Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udstationering til Polen – Senior Staff Officer Plans - Information Operations ved Headquarters Multinational Corps Northeast.


Udstationering til Polen – Senior Staff Officer Plans - Information Operations ved Headquarters Multinational Corps Northeast.

Er du analytisk stærk med en god forståelse for NATO’s operative planlægningsproces og har du erfaring med Information Operations (INFO OPS), så er du måske vores nye INFO OPS planlægger i Strategic Communications (STRATCOM).

Du vil herved blive en del af vores velfungerende danskerkoloni med mange kolleger og tilhørende familier her ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.
Om os
HQ MNC NE, der kan blive dit kommende tjenestested, er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, hvor de danske grænser kan nås inden for 4-5 timer i bil og færge. Beliggenheden giver gode muligheder for transport til det øvrige Europa - i forbindelse med tjenesterejser, men i høj grad også i forhold til fritid og ferie.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 460 militære og civile medarbejdere fra 23 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del som Framework Nations.

Danmarks nuværende engagement er 46 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Ud over de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur og varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATOs aktiviteter i Alliancens nordøstlige område.

I Szczecin findes der flere internationale skoler, der følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere børneinstitutioner med et internationalt islæt.

Hovedkvarteret har mange aktiviteter for hele familien, der giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv og som skaber gode vilkår for din og familiens trivsel i Polen.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på HQ MNC NE’s myndighedsside samt på www.mncne.pl og Facebook.
Hvis du ud over denne stilling generelt er interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne.
Om stillingen
Som planlægger INFO OPS indgår du i et multinationalt team, der løser et bredt spektrum af opgaver inden for planlægning og INFO OPS. Det betyder blandt andet, at du bliver medansvarlig for planlægningen og koordinationen af STRATCOM divisionens bidrag til hovedkvarterets Land Operational Planning Group (LOPG), der både bidrager til Crisis Response Planning i forbindelse med korpsets øvelser og til Graduated Response Planning, der er NATO’s operative planlægning.

Du bliver i perioder den ansvarlige for planlægningen samt indgår som leder af korpsets Crisis Engagement Team (CET), der kan udsendes med kort varsel i tilfælde af en krise i vores ansvarsområde.

Du refererer til afdelingschefen for PLANS afdelingen i STRATCOM divisionen, der er en dansk M401, og til tider også direkte til chefen for STRATCOM DIV, der er en polsk oberst.

STRATCOM Divisionen består af tre afdelinger (PLANS, PAO og Knowledge Development Assessment) med 20 militære og 4 civile stillinger.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere eller Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende.

Er du i gang med gennemførelse af Master i Militære Studier kan du ansættes på en uddannelsesaftale, og bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Egnede majorer (M322) kan ansættes ved funktion i højere stilling.

Du er en helhedsorienteret officer med en solid erfaring inden for operativ planlægning. En god forståelse for NATO’s operative virksomhed, herunder beherskelse af Comprehensive Operational Planning Directive (COPD) og/eller Allied Procedural Publication 28 (APP-28) Tactical Planning for Land Forces, vil styrke dit kandidatur.

Såfremt du har erfaring med INFO OPS eller fra andre STRATCOM relaterede funktioner vil det være en fordel, men ikke et krav.
Du skal have gennemslagskraft og være i stand til at tage teten i et multinationalt miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret. Stillingen kan besættes ved konstitution som funktion i højere stilling

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på tre til fire år. Er du interesseret i en kortere periode så kontakt os gerne omkring mulighederne.

Stillingen besættes pr. 1. juni 2023.

Du bliver udstationeret under den gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Du finder mere information i FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering, herunder bl.a. ægtefællepension og hjemflytningstillæg.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.
Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder),
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen eller om tjeneste i almindelighed ved HQMNCNE er du velkommen til at kontakte Senior National Officer (SNO), oberst Jens Sund på telefon +48 91 811 51 00/ +48 914 445 100 eller MJ Søren Lauridsen, J1, telefon +48 91 811 51 21.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Tine Valentin Nielsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 3266 5768.

Ansøgningsfrist: 26. marts 2023.
Ansættelsessamtaler gennemføres efter nærmere aftale.

Interesseret i at blive udstationeret?
Hvis du ud over denne stilling generelt er interesseret i at forrette tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne for at høre hvilke muligheder, der er i fremtiden.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.03.2023

Indrykningsdato

03.03.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent