udgør den operative spydspids af Marinehjemmeværnets operative indsættelsesberedskab. I disse år skærpes Marinehjemmeværnets militære profil, således at de frivilligt ledede, operative kapaciteter kan udnyttes fuldt ud i rammen af planerne for forsvaret af Danmark.

Vi er 37 dedikerede civile og militære medarbejdere, der med udgangspunkt fra kontorerne i Ringsted og Brabrand støtter op om de frivilliges mange aktiviteter ude ved de lokale flotiller og ombord på Marinehjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en uformel kultur med mange varierende opgaver, hvor hverdagen tit kan være travl og uforudsigelig. Vi sætter medarbejdernes trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder for en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige og menneskelige plan. Vi sætter selvstændigt chefansvar og frihed til at virke højt på dagsordenen. Dagligdagen i staben er præget af en fri og uformel omgangstone.

Marinehjemmeværnets Operations- og Planlægningssektion står for den primære støtte til de frivillige marinere i flotillerne i forhold til opgaver såsom planlægning af årsprogram, planlægning og gennemførelse af øvelser, planlægning og gennemførelse af operativ evaluering af de frivillige flotiller og besætninger, udvikling af Marinehjemmeværnets operative virke, og koordinering af indsættelser til støtte for Søværnet, det øvrige forsvar og eksterne myndigheder som Politiet og Toldstyrelsen. Operations- og Planlægningssektionen varetager i den sammenhæng koordinationen og sagsbehandlingen med Hjemmeværnskommandoen, Søværnet og øvrige interne og eksterne myndigheder omkring planlægnings-, øvelses- og indsættelsesmæssige forhold for Marinehjemmeværnets operative kapaciteter. Operations- og Planlægningssektionen har et tæt samarbejde med vores frivillige marinere, som naturligt inddrages i opgaveløsningen.
Om stillingen
Stillingen som sektionschef er på højeste lederniveau (M331) og omfatter daglig ledelse af sektionens i alt 7 civile og militære sagsbehandlere, men tillige med selvstændigt sagsbehandlervirke.
Som sektionschef indgår du som en del af Marinehjemmeværnets chefgruppe i et team af fem sektionschefer, der i tæt dialog med ledelse og medarbejdere skaber de nødvendige rammer for de frivillige.
Operations- og Planlægningssektionen er det administrative link mellem Marinehjemmeværnets faste stab og de frivillige marinere i flotillerne i alle forhold af operativ og øvelsesmæssig karakter, og er således både det servicemindede element, der står til rådighed for at støtte flotillerne i deres operative opgaver, men er samtidig også sektionen, der definerer Marinehjemmeværnets operative målsætninger, og evaluerer de frivillige kapaciteters niveau op imod disse. Marinehjemmeværnet befinder sig pt. i en transformationsfase, hvor det er ambitionen at skærpe den generelle militære profil. Udviklingen er drevet af behovet for en tættere relation til Søværnet, herunder en dybere integration i Søværnets opgaveløsning. Den forværrede sikkerhedspolitiske situation har gjort udviklingen endnu mere present. Ansvaret for disse opgaver bliver dermed dit.

Du er selvstændig sektionschef og refererer direkte til Stabschefen. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og er udviklingsorienteret, men samtidig kan drive en forholdsvis stor sektion, med mange planlægningsmæssige og sagsbehandlingsrelaterede opgaver. Opgaverne kræver et godt kendskab til Søværnets og Marinehjemmeværnets opgaver.

Du deltager desuden i forligs- og udviklingsorienterede arbejdsgrupper som former Hjemmeværnets og Marinehjemmeværnets fremtid – og det i en spændende periode, hvor der forestår udskiftning af dele af Marinehjemmeværnets flåde af fartøjer og havnebevogtnings-RHIBs. Du er Marinehjemmeværnets overordnede tovholder i forhold af operativ karakter.

Du indgår i puljen af undervisere på Marinehjemmeværnsskolen ved Slipshavn et par uger om året, og i rollen som kontaktperson opretholder du særlig tæt dialog til to udvalgte flotiller.

Du får fast tjenestested i Århus (Sødalsparken i Brabrand).
Da en del af Marinehjemmeværnets stab er domicileret på Ringsted Kaserne, er der imidlertid også mulighed for at få fast tjenestested og primær kontorarbejdsplads dér. Da du vil have medarbejdere i begge geografier, forventes du jævnligt at være tilstede begge steder.

Du og din familie skal være forberedt på, at der af og til vil forekomme arbejde i weekender og på andre skæve tidspunkter, idet vores frivillige i sagens natur er aktive uden for normal arbejdstid. Vi har en fleksibel tilgang til hjemmearbejdsdage, ligesom vi prioriterer muligheden for kompetenceudvikling højt.
Om dig
Du har en baggrund fra Søværnet og er officer af taktisk linje. Du har erfaring som officer både fra sejlende tjeneste og fra stabstjeneste. Du er udviklingsorienteret og har gode analytiske evner. Du er meget udadvendt og har let ved at skabe sociale relationer – dette er kompetencer der vægtes højt, og anses som værdifulde i forhold til at kunne samarbejde med Marinehjemmeværnets frivillige. Derudover ser du muligheder, og forstår at skabe arbejdsglæde i en driftsfokuseret hverdag.
Du fungerer godt i et dynamisk og komplekst ledelsesfelt, og forstår at se sagerne fra flere sider. Samtidig udviser du handlekraft og er beslutningsdygtig.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du tidligere har arbejdet i Hjemmeværnet – gerne i Marinehjemmeværnet eller Hjemmeværnskommandoen. Du kan med fordel have en baggrund som skibschef og/eller operationsofficer i Søværnet.
Du har god forståelse for frivillighedens særlige dynamik og vilkår, hvilket du også kan have opnået ved at have beskæftiget dig med frivilligt arbejde i fritiden.
Som leder er du god til at finde balance mellem den nødvendige forudseenhed i forhold til langtidsplanlægning og udviklingsopgaver samtidig med, at drifts- og ad hoc opgaver løses på daglig basis. Du er helhedsorienteret, empatisk og god til at samarbejde både vertikalt og horisontalt i organisationen samt med eksterne civile samarbejdspartnere. Du trives med at arbejde med forskelligartede mennesker, og du kommunikerer let og uformelt med høj som lav. Sidst, men ikke mindst udstråler du virkelyst og engagement i forhold til denne anderledes maritime karrierestilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen kommandørkaptajn Mikkel Sørner på telefon 7221 6650 eller FIIN: MHV-STCH. Du er også velkommen til at kontakte vores lokale tillidsrepræsentant, OK Kim Kyllebæk Andersen på tlf.: 7216 3614, hvis du vil vide mere om vores arbejdsplads, vores arbejdsvilkår mv.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 31. marts 2023, og vi forventer at afholde samtaler i uge 15 og 16 med tiltrædelse snarest muligt derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

"OM MARINEHJEMMEVÆRNET - Hjemmeværnets mission er at bidrage til beskyttelsen af Danmark med militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
Marinehjemmeværnet løser i tæt samarbejde med Søværnet en række opgaver inden for maritim bevogtning, farvandsovervågning, søredning og havmiljø.
Sammen med Politiet, Toldstyrelsen og kommunerne deltager vi også i løsningen af en række samfundsopgaver. Vi dækker hele Danmark og er bl.a. ansvarlige for at opstille, uddanne og træne ca. 2.100 aktive frivillige marinere.
Vi er 38 dedikerede civile og militære medarbejdere, der fra garnisonerne i Ringsted og Brabrand støtter op om de mange aktiviteter ude ved de frivillige marinere, ombord på Hjemmeværnets fartøjer og øvrige enheder. Vi arbejder i en flad struktur med kort afstand mellem ledelse og medarbejdere, hvor din dedikerede indsats har stor betydning for at løse de mange varierede opgaver. Hverdagen kan tit være travl og uforudsigelig. Vi sætter din trivsel og udvikling i centrum, og vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor dagligdagen er præget af en fri og uformel omgangstone. Tjeneste i Marinehjemmeværnet er ganske særlig, idet vi arbejder med en ulønnet, frivillig styrke, der drives og motiveres af lyst mere end af pligt. Tjenesten i Marinehjemmeværnet er dermed særlig udfordrende og udviklende på det ledelsesmæssige plan. Du skal forvente, at din kompetenceudvikling og frihed til at virke prioriteres højt hos os.
"
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.03.2023

Indrykningsdato

07.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent